Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социология \ 1695. Лекція №6 - Соціологія економіки, праці та управління

Лекція №6 - Соціологія економіки, праці та управління

« Назад

Код роботи: 1695

Вид роботи: Лекція

Предмет: Соціологія

Тема: №6, Соціологія економіки, праці та управління

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2017

Мова написання: російська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Соціологія економіки, її сутність, зміст і основні завдання

2. Предмет, категорії та основні аспекти соціології праці

3. Сутність, механізм і основні функції соціального управління

Література

У сучасних умовах формування і функціонування — у певному обсязі — ринкових відносин, якісно нових економічних процесів у сфері матеріального виробництва постає необхідність переосмислення всієї системи економічних відносин, всебічного аналізу їхньої соціальної складової.

Поява в Україні нових економічних відносин, що базуються передусім на приватній власності, вимагає ґрунтовних наукових досліджень і визначення шляхів подальшого розвитку та удосконалення цих відносин, розкриття та урахування їх зв’язків і взаємовпливу з іншими суспільними відносинами, насамперед з соціальними, політичними та духовно-культурними.

Більшість соціологів прагнуть аналізувати різні активно діючі в суспільстві чинники — економічні, політичні, соціальні, культурні, моральні, правові тощо. М. Вебер розглядає економічні відносини як одну з позицій, що визначає соціальний поділ суспільства. Е. Дюркгейм досліджує вплив поділу праці на соціальні процеси. Т. Веблен та інші соціологи пояснюють роль різних чинників (етики, економіки, релігії, культури, права та інших) у визначенні бази та надбудови суспільства.

Однак слід визнати, що роль економіки, всієї системи економічних відносин у життєдіяльності суспільства найбільш переконливо витлумачена у творах К. Маркса, особливо у відомому його творі «Капітал».

Економічні відносини, як довели К. Маркс та його прихильники, визначають усі інші суспільні відносини, становлячи базу суспільства, над якою здіймаються залежні від економіки надбудовні форми: політичні, правові, моральні та інші.

К. Маркс аналізував і зворотний вплив інших суспільних відносин на економічні відносини. З марксизмом тепер полемізують у питанні бази і надбудови суспільства багато вчених, які довели, що на кожному конкретному етапі розвитку суспільства пріоритет у взаємодії сфер належить якійсь окремій сфері, але реальне життя, особливо на початку XXI ст., переконує, що утворенням нових економічних відносин визначається розвиток тієї чи іншої сфери суспільства, його фізіономія, характер надбудовних утворень.

У даній темі розкривається сутність економіки та її вплив на інші сфери частіше опосередковано, через соціальні спільності та їх поведінку, через діяльність, працю та управління соціальними процесами.

1. Андрущенко В. П. та ін. Соціологія: Підручник. — К.—Х., 1998.

2. Грушевський М. С. На порозі нової України: Гадки та мрії. — К., 1992.

3. Полторак В. А. Соціологія: основи соціології праці та управління. — К., 1992.

4. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв­ня 1996 р. — К., 1996.

5. Гурне Бернар. Державне управління. — К., 1993.

6. Райт Глен. Державне управління. — К., 1994.

7. Заславская Т. И. Социология экономической жизни. — Новосибирск, 1991.