Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 2835. Курсова робота Корекція емоційно-вольової сфери школярів з інтелектуальною недостатністю на уроках математики

Курсова робота Корекція емоційно-вольової сфери школярів з інтелектуальною недостатністю на уроках математики

« Назад

Код роботи: 2835

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Корекція емоційно-вольової сфери школярів з інтелектуальною недостатністю на уроках математики

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження особливостей емоційно-вольової сфери у школярів з інтелектуальною недостатністю

1.1. Психолого-педагогічні основи розвитку емоційно-вольової сфери

1.2. Загальна характеристика дітей з порушенням інтелекту

1.3. Характерні риси розвитку емоційно - вольової сфери дітей з порушенням інтелекту

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Особливості корекції емоційно-вольової сфери школярів з інтелектуальною недостатністю на уроках математики

2.1. Особливості засвоєння математичних знань, умінь та навичок учнями спеціальної школи

2.2. Рекомендації щодо використання методів психолого-педагогічної діагностики емоційно-вольової сфери молодших школярів на уроках математики в спеціальній школі

Висновки до другого розділу

Загальні висновки

Список використаних джерел

Питання про особливості емоційно-вольової сфери дітей з порушеним інтелектом є однією з актуальних проблем у педагогіці і психології. Емоційно-вольову сферу дитини вивчали багато провідних дослідників: В. Мерлін, О. Усанова, І. Соловйов, Ж. Шиф та інші автори. За словами Л. С. Виготського, емоції є як би Є результатом оцінки індивіда своєї взаємодії із середовищем.

Інтелектуальна недостатність проявляється в наступних особливостях: порушена інтелектуальна регуляція емоцій, неадекватність, утруднення в розвитку вищих (інтелектуальних, моральних, естетичних) почуттів, низький рівень розвитку засобів емоційної виразності.

Як показують дослідження, недоліки емоційно-вольової сфери дітей з інтелектуальною недостатністю піддаються корекції в умовах спеціального навчання і виховання.

Цілеспрямоване вивчення емоційно-вольової сфери дитини з порушенням інтелекту дало можливість встановити, що основними причинами розладу поведінки, є хворобливе переживання у дітей почуття власної неповноцінності, що нерідко ускладнюється інфантилізмом, несприятливим середовищем та іншими обставинами. Розвиток емоційно-вольової сфери є необхідною умовою соціалізації школярів, формуванню міжособистісних відносин.

Для дітей з інтелектуальною недостатністю характерний низький рівень виконання навчальних і не навчальних завдань, обумовлений зниженою мотивацією і відсутністю пізнавальних інтересів. При цьому спостерігається підвищене відволікання, імпульсивність, гіперактивність. Все це обумовлено вираженими (достатньо чи сильно) тими чи іншими відхиленнями у розвитку дитини.

Формування емоційно-вольової сфери є однією з найважливіших умов становлення особистості дитини, досвід якої безперервно збагачується. Розвитку емоційної сфери сприяє сім'я, школа, вся та життя, яка оточує і постійно впливає на дитину.

Таким чином, питання вивчення розвитку емоційно-вольової сфери у дітей з порушенням інтелекту, що навчаються в умовах корекційної школи, видається важливим і актуальним при застосуванні корекційно-розвиваючої програми. Цим пояснюється актуальність обраної теми.

Об'єкт дослідження − емоційно-вольова сфера учнів з порушенням інтелекту.

Предмет дослідження − корекція емоційно-вольової сфери школярів з інтелектуальною недостатністю на уроках математики.

Мета дослідження − обґрунтувати шляхи корекції і розвитку емоційно-вольової сфери дітей з порушенням інтелекту на уроках математики.

Поставлена мета реалізується в наступних завданнях:

1. Проаналізувати теоретичні дослідження розвитку емоційно-вольової сфери школярів.

2. Виявити особливості розвитку емоційно-вольової сфери школярів з певними порушеннями інтелекту.

3. Обґрунтувати шляхи корекції і розвитку емоційно-вольової сфери дітей з порушенням інтелекту на уроках математики.

4. Скластись рекомендації щодо використання методів психолого-педагогічної діагностики емоційно-вольової сфери школярів на уроках математики.

Гіпотеза дослідження: полягає у припущенні, що корекція і розвиток емоційно-вольової сфери дітей з порушенням інтелекту на уроках математики можлива при дотриманні декількох умов:

1) облік вікових і індивідуальних особливостей розвитку дітей з інтелектуальної недостатністю;

2) систематичність і послідовність корекційно-розвиваючої роботи.

Для вирішення поставлених завдань і перевірки вихідних положень були використані наступні методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної, методичної, іншої наукової літератури; обґрунтування сутності та особливостей емоційно-вольової сфери школярів.