Распечатать страницу

Лекція №8 - Соціологія культури

« Назад

Код роботи: 1697

Вид роботи: Лекція

Предмет: Соціологія

Тема: №8, Соціологія культури

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2017

Мова написання: російська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Сутність і структура культури суспільства

2. Предмет і функції соціології культури

3. Поведінкові підсистеми духовної культури суспільства

Література

Вивчення й аналіз процесу існування і розвитку суспільства пов’язані з необхідністю розкриття двох фундаментальних понять: цивілізації і культури.

Поняття «культура» (від лат. cultura — обробіток, вирощування, виховання, освіта) в різні часи історії набувало різних смислових відтінків:

1) підготовка землі до ведення сільського господарства (агрокультура);

2) той або інший вид сільськогосподарської рослини (скажімо, жито, пшениця та ін.);

3) ступінь освіти, начитаності, витонченості в манерах поведінки людини;

4) сфера літератури і мистецтва і т. п.

Цивілізація(від лат. civilis — громадянський) — це форма суспільного життя людей, якій властиве відтворення власної матеріальної і соціально-політичної структури відносин на основі пріоритету притаманних їй духовних норм, цінностей, ідеалів і життєвих сенсів.

Термінами «культура» і «цивілізація» справедливо позначають локальну культуру (західну, східну, європейську, азіатську і т. ін.) чи локально-історичний тип суспільства. Однак цивілізація і культура — це поняття певного стану суспільства, його характеристик.

Поняття цивілізація містить акцент на самозбереженні соціуму. Т. Гоббс, приміром, розумів цивілізацію як процес руху «природного стану» до «суспільного стану», в якому громадяни набувають статусу правової особи, суспільство формується на основі згоди всіх громадян (договір, консенсус). Отже, можна вважати, що це загальний рівень розвитку суспільства, його самодостатності й здатності до самозбереження й розвитку.

Дихотомія «цивілізація—культура» була покладена М. Данилевським в основу його концепцій «слов’янського месіанства як зміни культурно-історичних типів» і О. Шпенглера, який дійшов висновку про загибель західної цивілізації як закономірний наслідок органічних циклів еволюції будь-якої культури.

У концепції А. Тойнбі історія суспільства постає як культурно-історич­на методологія, тобто як локальні, ізольовані й самозамкнені цивілізації, вищі цінності яких створюються світовими релігіями. Таким чином, цивілізація і культура нерозривно пов’язані, без культури немає цивілізації. То що ж являє собою культура в сучасному науковому розумінні?

1. Андрущенко В. П. та ін. Соціологія: Підручник. — К.—Х., 1998.

2. Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. — М., 1991.

3. Грушевський М. С. На порозі нової України: Гадки і мрії. — К., 1992.

4. Куликов Л. М. Основы социологии и политологии. — М., 2000.

5. Культура України. — Х., 1993.

6. Современная западная социология: Словарь. — М., 1990.