Распечатать страницу

Семінар Релігія та її роль в суспільстві

« Назад

Код роботи: 196

Вид роботи: Семінар

Предмет: Релігієзнавство

Тема: Релігія та її роль в суспільстві

Кількість сторінок: 8

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 75 грн

1. Основні сфери суспільного вияву релігії

2. Свобода совісті: її сутність, філософський та морально-правовий зміст

3. Законодавче забезпечення принципу свободи совісті в Україні

Література

 

Першоджерела

 

 1. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації". /Відомості ВР України. № 25 /Доповнення і зміни: Відомості ВР України 1992. № 20 ст.22. № ЗО. ст.418, 1993. № 26. ст.277, 1994. № ІЗ ст.66, 67/. Кн.: Нове законодавство України. Вип.4. К., 1992.
 2. Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", (зміни та доповнення від 23.12.1994 р.) - Відомості ВР України. 1994. № ІЗ ст.67.
 3. Конституція Україні. К., 2010.
 4. Закон України "Про свободу совісті те релігійні організації". - Відомості ВР України. 1991. № 25 /доповнення і зміни: Відомості ВР України. 1992. № 10 ст.277, № ЗО ст.4І8,''499. № 25. ст.22.. 1994. № ІЗ. ст.66-67/. Кн.: Нове законодавство України. Вип.4 К., 1992.
 5. Сборник документов и материалов о религии и церкви. К., 1983.
 6. Декларація про ліквідація всіх форм нетерпимості і дискримінації на основі релігії або переконань. Резолюція 36/55 ГА 00Н. 25 листопада 1981 року. Кн.: СССР и международное сотрудничество в области прав человека: документи и материалы. М., 1989.
 7. Декларація про права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних, мовних меншин. ГА 00Н. 1992. Кн.: Рабінович П.М, Основи загальної теорії права і держави. К., 1994.

 

Додаткова література

 1. Морозова Л.А. Государство и церковь: особенности взаимоотношений // Госуд. и право. 1995. № 3.
 2. Довинюков А.С. Свобода совести (анализ. практика, выводы) // Гос. и право. − 1995. − № 1.
 3. На пути к свободе совести. М,, 1990.
 4. Савельев В.Н. Свобода совести : история и теория. М., 1991.
 5. Клочков В,В. Религия, государство, право.М., 1979.
 6. Права человека в истории человечества и в современнои мире. М., 1989.
 7. Мюллерсон Р.А, Права человека: идея, норми, реальность,М., 1991.