Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социология \ 1690. Лекція №1 - Соціологія - наука про суспільство

Лекція №1 - Соціологія - наука про суспільство

« Назад

Код роботи: 1690

Вид роботи: Лекція

Предмет: Соціологія

Тема: №1, Соціологія - наука про суспільство

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2017

Мова написання: російська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Поняття соціології, предмет, об’єкт і методи

2. Закони і категорії соціології

3. Структура та функції соціології

Література

У сучасних умовах знання про суспільство, сутність, закономірності та випадковості його розвитку, функціонування та удосконалення набувають особливого значення. Це зумовлено передусім тим, що людство вступило в CCI століття в умовах величезних за масштабами та ґрунтовністю перетворень, які вимагають глибоких і всебічних знань суті й змісту відносин людини та природи, взаємодії людини й суспільства, взаємозв’язку та взаємовідповідальності людини та держави, закономірностей і випадковостей розвитку суспільства, функціонування соціальних інститутів, причин соціальних конфліктів і шляхів їх подолання та багато інших проблем суспільного життя.

Соціологія, як відносно самостійна галузь знань, — одне із найважливіших досягнень людського розуму, забезпечує наукове пізнання суспільних відносин, суспільної діяльності, актуальних проблем повсякденного життя людини й суспільства, функціонування соціальних спільностей та соціальних інститутів, форм і методів організації та здійснення соціального управління, оновлення його засобів та механізмів. Без наукових соціологічних знань, без сучасних соціологічних досліджень практично неможливо здійснювати ефективне соціальне управління.

1. Андрущенко В. П. та ін. Соціологія: Підручник. — К.—Х., 1998.

2. Смелзер Н. Социология. — М.: Наука, 1994.

3. Сорокин П. А. Система социологии. — Пг., 1920.

4. Ядов В. А. Размышления о предмете социологии // Социол. исследования. — 1990. — № 2.