Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 2824. Курсова робота Виховання громадянства молодших школярів на уроках Я у Світі

Курсова робота Виховання громадянства молодших школярів на уроках Я у Світі

« Назад

Код роботи: 2824

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Виховання громадянства молодших школярів на уроках Я у Світі

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади громадянського виховання молодших школярів

1.1. Громадянськість як риса особистості

1.2. Основні підходи до визначення сутності громадянського виховання

1.3. Педагогічні умови громадянського виховання молодших школярів

1.4. Загальний опис заходів із громадянського виховання на уроках «Я у Світі»

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Емпіричне дослідження громадянського виховання молодших школярів на уроках «Я у світі»

2.1. Методика організації констатувального експерименту

2.2. Методологічні аспекти складання анкети із визначення рівня сформованості громадянськості

2.3. Визначення ефективних шляхів і засобів виховання громадянства молодших школярів на уроках «Я у світі»

Висновки до другого розділу

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Актуальність теми. Гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу як найважливішим напрямом оновлення сучасної загальноосвітньої школи, що вимагає в справжній момент створення умов для розвитку всіх творчих здібностей і задатків учнів, їх саморозвитку. Необхідний пошук оптимальних шляхів виховання підростаючих поколінь. В сучасних умовах розвитку суспільства особливо гостро постає питання вдосконалення процесу громадянського виховання підростаючого покоління в загальноосвітніх установах.

Громадянське виховання стає невід'ємною частиною освітнього процесу. Гуманізація освіти і виховання, яка передбачає звернення до особистості дитини, має мету навчити його жити, розвиватися, утверджуватися серед людей. У цьому зв'язку формування громадянства варто розглядати як необхідний етап у розвитку повноцінної особистості. Посилення виховної функції освіти, формування громадянства, працелюбності, моральності, поваги до прав і свобод людини, любові до Батьківщини, сім’ї, довкілля розглядається одним із стратегічних напрямів державної політики в галузі освіти.

Основний зміст громадянського виховання дітей в школі, його національні ознаки охарактеризовано в педагогічних дослідженнях Л. Пономаренко, І. Бондаренко, М. Боришевського, Н. Чернухи, Н. Дерев’янко, Ю. Завалевського, В. Іової, О. Киричука, Н. Косарєвої.

В даний час в цій області ведуться дослідження за такими напрямами: теорія і практика патріотичного виховання підростаючого покоління в сучасних умовах (І. Агапова, В.А. Датський, В. Дяченко, Т. Коновалов та ін.); патріотичне виховання учнів у процесі навчання в рамках навчальних предметів (A. Кутуков, Ю. Лазарєв, А. Любарський та ін.).

Слід зауважити, що проблема патріотичного виховання молодших школярів у рамках навчальних предметів не отримала ще належного висвітлення в наукових роботах. Недостатньо розкрите питання уточнення педагогічних умов, реалізація яких сприяє підвищенню ефективності громадянського виховання молодших школярів.

Аналіз стану теорії та педагогічної практики дозволили виявити суперечності між: сучасними вимогами суспільства до формування громадянської вихованості молодших школярів і недостатньою теоретичної та методичної розробленістю її вирішення у навчальній діяльності; необхідністю створення умов для громадянського виховання молодших школярів та недостатньою їх розробленістю, реалізація яких сприяє вирішенню досліджуваної проблеми.

Виявлені нами суперечності, недостатня розробленість проблеми громадянського виховання молодших школярів у навчальній діяльності доводять її актуальність і дозволяють сформулювати тему курсового дослідження: «Виховання громадянства молодших школярів на уроках «Я у Світі».

Об'єкт дослідження: процес виховання громадянства молодших школярів.

Предмет дослідження: педагогічні методи та прийоми виховання громадянства молодших школярів на уроках «Я у Світі».

Мета дослідження: визначення ефективних педагогічних методів та прийомів виховання громадянства молодших школярів на уроках «Я у Світі».

Завдання дослідження:

1. Теоретично вивчити стан досліджуваної проблеми в теорії сучасної педагогічної науки.

2. Визначити поняття та структурні компоненти громадянськості.

3. Виявити основні підходи до визначення сутності громадянського виховання.

4. Скласти програму із виховання громадянскості для молодших школярів на уроках «Я у Світі».

5. Розробити анкету із виявлення рівня громадянскості молодших школярів.

6. Виявити ефективні шляхи і засоби виховання громадянства молодших школярів на уроках «Я у світі».

Методи дослідження: теоретичний аналіз літератури з проблеми дослідження; аналіз планів навчально-виховного процесу; педагогічний експеримент.