Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Издательское дело и редактирование \ 2248. Шпаргалка з курсу Видавнича справа та редагування - 34 питання

Шпаргалка з курсу Видавнича справа та редагування - 34 питання

« Назад

Код роботи: 2248

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Видавнича справа та редагування

Тема: 34 питання

Кількість сторінок: 45

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

1. Редагування перекладу як навчальна дисципліна, її предмет, мета, завдання

2. Аспект редагування тексту

3. Типи помилок, які спостерігаються при редагуванні перекладених текстів

4. Передача інформації та перекладаємість. Види інформації

5. Текст як головний об’єкт редагування

6. Абзац як компонент тексту. Міжфразові зв’язки в межах абзацу

7. Головні засоби зв’язку знутра тексту та абзацу

8. Основні випадки лексичної послідовності у реченнях

9. Типи зв’язку між реченням у межах абзацу, які характеризують логічну цілісність висловлювання (сінсемантичний та авто семантичний зв’язок)

10. Помилки що виникають у структурі тексту та абзацу

11. Поняття про будову мовлення. Синтаксична будова. Смисловий та граматичний зв`язок між словами у реченні та реченнями у тексті

12. Словосполучення. Відрізняючі ознаки словосполучення

13. Види зв’язку у словосполученні та реченні. Сурядний та підрядний зв’язок

14. Види підрядного зв’язку у словосполученні

15. Речення та його специфіка як одиниці синтаксису

16. Типи речень за кількістю граматичних основ

17. Види складних речень

18. Класифікація складнопідрядних речень за характером другопідрядних речень

19. Порядок слів у реченні. Поняття про актуальне членування речення. Особливості порядку слів в англійському реченні

20. Причини порушення традиційних правил сполучення слів у словосполученні

21. Помилки у побудові речень

22. Вживання слова у контексті. Пережите та вивчене значення слова

23. Визначення поняття

24. Лексичне значення слова

25. Понятійне та асоціативне значення слова. Помилки, що пов’язані із неправильним вживанням асоціативного значення слова

26. Поняття про полісемію

27. Родові та видові слова

28. Пароніми. Помилки при вживанні паронімів

29. Поняття про синонімію

30. Функціональні стилі мови

31. Особливості міжстильової лексики

32. Особливості розмовної лексики та її різновиди

33. Різновиди книжної лексики

34. Лексичні особливості науково-технічної літератури