Распечатать страницу

Лекція №3 - Розвиток навчання на народних інструментах в Україні

« Назад

Код роботи: 2641

Вид роботи: Лекція

Предмет: Історія народно-оркестрового виконавства України

Тема: №3, Розвиток навчання на народних інструментах в Україні

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Запровадження академічного професійного навчання на народних інструментах

2. Відкриття і функціонування кафедр народних інструментів у мистецьких вищих навчальних закладах України

1. Академія музичної еліти України: Історія та сучасність: До 90-річчя Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського / [авт.-упоряд.: А. Лащенко та ін.]. – К. : Музична Україна, 2004. – 560 с.

2. Аністратенко Ж. Музична освіта на Україні в 20-х роках / Аністратенко Ж. // Музика. – 1971. – № 3. – С. 13–14.

3. Бабий А. Музыкальное образование на Украине после Октября / Бабий А. // Советская музыка. – 1935. – № 1. – С. 31–40.

4. Грудіна Д. Державний музично-драматичний інститут у Харкові / Грудіна Д. // Нове мистецтво. – 1927. – № 8. – С. 8–10.

5. Давидов М. Історія виконавства на народних інструментах. (Українська академічна школа): підруч. [для вищ. та серед. муз. навч. за-кл.] / Давидов М. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2005. – 420 с.

6. Давидов М. Київська академічна школа народно-інструментального мистецтва: посібник / Давидов М. – К. : НМАУ, 1998. – 224 с.

7. Давидов М. Проблеми розвитку академічного народно-інструментального мистецтва в Україні: зб. статей / Давидов М. / НМАУ ім. П. І. Чайковського – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 1998. – 207 с.

8. Ільченко О. Народне оркестрове виконавство: аматорство і проблеми художності: монографія / Ільченко О. / відп. ред. А. Лащенко. – К. : КДІК, 1994. – 116 с.

9. Історія української музики: в 6 т. / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Т. 1.: Від найдавніших часів до середини XIX ст. / [ред. М. Гордійчук]. – К. : Наукова думка, 1989. – 448 с.; Т. 2.: Друга половина XIX ст. / [ред. Т. Булат та ін.]. – К. : Наукова думка, 1989. – 464 с.; Т. 3.: Кінець XIX – початок XX ст. / [ред. колегія М. Загайкевич, А. Калениченко, Н. Семененко]. – К. : Наукова думка, 1990. – 424 с.; Т. 4.: 1917 – 1941. / [ред. колегія Л. Пархоменко, О. Литвинова, Б. Фільц]. – К. : Наукова думка, 1992. – 616 с.

10. Лошков Ю. Володимир Андрійович Комаренко: монографія / Лошков Ю. – Харків : ХДАК, 2002. – 113 с.

11. Мистецтво України: біографічний довідник / [упоряд.: А. Кудрицький, М. Лабінський / за ред. А. Кудрицького]. – К. : Українська енциклопедія, 1997. – 700 с.

12. Одеській державній музичній академії імені А. В. Нежданової – 90 / [упор. Сокол О., Розенберг Р., Самойленко О. та ін.]. – Одеса : Друк, 2003 – 224 с.