Распечатать страницу

Семінар Сучасна релігійна ситуація в Україні

« Назад

Код роботи: 204

Вид роботи: Семінар

Предмет: Релігієзнавство

Тема: Сучасна релігійна ситуація в Україні

Кількість сторінок: 7

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 75 грн

1. Стан православних церков після проголошення незалежності України

2. Нетрадиційна релігійність в Україні та її класифікація

Література

Першоджерела

1. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. К., 1992.

2. Бхактиведанта Свами Прабхупада Источник вечного наслаждения. Бхактиведанта Бук Траст. Калькутта 1986. С. 1-851.

3. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхагавад-гита как она есть. Бхактиведанта Бук Траст. – Калькутта. 1984. С. 1-828.

4. Сатсварупа Даса Госвами. Очерки ведической философии. – Бхактиведанта Бук Траст. - Калькутта. 1989. С. 7-110.

5. Устав Русской Православной Церкви.

6. Флоровский Г. Пути русского богословия.--Имка-Пресс. 1993.

 

Допоміжна література

1. Здіорук С. Суспільно-релігійні вияви: виклики України XXI століття. − К., 2005.

2. Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. − К., 1999.

3. Історія християнської церкви на Україні.К., 1992.

4. Матвєєв В. 16 кіл, 108 намистинок… // Людина і світ. − № 2. − 1999.

5. Огієнко І.І. Українська церква. К. 1993.

6. Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. Колективна монографія. − К., 2009.

7. Релігія і нація в суспільному житті України й світу. Колективна монографія. − К., 2006.

8. Саган О. Національні прояви православ’я: український аспект. − К., 2001.

9. Україна релігійна. Прогнози релігійного життя України. Колективна монографія. − К., 2008.

10. Україна релігійна. Стан релігійного життя. України. Колективна монографія. − 2008.

11. Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні. в 3-х т. К., 1994.

12. Християнство доби постмодерну. Колективна монографія. − К.. 2005.