Распечатать страницу

Реферат Атрибути української держави

« Назад

Код роботи: 2766

Вид роботи: Реферат

Предмет: Історія державності України

Тема: Атрибути української держави

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Поняття про державні атрибути, їх місце в конституційному праві України

2. Державний герб та гімн України

3. Правове регулювання використання державної символіки в Україні

Висновки

Список використаної літератури

До невiд'ємниx атрибутiв держави, якi є її iдентифiкацiйними символами, належать герб, прапор i гiмн. Під державними атрибутами (символами державного суверенітету) в сучасному конституційному праві України розуміють закріплені в законодавстві офіційні знаки (зображення, предмети) чи звукові вираження, які в лаконічній формі виражають одну або декілька ідей політичного характеру і символізують суверенітет держави.

Соціально-економічні зміни в державі, що носять епохальний характер, як правило, знаходять певне відображення у зовнішньому вираженні державних символів, а іноді і приводять до їхньої заміни.

Питання українських державних символів із самого початку новітньої хвилі національновизвольного руху на Україні опинились в центрі найгостріших політичних дискусій. Полеміка про національну (національно-державну) символіку зразу ж вийшла за рамки чисто пізнавального характеру, адже саме із легалізації і початку найширшого використання українських національних символів, образно кажучи, почалось відродження широкими верствами населення України того, що ми це просто населення певної території, ми не просто існуємо на Землі як "безформна жива маса". Ми — народ! Народ, що має свою державну історію, має право на своє цивілізоване державне сьогодення.

Актуальність даної теми пояснюється тим, що кожна держава має свої державні символи, які є не просто графічними зображеннями чи піснею, а несуть за собою право незалежності та визначеності у політичному, культурному, економічному та територіальному напрямку.

Згідно з Конституцією України, державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

У І Розділі Конституції України в 20 статті сказано: “Державний Прапор України - стяг iз двох рiвновеликих горизонтальних смуг синього i жовтого кольорiв.”

 Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Вiйська Запорiзького законом, що приймається не менш як двома третинами вiд конституцiйного складу Верховної Ради України.

Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Завдання справжнього громадянина України – знати і поважати символи своєї держави, свідомо дотримуватися почестей та правил поведінки щодо державних символів в повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів, не дозволяти глумитися над ними, гордитися незалежною українською державою.

Державний герб української держави (тризуб на синьому тлі) був ухвалений 12 лютого 1918 Малою Радою в Коростені. 22 березня 1918 тризуб та жовто-блакитний прапор були затверджені Центральною Радою. За гетьманського уряду П.Скоропадського порядок кольорів у прапорі було змінено на синьо-жовтий. У 1917?1920 "Ще не вмерла Україна" (музика М.Вербицького, текст П.Чубинського) як єдиний державний гімн законодавче не був затверджений, використовувалися й інші гімни.

Процес розробки зовнішньої атрибутики сучасної Української держави також не завершений. 15 січня 1992 музична редакція Державного гімну була затверджена Верховною Радою України. 28 січня 1992 постановою ВР державним прапором України затверджено синьо-жовтий стяг, а 19 лютого 1992 ВР затвердила тризуб як малий герб України та головний елемент великого Державного герба.

Отже, можна зробити наступні висновки:

До державних символів країни в сучасному світі належать Державний Герб, Державний Гімн та Державний Прапор, який є найшановнішим із названих атрибутів.

Ставлення до державних символів своєї країни відображає зрілість нації й держави, її гідність та повагу до себе.

Неухильне дотримання протокольних вимог - важливий обов'язок усіх державних органів, посадових осіб та звичайних громадян. Гідне поводження з державними символами є запорукою високого авторитету держави, показником рівня національної свідомості. Саме тому дотримання вищезазначених протокольних норм - питання державної ваги.

В Україні, на жаль, часто не дотримуються протокольних норм використання державної символіки чи то через необізнаність з ними, чи то через звичайну недбалість. Це негативно впливає на імідж держави, а в ряді випадків може розглядатись як прояв неповаги до неї.

Тому необхідність створення правової системи використання державної символіки в Україні не викликає сумнівів. За роки незалежності неодноразово здійснювалися спроби законодавчо врегулювати це питання, що знайшло своє втілення в прийнятих законодавчих актах, які стали першими кроками на шляху до формування цілісної концепції протокольної практики використання державних символів.

Державний Прапор України був затверджений Постановою Верховної Ради 28 січня 1992 року і являє собою стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Великий Державний Герб України, згідно із статтею 20 Конституції України, встановлюється з урахуванням малого Державного Герба, як його головного елемента, і герба Війська Запорізького, і затверджується не менше як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Нову сторінку української геральдики відкрила ухвалена 19 лютого 1992 р. Верховною Радою України постанова "Про Державний Герб України", якою було затверджено "Тризуб як малий герб України" i, відповідно, головний елемент великого герба.

З найдавніших часів тризуб шанується як магічний знак, свого роду оберіг. Його зображення археологи зустрічали у багатьох пам'ятках культури, датованих першими століттями нашої ери. Перша згадка у літописах про такі знаки належить до Х століття.

За часів Київської Русі тризуб стає великокнязівським знаком. Посли київського князя Ігоря (912-945 рр.) при укладанні договору з візантійцями мали свої печатки з тризубами. Київський князь Володимир Святославович (980-1015 рр.) карбував тризуб на монетах, де з одного боку зображувався портрет володаря, а з іншого - тризуб.

Тризуб символізував поділ Всесвіту на небесне, земне й потойбічне, поєднання Божественного, Батьківського й Материнського - священних начал, трьох природних стихій - повітря, води й землі.

У зв'язку з тим, що досі не затверджено великий Державний Герб України, Постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2000 року було затверджено склад Державної комісії з підготовки і проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України.

Державний Гімн України - національний гімн на музику Михайла Вербицького із словами Павла Чубинського, які затверджуються не менше ніж двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Опис державних символів України і порядок їх використання встановлюються законом, який приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Закон України “Про державний гім України” від 6 березня 2003 року N 602-IV.

3. Про державний прапор України: Постанова Верховної Ради України. 28 січ. 1992 р. // Голос України. - 1992. - 15 лют. (N27). - С.1.

4. Про державний гімн України: Указ Президії Верховної Ради України. 15 січ. 1992 р. // Голос України. - 1992. - 18 січ. (N7). - С.2.

5. Про державний герб України: Постанова Верховної Ради України. 19 лют. 1992 р. // Голос України. - 1992. - 21 лют. (N31). - С.2.

6. Про малий герб України: Постанова Президії Верховної Ради України. 15 січ. 1992 р. N2042а-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - N17. - Ст.21.

7. Про державний гімн України: Указ Президії Верховної Ради України. 15 січ. 1992 р. // Київ. правда. - 1992. - 18 січ. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - N17. - Cт.217. [Подається кольрове та чорно-біле зображення герба].

8. Про прапор України: Постанова Президії Верховної Ради України. 18 верес. 1991 р. N 1567-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - N47. - Ст.655.; Рад. Україна. - 1991. - 21 верес.; Київ. правда. - 1991. - 21 верес.

9. Про заходи щодо вирішення питання про державну символіку України: Постанова Президії Верховної Ради України. 24 черв. 1991. N 1238-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - N31. - Ст.410.

10. Антоненко Л. Наш тризуб: його історична доля // Хрещатик. - 1995. - 1 верес.

11. Атрибути держави - на часі!: [З приводу перспектив визнання національної символіки державною. На запитання кореспондента відповідає Голова Верховної Ра-ди України І.Плющ] // Культура і життя - 1992. - 22 лют. - С.1.

12. Багринець В. Символ соборної України: [Герб] // Державність. - 1992. - N 4. - C.16-18.

13. Багринець В. Що означає герб України?: [Документи про історію герба Ук-раїни] // Укр.слово. - 1996. - 8 серп. - C.12.

14. Братко-Кутинський О. Статус і назви тризуба: [Історія тризуба] // Молод гвардія. - 1991. - 12 лист.

15. Витоки та правила вживання державної симоліки України: [До нового навчального року] // Освіта. - 1993. - N24 (13 серп.). - C.4-5.

16. Герасименко Василь. Витоки та правила вживання державної символіки України // Освіта - 1996. - 21 серп. - C.5.

17. Грушевський М. Про гербові знаки України // Кто виноват. - 1991. - N9. - С.16.

18. Державний Герб України. Державний Прапор України. Державний Гімн Ук-раїни: [Держана символіка України] // Час/Time. - 1991. - 16 серп. - С.2.

19. Державний Герб України - тризуб із хрестом // Державність. - 1991. - N2. - С.4-5.

20. Джеджула Ю. І щедрість божа, велич, слава і честь: [Укр.герби] // Київ.вісн. - 1993. - 25 берез.

21. Єремєєв І. Геральдиці - правову та державну підтримку // Укр.слово. - 1996. - 14 берез. - С.13.

22. Історія української національної та регіональної символіки // Іменем закону. -1995. - 18 серп. (N33). - С.12-13.

23. Кробко Г. Символіка України // Літер. Україна. - 1991. - 25 липня.