Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 2829. Курсова робота Гра як засіб оптимізації лексичної компетенції учнів початкової школи

Курсова робота Гра як засіб оптимізації лексичної компетенції учнів початкової школи

« Назад

Код роботи: 2829

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Гра як засіб оптимізації лексичної компетенції учнів початкової школи

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ І. Теоретичні проблеми формування англомовної лексичної компетенції учнів початкової школи

1.1. Поняття іноземної лексичної компетентності

1.2. Психологічні особливості учнів початкових класів та їх облік в організації навчального процесу з іноземної мови

Розділ ІІ. Методичні та практичні особливості використання ігор для оптимізації лексичної компетенції на уроках англійської мови у початковій школі

2.1. Гра як форма навчання іноземній лексиці

2.2. Методика використання ігор на уроках англійської мови у початковій школі із метою оптимізації лексичної компетенції

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вивчення та популярність англійської мови як у світі, так і в Україні, стає розповсюдженим явищем, пов’язаним з розвитком сучасного суспільства. Із зростанням значення вивчення англійської мови в школі, зростає і значення якості самого навчання. До учнів пред'являються високі вимоги, в тому числі, із знання певного необхідного мінімуму іншомовної лексики, оскільки саме на цій основі згодом буде розвиватися здатність до використання англійської мови як засобу спілкування.

Особливості та методика викладання іноземної мови обумовлені запитами сучасного суспільства. Нові підходи до викладання іноземної мови викликані проникненням іноземної мови в більшість сфер життя людини, встановленням сучасних дидактичних систем, зростанням світового запиту на користування англійською мовою та розвитком педагогічної науки.

Важливим у формуванні правильної іншомовної лексики є початковий етап вивчення, який реалізовується в педагогічній системі України саме у початкових класах загальноосвітніх шкіл. На цьому етапі навчання одна з основних задач вчителя – це зробити предмет іноземної мови цікавим і улюбленим.

Важливо враховувати в процесі навчання психологічні особливості дітей цього віку, адже молодші школярі дуже емоційні і рухливі, їх увага відрізняється нестійкістю. В першу чергу вони звертають увагу в на те, що викликає їх безпосередній інтерес. Саме гра є основним видом діяльності дитини дошкільного та молодшого шкільного віку. Використання гри як одного з прийомів навчання іноземної мови значно полегшує навчальний процес, робить його ближче і доступніше дітям. Тим більше, ігрові технології відповідають гуманізації педагогічного процесу.

Останнім часом проблемі навчання іноземної мови дітей молодшого шкільного віку приділяли увагу Л. Артемова, Б. Бенедиктов, А. Богуш, Г. Бражникова, О. Вєтохов, Т. Вороніна, І. Вронська, О. Глухарєва, О. Дмитрієва, І. Зимня, О. Коломинова, О. Леонтьєв, З. Нікітенко, О. Негнівицька, В. Плахотник, А. Поніматко, Т. Полонська, С. Роман, Н. Скляренко, В. Співаковський, Р. Юдашкова та ін.

Ураховуючи соціально-педагогічну значущість проблеми, її недостатню теоретичну і методичну розробку, було обрано тему «Гра як засіб оптимізації лексичної компетенції учнів початкової школи».

Об’єктом дослідження є процес формування лексичної компетенції учнів початкової школи.

Предмет дослідження – гра як засіб оптимізації лексичної компетенції учнів початкової школи.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати методичну систему використання ігор як засобу оптимізації лексичної компетенції учнів початкової школи.

Завдання дослідження:

- Виявити сутність поняття лексичної компетенції;

- Встановити умови засвоєння іноземної лексики учнями молодшого шкільного віку;

- Роздивитись методику використання ігрових засобів при оптимізації лексичної компетентності учнів початкової школи;

- Узагальнити практичний досвід використання ігрових технологій при вивченні лексики англійської мови учнями початкової школи.

Методи дослідження: теоретичні: історико-теоретичний аналіз філософських, психолого-педагогічних джерел, аналіз, синтез, типологія порівняння; емпіричні: педагогічне спостереження, узагальнення даних.

Структуру роботи складають: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел.