Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ История народно-оркестрового исполнительства Украины \ 2416. Лекція №3 - Культурно-історичні передумови виникнення народно-оркестрового виконавства України

Лекція №3 - Культурно-історичні передумови виникнення народно-оркестрового виконавства України

« Назад

Код роботи: 2416

Вид роботи: Лекція

Предмет: Історія народно-оркестрового виконавства України

Тема: №3, Культурно-історичні передумови виникнення народно-оркестрового виконавства України

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Творча діяльність ансамблів троїстих музик

2. Культурне піднесення початку XX ст. і його вплив на виникнення народно-оркестрового виконавства в Україні

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Василенко В. Деревня и ее развлечения (очерки и наблюдения) / Василенко В. // Киевская старина. – 1904. – апрель. – Т. 85. – С. 131–148.

2. Грінченко М. Історія української музики / Грінченко М. – [2-е вид.] – Нью-Йорк : Український музичний інститут, 1961. – 192 с.

3. Грінченко М. Українська народна інструментальна музика Грінченко М. // Вибране / упоряд. і ред. М. Гордійчука; АН УРСР; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Т. Рильського. – К. : Держ. вид-во образотворчого мистецтва і музичної літ. УРСР, 1959. – С. 55–103.

4. Довженко В. Нариси з історії української радянської музики: в 2 ч. / Довженко В. – Ч. 1. – К. : Держ. вид-во образотворчого мистецтва і муз. літератури УРСР, 1957. – 237 с.

5. Довженко В. Нариси з історії української радянської музики: в 2 ч. / Довженко В. – Ч. 2. – К. : Музична Україна, 1967. – 319 с.

6. Іваницький А. Українська музична фольклористика / Іваницький А. – К. : Заповіт, 1997. – 319 с.

7. Іванов П. Оркестр українських народних інструментів / Іванов П. – К. : Музична Україна, 1981. – 110 с.

8. Історія української дожовтневої музики: навч. посіб. [для муз. вузів та ін-тів к-ри / заг. ред. та упор. О. Шреєр-Ткаченко]. – К. : Музична Україна, 1969. – 558 с.

9. Історія української музики: в 6 т. / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Т. 1.: Від найдавніших часів до середини XIX ст. / [ред. М. Гордійчук]. – К. : Наукова думка, 1989. – 448 с.; Т. 2.: Друга половина XIX ст. / [ред. Т. Булат та ін.]. – К. : Наукова думка, 1989. – 464 с.; Т. 3.: Кінець XIX – початок XX ст. / [ред. колегія М. Загайкевич, А. Калениченко, Н. Семененко]. – К. : Наукова думка, 1990. – 424 с.; Т. 4.: 1917 – 1941. / [ред. колегія Л. Пархоменко, О. Литвинова, Б. Фільц]. – К. : Наукова думка, 1992. – 616 с.

10. Історія української радянської музики: навч. посіб. / [редкол.: О. Зінькевич, І. Ляшенко та ін.]. – К. : Музична Україна, 1990. – 294 с.

11. Колесса Ф. Музикознавчі праці / Колесса Ф. / підгот. до друку, вступ. стаття і прим. С. Грици. – К. : Наукова думка, 1970. – 592 с.

12. Корній Л. Історія української музики: у 3 ч. / Корній Л. - Київ, Харків, Нью-Йорк : Видавництво М. П. Коць. – Ч.1. (від найдавніших часів до I пол. XVIII ст.). –1996. – 315 с.; Ч. 2. Друга половина XVIII ст. – 1998 – 388 с.; Ч. 3. XIX ст. – 2001. – 480 с.

13. Мацієвський І. «Троїста музика» (до питання про традиційні інструментальні ансамблі) / Мацієвський І. // Ігри й співголосся. – Контонація. – Тернопіль : Астон, 2002. – С. 95–111.

14. Ольховський А. Нарис історії української музики / Ольховський А. / ред., вступ стаття, комент. Л. Корній. – К. : Музична Україна, 2003. – 512 с.

15. Ржевська М. На зламі часів. Музика Наддніпрянської України першої третини XX століття в соціокультурному контексті епохи: монографія / Ржевська М. – К. : Автограф, 2005. – 352 с.

16. Фільц Б. Музичні цехи на Україні (XVI – XIX) / Фільц Б. // Українське музикознавство. – Вип. 17. – К., 1982. – С. 33–45.

17. Хоткевич Г. Воспоминания о моих встречах со слепыми / Хоткевич Г. // Твори в двох томах. – Т. I. – К. : Дніпро, 1966. – С. 455–518.

18. Хоткевич Г. Два поворотні пункти в історії кобзарського мистецтва / Хоткевич Г. // Музика масам. – 1928. – № 10–11. – С. 24–29.