Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Украинская литература \ 2833. Курсова робота Лексико-семантичні особливості іменників в автобіографії Іллі Турчиновського

Курсова робота Лексико-семантичні особливості іменників в автобіографії Іллі Турчиновського

« Назад

Код роботи: 2833

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Українська література

Тема: Лексико-семантичні особливості іменників в автобіографії Іллі Турчиновського

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Лексико-семантичні особливості іменників

1.1. Визначення поняття семантика

1.2. Визначення поняття лексика

1.3. Види лексико-семантичного групування лексичних одиниць

Розділ 2. Лексико-семантичні особливості іменників в «Автобіографії» Іллі Турчиновського

2.1. Характеристика «Автобіографії» Іллі Турчиновського

2.2. Особливості лексично-семантичної будови творів Іллі Турчиновського

2.3. Лексико-семантичні особливості іменників на прикладі «Автобіографії» Іллі Турчиновського

Висновки

Список використаних джерел

Одне з найважливіших положень сучасної лексикології — системність організації лексики — приводить до необхідності семантичного аналізу всі нових і нових ділянок словника, тому що більша частина її описана досить поверхово й умовно.

Системно-семасіологічний підхід до вивчення тих або інших фрагментів лексичного складу мови має велике значення не тільки для описової лексикології й практичної лексикографії, але й для лінгвістичної теорії в цілому, тому що дає можливість виявити специфічно індивідуальне в тім або іншому класі слів, глибше осмислити загальні системні закономірності мови.

Системність лексичного складу зумовлена не тільки комунікативними потребами (при формуванні фрази мовець спершу згадує лексико-семантичне об’єднання, а вже потім відшукує в ньому необхідне йому найточніше слово), а й системністю об’єктивного світу, який відображений у лексиці.

Найбільшими парадигматичними об’єднаннями є лексико-семантичні поля та їх складові – лексико-семантичні групи, що являються собою сукупність парадигматичне пов’язаних лексичних одиниць, які об’єднані спільністю змісту (іноді й спільністю формальних показників) і відображають поняттєву, предметну й функціональну подібність позначуваних явищ. Беручи до уваги той факт, що автор використовує лексико-семантичні групи слів для побудови більш повної картини в уяві читача, наше дослідження є досить актуальним.

Проблему лексико-стилістичних особливостей художніх текстів досліджували такі вчені-лінгвісти, як О.А. Галич, В.Н. Перетц, Г. Сивокінь, І. Юдкін-Ріпун, О.О. Юрчук. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню лексико-семантичного поля, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.

Об’єктом дослідження є лексико-семантичні особливості іменників.

Предмет – лексико-семантичні особливості іменників на прикладі «Автобіографії» Іллі Турчиновського.

Метою роботи є опис лексико-семантичних особливостей іменників в «Автобіографії» Іллі Турчиновського.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

1. Охарактеризувати семантику як розділ мовознавчої науки;

2. Визначити методи семантичного дослідження;

3. Проаналізувати види лексико-семантичного групування лексичних одиниць;

4. Охарактеризувати лексико-семантичні особливості іменників на

Методи дослідження: у процесі дослідження використовувався комплекс теоретичних методів: аналіз, синтез, узагальнення та систематизація.

Курсова робота складається із змісту, вступу, двох розділів, шести підрозділів та списку використаної літератури.