Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социология \ 1691. Лекція №2 - Становлення та розвиток соціологічної думки в західній Європі, США, Україні

Лекція №2 - Становлення та розвиток соціологічної думки в західній Європі, США, Україні

« Назад

Код роботи: 1691

Вид роботи: Лекція

Предмет: Соціологія

Тема: №2, Становлення та розвиток соціологічної думки в західній Європі, США, Україні

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2017

Мова написання: російська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Становлення та розвиток соціології, як науки в західній Європі (ХІХ—ХХ ст.)

2. Зміст і особливості соціологічної думки у Сполучених Штатах Америки

3. Формування й розвиток соціологічної думки в Україні

Література

Соціологія як специфічна самостійна галузь знань, як наука про суспільство, про соціальні відносини сформувалася пізніше багатьох суспільних наук, лише в середині ХІХ ст., коли в Європі склалися капіталістичні суспільні відносини, коли людина отримала певний рівень свободи і мала право розпоряджатися своєю здатністю працювати, обирати вид і форму діяльності, вступати в певні соціальні, економічні та політичні відносини з іншими людьми та соціальними групами. Однак знання про суспільство, суспільні відносини та відносини між людьми своїми коренями сягають сивої давнини.

Людина в процесі своєї трудової діяльності поступово набувала більш-менш досконалих властивостей життя. В пошуку досконаліших властивостей життя люди формувалися в колективи, що дозволило їм не лише зберегтися як біологічному виду, а й створити основу й певні умови для перетворення людини біологічної в людину соціальну вже у первісному суспільстві.

Стародавні політичні та соціальні вчення в Єгипті, Дворіччі, Індії, Палестині, Китаї, Греції та інших регіонах Землі відображали лише основні характеристики ранніх типів суспільств, що прийшли на зміну первісному суспільству.

Політична та соціальна думка розвивалась на основі релігійно-міфологічного світогляду. Соціальні погляди тісно перепліталися з філософськими, моральними та іншими уявленнями. Більшість цих уявлень зафіксовано в Біблії та інших джерелах стародавнього світу.

Становлення соціологічних знань від часів античності до наших днів було процесом безперервним та послідовним. Досягнення всіх наук — філософії, історії, теорії політики, права, природознавства — містили в собі елементи соціологічних знань. Докорінні зміни умов та змісту життєдіяльності людей, а водночас і соціальної свідомості початку ХІХ ст. підготували оформлення соціології як окремої, специфічної, самостійної науки. Можна виділити три основні стадії історії соціологічної думки.

1. Андрущенко В. Л. та ін. Соціологія: Підручник. — К.—Х., 1998.

2. Грушевський М. С. Початки громадянства, генетична соціологія. — Відень, 1921.

3. Ручка А. А., Танчер В. В. Очерки истории социологической мысли. — Нью-Йорк, 1985.

4. Ручка А. А., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології. — К., 1995.

5. Черниш А. З історії розвитку соціології в Україні. — Львів, 1995.

6. Брегеда А. Ю. та ін. Соціологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. — К., 1999.

7. Дворецька Г. В. Соціологія: Підручник. — К., 2002.