Распечатать страницу

Лекція №7 - Соціологія політики

« Назад

Код роботи: 1696

Вид роботи: Лекція

Предмет: Соціологія

Тема: №7, Соціологія політики

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2017

Мова написання: російська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Суспільство та політика

2. Взаємозв’язки та взаємовплив соціального і політичного в політичному житті суспільства

Література

На певному етапі розвитку суспільства, коли засоби виробництва дозволяють здійснити перший поділ праці, виробити додатковий продукт, виникає приватна власність, що зумовлює появу соціальних спільностей з відмінними, а то й прямо протилежними інтересами. Для регуляції відносин та зв’язків між такими спільностями вже недостатньо усталених норм моралі, традицій, звичаїв тощо.

Природно виникає потреба в нових формах організації та регулювання поведінки соціальних спільностей, зв’язків і відносин між ними, тобто таких формах публічної влади, яка ніби стоїть над спільностями і над суспільством.

Отже, виникає політика як контрольно-регулятивна сфера життєдіяльності суспільства. Так у чому ж полягає сутність політики? Що є предметом соціології політики?

1. Андрущенко В. П. та ін. Соціологія: Підручник. — К.—Х., 1998.

2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. — М., 1993.

3. Гловаха Е. І. Стратегія соціально-політичного розвитку України. — К., 1994.

4. Грушевський М. С. На порозі нової України: Гадки і мрії. — К., 1992.

5. Кучма Л. Д. Україна: поступ у XXI століття // Голос України. — 2001. — 21 лют.

6. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв­ня 1996 р. — К., 1996.

7. Современная западная социология: Словарь. — М., 1990.