Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Документоведение и информационная деятельность \ 2401. Бакалаврська робота Сучасний стан та перспективи розвитку розважальних телевізійних проектів в Україні (на прикладі телеканалу СТБ)

Бакалаврська робота Сучасний стан та перспективи розвитку розважальних телевізійних проектів в Україні (на прикладі телеканалу СТБ)

« Назад

Код роботи: 2401

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Документознавство та інформаційна діяльність

Тема: Сучасний стан та перспективи розвитку розважальних телевізійних проектів в Україні (на прикладі телеканалу СТБ)

Кількість сторінок: 55

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1800 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТЕЛЕПРОСТОРУ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1.1 Нормативно-правова база регулювання телевізійної сфери в Україні

1.2 Історія виникнення та розвитку українського телебачення

1.3 Розважальна телепрограма: поняття та класифікація

Висновки до 1 розділу

РОЗДІЛ 2 ЕКСПЛІКАЦІЯ РОЗВАЖАЛЬНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ТЕЛЕКАНАЛУ СТБ

2.1 Особливості розважальних телевізійних проектів на СТБ

2.2 Дослідження розважальних проектів в Україні на прикладі телеканалу СТБ

Висновки до 2 розділу

РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗВАЖАЛЬНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА СТБ

3.1 Соціологічне дослідження ставлення до розважальних телевізійних проектів на СТБ

3.2 Рекомендації щодо оптимізації та перспективи розвитку розважальних телевізійних проектів в Україні на прикладі телеканалу СТБ

Висновки до 3 розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Актуальність теми дослідження. З появою телебачення у середині минулого століття життя людей стало більш інформаційно-насиченим. Відтак, маючи вдома телевізор, можна було спостерігати за подіями на іншому кінці країни чи взагалі закордоном. Зараз телебачення часто використовують як інструмент впливу на громадську свідомість, як елемент пропаганди або як засіб насадження певних політичних переконань. На противагу цьому існує ряд телепередач, формат яких базується на розважальній функції. Адже багато хто з телеглядачів не хочуть заангажовувати себе різними інформаційно-насиченими передачами після тяжкого робочого дня, а мають намір просто відпочити.

Багато телепередач на каналі СТБ є саме розважального характеру. Жоден інший канал на українському телепросторі не впроваджує стільки форматних розважальних шоу, як СТБ. У цьому його особливість та істотна відмінність. Саме тому дослідження стану та перспектив розвитку розважальних проектів на телеканалі СТБ, яке дасть змогу з’ясувати їх популярність та спрогнозувати подальшу долю, є актуальним.

Стан наукової розробленості теми. Основою дослідження стану та перспектив розвитку розважальних проектів на телеканалі СТБ стали напрацювання таких дослідників як Вартанов А. [8], Гоян В. [9, 10], Кузнецов Г. [17], Кучерявий В. [31], Мащенко І. [18, 19], Мокшанцев Р. [32], Юсипович А. [45].

Інтернет-джерела були використані як основа практичного розділу, зокрема сам офіційний сайт телеканалу СТБ, а також інші сайти розважальних проектів на цьому телеканалі [40, 41, 42, 43, 44].

Мета дослідження – визначити шляхи оптимізації розважальних проектів на телеканалі СТБ.

Завдання дослідження:

1) здійснити аналіз наукової літератури з даної проблематики та охарактеризувати нормативно-правову базу регулювання телевізійної сфери в Україні;

2) дослідити історію виникнення та розвитку українського телебачення;

3) визначити суть поняття розважальна програма та його види; зокрема охарактеризувати розважальні проекти на СТБ;

4) з’ясувати ставлення до проектів на телеканалі СТБ та дослідити їх логотипи як елемент рекламної кампанії;

5) надати рекомендації щодо оптимізації та перспективи розвитку розважальних телевізійних проектів в Україні на прикладі телеканалу СТБ.

Об’єкт дослідження – телевізійна сфера в Україні.

Предметом дослідження є особливості сучасного стану та перспектив розвитку розважальних телевізійних проектів на СТБ.

Методологічна база дослідження. Досліджуючи вищезазначений предмет, було використано низку методів, а саме: дедукція (спочатку було проаналізовано телевізійну сферу в Україні загалом, а потім детально розглянуто і охарактеризовано специфіку телеканалу СТБ, зокрема і його розважальних проектів), аналіз (було проаналізовано особливості логотипів розважальних проектів на телеканалі СТБ), абстрагування (виокремлення найважливішої інформації з усієї кількості джерел та літератури), аргументація (у кожному розділі пояснено й обґрунтовано ті чи інші факти, положення та висновки), конкретизація (проблему роз’яснено на конкретних прикладах) та узагальнення (підведення підсумків і написання загальних висновків).

У роботі були використані спеціальні методи, зокрема: семіотичний аналіз кольорів (який допоміг дослідити смислове наповнення логотипів розважальних проектів на СТБ), соціологічне дослідження (на основі якого було з’ясовано ставлення респондентів до розважальних проектів на СТБ, визначено найпопулярніші серед них), моніторинг (за допомогою якого було досліджено особливості різних розважальних проектів на СТБ, їх відмінні риси).

Наукова значущість роботи. Проаналізовано логотипи розважальних проектів на СТБ як елемент рекламної кампанії, охарактеризовано пріоритетну кольорову гаму для реклами. Також визначено особливості розважальних проектів на СТБ, їх сильні сторони та недоліки, що дало можливість спрогнозувати перспективи розвитку цих проектів у майбутньому.

Практична значущість роботи полягає в тому, що наукове дослідження чітко, зрозуміло та ґрунтовно розкриває основний зміст розважальних проектів, наочно демонструє переваги одних проектів над іншими, пропонує практичні рекомендації щодо удосконалення розважальних проектів на СТБ. Матеріали та напрацювання роботи можуть використовуватися спеціалістами у сфері журналістики, зв’язків з громадськістю, реклами, іміджмейкінгу.

Структура роботи. Робота складається із таких частин: вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та літератури і додатки. У першому розділі «Теоретичні засади формування телепростору в системі засобів масової інформації» охарактеризовано нормативно-правову базу регулювання телевізійної сфери в Україні, з’ясовано історію виникнення та розвитку українського телебачення, а також обґрунтовано поняття «розважальна програма».

У другому розділі «Експлікація розважальних телевізійних проектів в Україні на прикладі телеканалу СТБ» розкрито особливості розважальних проектів на телеканалі СТБ, досліджено їх логотипи із семіотичної точки зору. У третьому розділі «Практичний аспект дослідження та перспективи розвитку розважальних телевізійних проектів на СТБ» здійснено аналіз соціологічного дослідження, яке розкриває ставлення респондентів до розважальних проектів на СТБ. Також у цьому розділі надано рекомендації щодо оптимізації та перспективи розвитку розважальних телевізійних проектів в Україні на прикладі телеканалу СТБ.

Працюючи над цією роботою, ми охарактеризували нормативно-правову базу регулювання телевізійної сфери в Україні, визначили основні етапи в історії створення та розвитку українського телебачення, а також окреслили поняття «розважальна програма» та класифікували його підвиди. Особливу увагу приділили моніторингу розважальних проектів на телеканалі СТБ, визначивши їх особливості. Нами було здійснено семіотичний аналіз логотипів розважальних проектів за критерієм кольорової гами, а також соціологічне дослідження, на основі чого було виявлено ставлення до розважальних проектів на телеканалі СТБ. Також у роботі розміщено рекомендації щодо оптимізації та перспективи розвитку розважальних проектів на телеканалі СТБ.

1. Зокрема, виокремлено нормативно-правову базу, яка стосується телевізійної сфери в Україні. Це є Конституція України, закони України «Про інформацію», «Про телебачення та радіомовлення», «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про телекомунікації».

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» під поняттям «телебачення» розуміється виробництво аудіовізуальних програм та передач або комплектування (пакетування) придбаних аудіовізуальних програм та передач і їх поширення незалежно від технічних засобів розповсюдження. У цьому законі також обґрунтовується відмінність між програмою та передачею, вказуються основні обов’язки телерадіоорганізації. Він є базовим при дослідженні телевізійної сфери.

2. Історія виникнення українського телебачення датується 1 лютого 1939 року. Тоді відбулася перша офіційна спроба прямого ефіру на Україні. Зйомка проходила в невеликій київській студії. Тривалість трансляції – 40 хвилин, присвячена Григорію Орджонікідзе. Тільки 6 листопада 1951 року відбулося друге народження українського телебачення. Причиною тому стала Велика Вітчизняна війна. Воно ознаменувалося виходом патріотичного фільму «Велика заграва» Київським телецентром. Трансляція регулярних програм почалася в 1956 році.

Розвиток країни, зокрема техніки, технологій у всіх сферах життя вже до кінця 80-х років поставили на порядок денний необхідність впровадження нових нетрадиційних для того часу технічних рішень. Мова йде про кабельне телебачення. У свою чергу з 1988 року активно розвивається українське супутникове телебачення. З кінця 80-х років починають з’являтися українські телеканали, які ведуть трансляції і тепер.

3. З’ясовано також суть поняття «розважальна програма». Розважальна програма – це цілісний відеоряд сюжетів розважального змісту, який транслюється на телебаченні. Їх можна розподілити на пізнавально-розважальні та суто розважальні програми. Пізнавально-розважальні програми поділяються на: «програми-інфотеймент», контактні програми (ток-шоу), інтелектуально-розважальні програми. Розважальні програми поділяються на гумористичні програми, кулінарні шоу, реаліті-шоу, розважальні шоу-видовища, «програми-перевтілення», ігрові розважальні програми (інтерактивні ігри), світські хроніки (програми про моду та модне життя) та музичні програми.

Саме розважальні програми є візитною картою каналу СТБ, тому їх значно більше зі інші, а саме це: «Все буде добре», «Україна має талант», «Хата на тата», «Х-фактор», «Танцюють всі!», «Куб» та інші. Окремо серед розважальних проектів можна виділити такі реаліті-шоу: «Кохана, ми вбиваємо дітей», «Врятуйте нашу сім’ю», «Холостяк», «Правила життя», «Вагітна у 16», «Доньки-матері», «Зважені та щасливі».

Кожен з проектів має свої особливості. До прикладу, на шоу «Х-фактор» конкурсанти виконують композиції виключно наживо, інколи у супроводі живого оркестру. Часто виступи супроводжуються хореографічними постановками. Родзинкою шоу «Холостяк» є відбір власне холостяка та ті побачення, на яких він запрошує дівчат. Особливістю шоу «Зважені та щасливі» є те, що переможцем можна було стати навіть після покидання проекту.

Список використаних джерел та літератури

1. Про інформацію [Текст] : Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради. – К., 2014. – № 2657-XII.

2. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення [Текст] : Закон України від 23 вересня 1997 року // Відомості Верховної Ради. – К., 2014. – № 538/97-ВР.

3. Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України [Текст] : Закон України від 18 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради. – К., 2014. – № 485/97-ВР.

4. Про телебачення та радіомовлення [Текст] : Закон України від 21 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради. – К., 2014. – № 3759-XII.

5. Про телекомунікації [Текст] : Закон України від 18 листопада 2003 року // Відомості Верховної Ради. – К., 2014. – № 1280-IV.

6. Агеев, В. Семиотика [Текст] / В. Агеев. – М. : Весь мир, 2002.

7. Андрющенко, М. Іміджеві імперативи українського телебачення [Текст]: монографія / М. Андрющенко. – К.: Щек, 2008. – 215 с.

8. Вартанов, А. Актуальные проблемы телевизионного творчества: на телевизионных підмостках [Текст] / А. Вартанов. – М., 2003.

9. Гоян, В. Інформаційна телевізійна програма: типологічна характеристика, параметри діяльності журналіста [Текст]: автореф. дис. канд. філол. наук / В. Гоян. – К., 1999. – 19 с.

10. Гоян, В. Кольористика та зображальна естетика телевізійних програм: світовий досвід [Текст]: метод. рекоменд. / В. Гоян. – К., 2002. – 40 с.

11. Гоян, В. Типові та жанрові особливості телепрограми [Текст]: навч. посіб. / В. Гоян. – К., 2001. – 52 с.

12. Домбругов, Р. Розповіді про телебачення [Текст] / Р. Домбругов. – К., 1971.

13. Елина, Е. Семиотика рекламы [Текст] / Е. Елина. – М. : ИТК «Дашков и К», 2008.

14. Зирін, О.Телебачення видовищ в Україні: реалії сучасного стану [Текст] / О.Зирін . – К., 2003. – Вип. 4. – С. 126–132.

15. Кафтанджиев, Х. Гармония в рекламной коммуникации [Текст] / Х. Кафтанджиев. – М. : Эксмо, 2005. – 368 с.

16. Коломієць, В. Телеканал як об’єкт маркетингу [Текст] / В. Коломієць. – М., 2003. – 245 с.

17. Кузнецов, Г. Ток-шоу: неизвестный жанр [Текст] / Г. Кузнецов. — М.,1998.

18. Мащенко, І. Міфи і реалії телерадіоефіру [Текст] / І. Мащенко. – К., 2001.

19. Мащенко, І. Українське телебачення: штрихи до портрета [Текст] / І. Мащенко. – К. : Ай-Пі-Київ, 1995. – 294 с.

20. Огилви, Д. Огилви о рекламе [Текст] / Д. Огилви. – М. : Эксмо, 2006.

21. Тейлор, Д. Волшебство по расчету. Алгебра рекламы [Текст] / Д. Тейлор, С. Хэтч. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 272 с.

22. Юровский, О. Телевидение – поиски и решения [Текст] / О. Юровский. – М., 1975.

23. Все буде добре. Офіційна сторінка проекту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dobre.stb.ua/. – Назва з екрану.

24. Гарагуля, А. Реаліті-шоу на українському телебаченні [Електронний ресурс] / А. Гарагуля. – Режим доступу: http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_1027/content/garagula_khmel.pdf. – Назва з екрану.

25. Гіденс, Е. Телебачення і жанр [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libfree.com/189192915_sotsiologiyatelebachennya_zhanr.html. – Назва з екрану.

26. Димо, О. Семіотичний аналіз Інтернет-реклами [Електронний ресурс] / О. Димо. – Режим доступу: http://int-konf.org/konf042013/256-dimo-o-ye-semotichniy-analz-nternet-reklami.html. – Назва з екрану.

27. З історії українського телебачення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=86641&cat_id=33898. – Назва з екрану.

28. Історія телебачення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korysne.co.ua/istoriya-telebachennya/. – Назва з екрану.

29. Кононенко, І. Історія українського телебачення [Електронний ресурс] / І. Кононенко. – Режим доступу: drpsklibr.at.ua/publ/istorija_telebachennja_i_radiomovlennja/istorija_ukrajinskogo_telebachennja/2-1-0-2. – Назва з екрану.

30. Коротка історія українського телебачення. Події і дати [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tv-remont.info/publ/6-1-0-211. – Назва з екрану.

31. Кучерявий, В. Психологія реклами і кольору [Електронний ресурс] / В. Кучерявий. – Режим доступу: http://politiko.ua/blogpost53141. – Назва з екрану.

32. Мокшанцев, Р. Психология цвета в рекламе [Электронный ресурс] / Р. Мокшанцев. – Режим доступа: http://advesti.ru/publish/psiholog/200405_color2/. – Название с экрана.

33. Переможці «Телетріумфу-2012» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.webcitation.org/6E8Z6zkOB. – Назва з екрану.

34. Подольчак, Н. Використання психотехнологій кольору в рекламі [Електронний ресурс] / Н. Подольчак. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11343/1/21.pdf. – Назва з екрану.

35. Проекти СТБ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stb.ua/ua/projects/. – Назва з екрану.

36. Психологія кольору в рекламі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://toplutsk.com/articles-article_426.html. – Назва з екрану.

37. Романовська, Л. Психологія кольору в рекламі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/romanovska-lo-chaplinskiy-yub-psihologiya-koloru-u-reklami/. – Назва з екрану.

38. Словарь синонимов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/303203/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8. – Название с экрана.

39. Словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/rozvagha. – Назва з екрану.

40. СТБ. Офіційний сайт телеканалу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stb.ua/ua/. – Назва з екрану.

41. Україна має талант. Офіційна сторінка проекту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://talant.stb.ua/ua/. – Назва з екрану.

42. Хата на тата. Офіційна сторінка проекту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hatanatata.stb.ua/ua/. – Назва з екрану.

43. Холостяк. Офіційна сторінка проекту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://holostyak.stb.ua/. – Назва з екрану.

44. Х-фактор. Офіційна сторінка проекту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://xfactor.stb.ua/ua/. – Назва з екрану.

45. Юсипович, А. Типи програм розважального телебачення України [Електронний ресурс] / А. Юсипович. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2122. – Назва з екрану.