Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социология \ 1692. Лекція №3 - Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика

Лекція №3 - Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика

« Назад

Код роботи: 1692

Вид роботи: Лекція

Предмет: Соціологія

Тема: №3, Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2017

Мова написання: російська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Сутність, структура та типи соціологічних досліджень

2. Програми соціологічного дослідження

3. Методи соціологічного дослідження

Література

Соціологіязабезпечує наукове управління найбільш складними у суспільстві соціальними процесами, яке здійснюється за допомогою отримання, нагромадження, переопрацювання, аналізу, перетворення, передачі та використання певної інформації про суспільство, соціальні групи, індивідів та їх взаємодію.

Людина від народження й упродовж усього свого життя здійснює емпіричне вивчення соціальної діяльності інших людей, їхньої поведінки та соціальної реальності в цілому. На цій основі індивід формує свою побутову свідомість та самосвідомість, реалізує свою поведінку, спілкуючись з іншими людьми та впливаючи на них. Тобто людина протягом усього свого життя до певної міри, на певному рівні провадить соціологічні дослідження й на цій основі бере участь у соціальному управлінні.

Без соціологічної освіти людина здійснює все це на побутовому рівні, далеко не завжди грамотно й ефективно, і лише пізнання теорії, методології та методики соціологічного дослідження дозволяє індивідові проводити грамотно та ефективно соціологічний аналіз та оптимально використовувати його результати в процесі своєї участі у соціальному управлінні. У зв’язку з цим проблематика соціологічних досліджень набуває особливого значення під час вивчення курсу соціології.

1. Андрущенко В. П. та ін. Соціологія: Підручник. — К.—Х., 1998. — С. 597—616.

2. Брегеда А. Ю. та ін. Соціологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. — К., 1999. — С. 40—51.

3. Методы сбора информации в социологических исследованиях. — М., 1990.

4. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження. — К., 1996.

5. Ядов В. А. Социологические исследования: методология, программа, методы. — М., 1987.