Распечатать страницу

Лекція №5 - Соціологія особи

« Назад

Код роботи: 1694

Вид роботи: Лекція

Предмет: Соціологія

Тема: №5, Соціологія особи

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2017

Мова написання: російська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Особистість у системі соціальних зв’язків, її статус і соціальні ролі. Зміст соціології особи

2. Теорія і практика соціалізації особи

Література

Життєдіяльність людини, яка вступає у відносини з іншими людьми з метою задоволення своїх потреб, є суттю і головним змістом усіх процесів, що відбуваються у суспільстві. Конкретно-історичні типи, види і форми взаємодії людей визначають сутність соціальних явищ і процесів, суперечності й тенденції розвитку суспільного життя. Однак не лише життєдіяльність людини характеризує якісну визначеність суспільства, а й суспільство формує людину як істоту розумну, мислячу, здатну до цілеспрямованої творчої діяльності.

Суспільство — світ людей. Людина в суспільстві народжується, живе, розвивається, стає особистістю, але все це — дуже складний і тривалий процес, який є серцевиною розвитку будь-якого суспільства.

Соціологія особи — це така галузь соціології, яка має предметом вивчення особу як об’єкт і суб’єкт соціальних відносин у межах соціально-історичного процесу і ціннісних суспільних систем.

1. Андрущенко В. П. та ін. Соціологія: Підручник. — К.—Х., 1998.

2. Грушевський М. С. На порозі нової України: Гадки і мрії. — К., 1992.

3. Молодь України: Стан, проблеми, шляхи розв’язання. — К., 1995.

4. Лагутін В. Д. Людина і економіка. Соціоекономіка. — К., 1996.

5. Куликов Л. М. Основы социологии и политологии. — М., 2000.

6. Косс И. С. Социология личности. — М., 1967.

7. Якуба О. О. Соціологія. — Х., 1996.