Распечатать страницу

Лекція №9 - Соціологія релігії

« Назад

Код роботи: 1698

Вид роботи: Лекція

Предмет: Соціологія

Тема: №9, Соціологія релігії

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2017

Мова написання: російська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Релігія, як соціальне явище

2. Предмет і методи соціології релігії, зв’язок її з іншими формами суспільної свідомості

3. Релігійні організації та соціально-релігійна ситуація у сучасній Україні

Література

Релігія як форма суспільної свідомості має стародавню історію. Певні вірування використовувало ще первіснообщинне суспільство. У період античності й до епохи Відродження у працях філософів та вчених релігія розглядалась з погляду гносеології або психології, в ній не виділялися соціальні аспекти.

Починаючи з XVII—XVIII ст. вчені все частіше розглядають релігію у зв’язку з соціальними та історичними умовами, з боротьбою прогресивної буржуазії проти феодалізму та його ідеології. Голландський філософ Бенедикт Спіноза (1632—1677) вперше сформулював так звану теорію обману, за якою релігія визначалася як результат обману в інтересах монархії та духовенства, а також неосвіченості людей.

Соціальні корені релігії частково були розкриті французьким просвітником К. Вольпеєм, який пояснив виникнення та існування релігії страхом не тільки перед грізними силами природи, а й перед правителями, гнобителями народу. Причини релігії він шукав у соціально-політичному середовищі та у формах правління.

Філософію обману поділяли П. Гольбах, Ж. Ламетрі та інші вчені. З позицій соціології релігія розглядається в працях Г. Гегеля, Л. Фейербаха, К. Маркса та Ф. Енгельса.

У становленні й розвиткові соціології важливу роль виконали позитивістські погляди О. Конта, який розкриває важливу роль релігії у суспільстві, поділяючи її на два види: суспільну та приватну. Суть релігії він вбачав у служінні на благо людства, його єдності.

Релігія, на думку О. Конта, зосереджує в собі всі прагнення людської природи — діяльність, любов і думку, керує політикою, мистецтвом, філософією. Г. Спенсер, розвиваючи ідеї О. Конта, виділяє соціальні функції релігії, вбачає в ній принцип соціальної безперервності, що гарантує відповідну ідентичність суспільства.

Що ж таке релігія? У чому полягає її сутність і зміст?

1. Андрущенко В. П. та ін. Соціологія: Підручник. — К.—Х., 1998. — С. 558—577.

2. Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любимцева О. О. Географія релігій. — К.: Артек, 1998.

3. Современная западная социология: Словарь. — М., 1990.

4. Яблоков И. Н. Социология религии. — М., 1979.