Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Украинский язык \ 1527. Лекція №9 - Рекомендації щодо вживання деяких слів, сполучень слів, словосполучень

Лекція №9 - Рекомендації щодо вживання деяких слів, сполучень слів, словосполучень

« Назад

Код роботи: 1527

Вид роботи: Лекція

Предмет: Українська мова

Тема: №9, Рекомендації щодо вживання деяких слів, сполучень слів, словосполучень

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Словничок ненормативних слів, сполучень слів, словосполучень:

Ненормативні                            Нормативні

(Трапляється)                            (Рекомендовано)

багаточисленний                        численний

без всяких підстав                      без жодних підстав

більше всього                               імовірніше (ймовірніше)

більше ніж триста                    понад триста

більше того                                 до того ж, крім того

більшість (переважна більшість) науковців виділяє

науковці здебільшого

(переважно) виділяють

битком набитий                        ущерть наповнений, переповнений

братський привіт                      братерський привіт, але

братська могила

бувший                                         колишній

бувший у користуванні               уживаний

ведучий інженер                          провідний інженер

взамін                                           замість

видержка (виписка) з протоколу

витяг із протоколу

вести себе ввічливо                     поводитися ввічливо

у будь-якому випадку                  у будь-якому разі

у кращому випадку                      у найліпшому разі

вирішити проблему                    розв’язати проблему

вирішити задачу

(математичну)

розв’язати задачу

вирішити завдання                     виконати завдання

відволікати увагу                        відвертати увагу

відзив на дисертаційну працю   відгук про дисертаційну працю

відміняти / відмінити                 скасовувати /скасувати

відмічати                                    зазначати,

відзначати, зауважувати

від несподіванки (радості)         з несподіванки (радості)

відноситися до чого-небудь       належати відноситися до кого-небудь

ставитися відношення до колег ставлення до колег

відправна точка                         початок

відчитати за провину                вичитати (кому),

вишпетити                                 (кого), прочитати мораль

в його честь                                на його честь

вкладати інвестиції                    вкладати кошти, інвестувати вкладиш                                                              вкладень

в основному (як висновок)           у цілому, загалом,

переважно в остаточному рахунку        у кінцевому підсумку

всеохоплюючий                            всеосяжний, всеохопний

вуз                                                виш, ВНЗ

вступати в силу (дію)                 набувати чинності

давати добро                             схвалювати,

підтримувати, погоджуватися, згоджуватися

давати можливість                   дозволяти, давати нагоду

дана думка                                  ця, зазначена, згадана думка

даний випадок                             цей випадок

даром                                          даремно (витрачати сили),

задурно, безкоштовно (отримати річ)

день за днем                                день у день

детальніше розповісти              докладніше розповісти

диву даєшся                                 не надивуєшся

довіреність                                  доручення

доля істини                                 часточка (частка) правди (істини)

забастовка                                  страйк

за браком часу                            через брак часу

завітний                                      заповітний

задавати /задати питання        питати /спитати

запитувати /запитати ставити / поставити питання (запитання)

заказний лист                             рекомендований лист

заключити договір                      укласти угоду, підписати договір

залізна дорога                             залізниця

за останній час                           останнім часом

заслуговує уваги                           вартий уваги

здавати іспит                             складати іспит

здача суми                                   решта

з метою з’ясування                     для з’ясування щоб з’ясувати

для того щоб з’ясувати аби з’ясувати

знаходитися (значення місце)     розташуватися/розташовуватися

перебування кого-, чого-             бути (нульова форма, позначена на письмі тире) міститися перебувати (про людей)

стояти (про транспортні засоби, просторові об'єкти тощо)

значимий                                     значущий

значимість                                  значущість

з точки зору                                на думку,   з погляду

зустрічаються випадки              трапляються випадки

існують мови, явища, предмети

є мови, явища, предмети

і т. д., і т. п.                               і под., і т. ін., та ін., тощо

керуючись думкою                       опираючись на думку

кидатися в очі                            впадати в око

кожний раз, кожний рік            щоразу, щороку

компроментувати                      компрометувати

константувати                          констатувати

має місце                                     є, трапляється

матеріалом служила                  матеріалом слугувала

між тим                                      тим часом

міроприємство                           захід, справа

лютий місяць, серпень місяць    лютий, серпень

мова йде про, мова йдеться про ідеться про

навик(и)                                       навичка(и)

нагадувати (щось)                      бути подібним (до чогось) бути схожим (на щось)

на днях                                         цими днями

накінець                                       нарешті

на наш погляд                              на нашу думку, нам здається

на неділі                                       на тижні

нанести шкоди                            завдати шкоди

на протязі навчання                    упродовж (протягом) навчання

на сьогоднішній день                   на сьогодні

настоювати /настояти             наполягати / наполягти

наукове дослідження                   дослідження

невпопад говорити                     не до ладу, не до речі говорити

не дивлячись на те що                незважаючи на те що, попри те що

недостаток                                вада, хиба, недолік, огріх, ґандж

не по собі                                     ніяково, незручно

неприпустимий                           неможливий

обумовити                                  зумовити

об’ява, об’явити                         оголошення, оголосити

один в один                                  добірний

один і той (же) самий                той самий, той же

одна і та (ж) сама                     та сама, та ж

одне і те (ж) саме                      те саме, те ж

одні і ті (ж) самі                        ті самі, ті ж

одобрити                                    схвалити

окремі особи                               деякі, певні особи

оточуючий світ                          навколишній світ, довкілля

першим ділом                              насамперед, передусім, щонайперше

підключитися (підключення) до цифрового телебачення під’єднатися (під’єднання) до цифрового телебачення

підняти питання (проблему)      порушити питання (проблему)

по вівторкам                               щовівторка

по-другому                                   по-іншому

по закону                                     за законом

по замовленню                             на замовлення

по крайній мірі                            принаймні, щонайменше

попередити хворобу                   запобігти хворобі, відвернути хворобу

пополам                                       наполовину, по половині

посилання (на джерело)              покликання (на джерело)

чинити/учинити правильно

по формі, формулі                      за формою, формулою

по якому питанню                      у якій справі

працювати в якості перекладача працювати перекладачем працювати як перекладач

пред’явити документи               подати документи

при допомозі                               за допомогою

при дослідженні                          у процесі дослідження, під час дослідження, досліджуючи

приведені результати                 наведені результати

привести приклад                       навести приклад

призупинити                               тимчасово припинити

приймати до відома, до уваги   брати до відома, уваги

приймати участь                       брати участь

прийом до університету            приймання до університету

прийти до висновку                    дійти висновку

приналежний                              належний

приналежати                             належати

приналежність                           належність

при необхідності                         за необхідності,

за потреби прослідкувати тенденції      простежити тенденції

притримуватися думки             дотримуватися думки

приходить на думку                   спадає на думку

радувати око                              тішити око

 разом з тим, у той же час        водночас

розповсюджувати літературу поширювати літературу

розкрити роль                            визначити, з'ясувати роль

розписатися                                поставити підпис

розрахований на науковців         призначений для науковців рекомендований науковцями

русизм                                          росіянізм

ряд праць                                    низка праць, багато праць

самий розумний                           найрозумніший

складає, складають і под.          становить, становлять і под. є (зв’язка)

складова                                      складник

скоріш (швидше) за все               імовірніше (ймовірніше)

становить собою                       становить,

є співпадати /співпасти             збігатися /збігтися

однаковий, однакові                   такі самі, такий самий

таким чином (у висновках)         отже

зроблено певним чином               зроблено так

головним чином                           здебільшого, переважно, головно

так же                                        так само

там же                                       там само

так як                                          тому що

такого роду висловлення            такі висловлення

той чи інший                               той чи той

та чи інша                                   та чи та

те чи інше                                   те чи те

тим не менше                              однак, проте, а також

ті чи інші                                     ті чи ті

трудящийся                                трудівник

у двох словах                                двома словами

у деякій (значній) мірі                 деякою (значною) мірою

у залежності                               залежно

у жодному випадку                     нізащо (ніколи) у світі, у жодному (ніякому) разі

у кінці кінців                                врешті-решт, зрештою, кінець кінцем

україномовні видання                  українськомовні видання

у найближчий час                       незабаром, невдовзі, найближчим часом

у першу чергу, перш за все          насамперед, передусім, найперше

у порядку виключення                  як виняток

у протилежність                        на противагу

у разі необхідності                      коли буде потреба

у результаті цього                     унаслідок цього

у свою чергу                                 так само

у силу обставин                           через обставини, з огляду на обставини

у такому роді                              щось подібне, щось таке

у той же час                               одночасно, водночас, саме тоді

у тому числі                                зокрема й навіть і

у ході обговорення                       під час обговорення

у цілому                                        загалом

у цьому році                                цього року

учбовий                                        навчальний

факт на лице                              ось тобі й факт, незаперечний факт

халатне ставлення                      недбале ставлення

чисто (науковий, математичний) суто (науковий, математичний тощо)

широко розповсюджений            поширений шляхам з’єднання  через з’єднання за допомогою з’єднання

являється (зв’язка)                       є, являє собою (у книжному вжитку)

яким чином?                                 як?

як правило (вст. слово)                здебільшого, переважно

ввиду того, що                             через те, що

в напрямі відродження                щоб відродити, для відродження

виходячи з рішення                       з огляду на рішення

в силу можливого рішення           з огляду на можливе рішення,

через можливе рішення згідно чинного законодавства      згідно з чинним законодавством

згідно розпорядження                 згідно з розпорядженням

на протязі сесії                            протягом, упродовж сесії

на рахунок проблеми                    щодо проблеми

під кінець заняття                      наприкінці заняття

порядка 50 кілограмів                 близько 50 кілограмів

у випадку аварії                            коли аварія, у разі аварії

у відповідності до статті 10 Конституції України відповідно до статті 10 Конституції України

у відповідності з наказом             відповідно до наказу

у залежності від ситуації           залежно від ситуації

більше всього більше того імовірніше (ймовірніше) до того ж, крім того

по відношенню до органів            щодо органів виконавчої влади

не дивлячись на закон                  незважаючи на закон, всупереч закону, попри закон

у порівнянні з тим                         порівняно з тим

Завдання 1. Перекладіть українською мовою. Визначте типові помилки в передаванні словосполук і слів.

Уважаемые отдыхающие; персики один в один; на протяжении жизни; мы подняли этот вопрос; встречаются случаи; принимать участие; обучаться на родном языке; ходил по комнатам; болеть корью; на протяжении дня; читает по слогам; считает по пальцам; в первую очередь; предупредить нарушения; существуют определенные проблемы; на неделе; играть по правилам; одни и те же люди; встретиться на днях; бывший министр; ведущий специалист; отношение к делу; на сегодняшний день.

Завдання 2. Із запропонованих рядів виберіть органічні для української мови словосполуки та конструкції. Запам’ятайте їх.

Підвести підсумки роботи – підбити підсумки роботи; вжити заходи – вжити заходів – прийняти міри; відноситися до обов’язків – ставитися до обов’язків; поновити в посаді – поновити на посаді – відновити на посаді – востановити на посаді; привести до втрати – призвести до втрати; заключати угоду – укладати угоду; поступити в продаж – поступити в продажу – надійти в продаж – надійти в продажу.

Завдання 3. Відредагуйте подані речення.

1. Вплив дестабілізуючого фактора (зміни температури оточуючого середовища) на частотну залежність зміни еквівалентної ємності активного елемента представлений на рисунку.

2. Отримані залежності повного опору активного елемента та його активної й реактивної складових частин.

3. Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати слідуючі завдання.

4. Особисто мені набагато легше зробити переклад з англійської мови на українську, чим переклад з української мови на англійську.

Завдання 4. Виправте словосполучення і речення, замінивши нормативними українськими лексичними одиницями.

Вулиці пересікаються. Грає велику роль. Магазин закритий. Слід відмінити розпорядження. Нанести збитки. Роздався телефонний дзвінок. Відклонити пропозицію. Підбирати кадри. Бувший у користуванні. Винести подяку колективу. Поступило багато пропозицій. Рахуватися з думкою людей. Конференція у місяці грудні.

Завдання 5. Із поданих пасивних зворотів утворіть активні.

1. Види і межі монополії визначаються законом.

2. Право на керування транспортними засобами підтверджується відповідним посвідченням.

3. Копія документа посвідчується службовою особою.

4. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

5. Справжність підпису посвідчується нотаріусом.

6. Ваші замовлення виконуються фахівцями екстра-класу.

7. Культурна спадщина охороняється законом.

8. У програмі “Смачного!” пропонуються глядачам рецепти вишуканих страв.

9. У реєстраційному документі справного транспортного засобу працівником Державтоінспекції робиться запис “Техогляд проведено”.

10. Кожний примірник двосторонньої угоди підписується обома сторонами.

Завдання 6. Відредагуйте подані речення.

Зразок: Наступного дня мною було оприлюднено заяву, у якій йшлося про… – Наступного дня я оприлюднив заяву, у якій ішлося… .

1. Протокол засідання кафедри буде надрукований… .

2. Храм Великомучениці Варвари був зруйнований… .

3. Нею була написана магістерська робота на тему… .

4. Молебні на спомин загиблих під час Голодомору в Канаді й США були відправлені.

5. Я хочу бути почутим… .

6. З цією метою мною буде зроблено… .

Завдання 7. Із поданими дієприкметниками утворіть словосполучення.

Відтворюваний відтворений; оброблюваний оброблений; змінюваний – змінений; виліковувана – вилікувана; коригований – скоригований; деформоване – здеформоване.

Завдання 8. Відредагуйте речення.

1. Постраждавші під час повені жителі села направлялися в лікарню.

2. Це зауваження не торкається всіх пропускаючих роботу по хворобі.

3. Працюючі радо привітали свого бувшого директора.

4. Застарівше обладнання рішено замінити на нове.

5. Народжені в ХХІ віці живуть по іншим законам.

6. На долю нашого покоління випали завдання рішати наболівші проблеми сучасного.

7. На вітрині прикріплений прейскурант цін.

8. Минулого року він демобілізувався з армії.

9. На полях кипить гаряча робота.

10. Необхідно взаємно допомагати один одному.

11. Стефанія уперше дебютувала з сольним концертом у березні місяці 2010 року.

Завдання 9. Утворіть словосполучення.

Властивий (кому?) і характерний (для кого?); опанувати (що?) і оволодівати (чим?); сповнений (чого?) і наповнений (чим?); оснований (на чому?) і заснований (ким?); багата (на що?) і славиться (чим?).

Завдання 10. Перекладіть стандартні конструкції, що вживають у документах.

Писать сумму прописью; подвести черту; привлечь к ответственности; разделять мнение; расторгнуть контракт; предоставить отпуск; совершать сделку; удовлетворить просьбу; соблюдать регламент.

Завдання 11. Зробіть правильний вибір слів, що в дужках.

Правил дорожнього руху потрібно (дотримувати, дотримуватися). (Подати, дати, надати) допомогу малозабезпеченим. Керівники названих господарств (не здійснюють, не виконують) своїх обов’язків. Збори акціонерів (оголосили, проголосили) відкритими. У складанні тексту договору (брали, приймали) участь як фізичні, так і юридичні особи.

Завдання 12. Відредагуйте подані речення.

1. Дирекція зобов’язана надати звіт зі своєї діяльності.

2. Прохаємо вислати на наш адрес пропозиції щодо реорганізації підприємства.

3. Група успішно здала іспитову сесію.

4. Комісія здійснила велику роботу по забезпеченню належного контролю по дотриманню дисципліни праці.

5. Досвід працівників заводу “Термінал” став швидко розповсюджуватися по області.

Завдання 13. Утворіть стандартні конструкції, добираючи до поданих дієслів іменники, що праворуч, у відповідній відмінковій формі.

Нести               нагода

Мати                допомога

Брати               на меті Порушувати        чинність Надати участь

Набувати         відповідальність Ставити         комісія

Створити         питання, запитання

Завдання 14. Із запропонованих рядів виберіть органічні для української мови словосполуки та конструкції. Запам’ятайте їх.

Комісія для складання акта – комісія по складанню акта; нарада з проблем – нарада по проблемам – нарада по проблемах; агент з продажу – агент по продажу; за підрахунками – по підрахунках – по підрахункам; на замовлення міністерства – по замовленню міністерства; фахівець з логістики – фахівець по логістиці; на вимогу дирекції – за вимогою дирекції.

Завдання 15. Визначте правильний варіант перекладу.

1. На протежении шести недель. На протязі шести неділь – на протязі шести тижнів – протягом шести неділь – протягом шести тижнів.

2. Разработать следующие мероприятия. Розробити слідуючі міроприємства – розробити слідуючі заходи – розробити такі заходи.

3. Приложить все усилия. Докласти всі зусилля – докласти всіх зусиль – прикласти всіх зусиль – прикласти всі зусилля.

4. В результате проверки. У результаті перевірки – в результаті перевірки – внаслідок перевірки.

5. Выполнить большой объем работ. Виконати великий обсяг робіт – виконати великий об’єм робіт.

6. Отчет о ходе уборки урожая. Звіт про хід збору врожаю – звіт про хід збирання врожаю.

7. В соответствии с планом. У відповідності з планом – у відповідності до плану – відповідно з планом – відповідно до плану.

8. Представлять отчет. Представляти звіт – подавати звіт.

9. Подотчетное лицо. Підзвітне лице – підзвітна особа.

Завдання 16. Дібравши потрібні прийменники, утворіть стандартні словосполучення.

Працювати … найм; заслуговувати … увага; взяти … основа; взяти … увага; мати … увага; відповідно … закон; згідно … інструкція; ставити … мета; мати … мета; зважати … обставини.

Завдання 17. Перекладіть прийменникові звороти, складіть із ними речення.

По собственному желанию; по вине директора; комиссия по вопросам контроля; благодаря общим усилиям; в случае невыполнения; в противном случае; по истечении срока; согласно графика; принять во внимание; принять к сведению; в адрес дирекции; не по силам выполнение задания; прийти по делу; по поручению инспекции; по требованию комиссии; на следующий день; несмотря на трудности.

Завдання 18. Вставте потрібні прийменники, узгодивши з ними іменники, що в дужках.

Ми підготувалися... (засідання). Я мешкаю... (адреса). Ви можете звернутися... (допомога). Треба підготувати заходи... (поліпшення умов праці). Запрошуємо Вас... (робота). Ми надіслали листа... (адреса). На підприємстві було створено комісію... (справи молоді). Я звернулася з проханням надати відпустку... (сімейні обставини).

Завдання 19. Відредагуйте речення.

1. Дирекція зобов’язана надати звіт зі своєї діяльності за минулий рік.

2. Головний бухгалтер підприємства назначається на посаду і звільняється від неї відповідно із встановленим порядком.

3. У випадку розірвання договору статут втрачає юридичну силу.

4. Ми організували заняття по індивідуальних планах.

5. Дякуючи підтримці колег, я зумів подолати труднощі.

6. Дана думка заслуговує уваги.

Завдання 20. Визначіть правильний варіант уживання прийменникових конструкцій.

По завершенню весняно-польових робіт – по завершенні весняно- польових робіт – після завершення весняно-польових робіт; заходи щодо поліпшення умов праці – заходи по поліпшенню умов праці – заходи на поліпшення умов праці; створити комісію по контролю – створити комісію з питань контролю – створити комісію з контролю; на зміну наказу № 121– для зміни наказу № 121 – до зміни наказу № 121.

Завдання 21. Відредагуйте прийменникові словосполучення.

Дякуючи наполегливості колективу; у залежності від умов праці; у результаті аварії; згідно правил техніки безпеки; у відповідності з умовами договору; у випадку несплати податків; з ціллю посилення контролю; на основі поданої заяви; на протязі багатьох років сумлінної праці; не дивлячись на економічний спад; по відношенню до нових технологій; згідно штатного розпису; бути на хорошому рахунку; за відсутністю часу; звернутися за допомогою.

Завдання 22. Зробіть правильний вибір прийменникових словосполучень, які будете вживати як в усному, так і в писемному мовленні.

Включити в склад комісії – включити до складу комісії; зміни до порядку денного – зміни в порядку денному; поставити в приклад – поставити за приклад; у знак поваги – на знак поваги; пониження на посаді – пониження в посаді; спало на думку – прийшло в голову; для пристойності – заради пристойності; економіст по професії – економіст за професією; по велінню серця – за велінням серця; спеціаліст по рекламі – фахівець (спеціаліст) з реклами; при розгляді питання – під час розгляду питання; прийти у справі – прийти по справі; при такій умові – за такої умови; говорити про справи – говорити за справи; біля трьох центнерів – близько трьох центнерів.

Завдання 23. Будьте учасником діалогу, правильно дібравши прийменники, що в дужках. Дайте відповіді на запитання.

1. Скажіть, будь ласка, хто Ви (за фахом, по фаху)?

2. Ви працюєте (по контракту, за контрактом)?

3. Ви звільнилися з роботи (за власним бажанням, по власному ба- жанню)?

4. Які обов'язки Ви виконували, будучи членом комісії (по питаннях, по питанням, з питань) контролю за якістю товару?

Завдання 24. Зазначте правильний варіант перекладу.

1. По собственному желанию. По власному бажанню – за власним бажанням – з власного бажання.

2. В случае невыполнения условий контракта. У випадку невиконання умов контракту – у разі невиконання умов контракту.

3. Выслать письмо по адресу. Надіслати листа за адресою – надіслати листа по адресу – надіслати листа на адресу.

4. Несмотря на погодные условия. Не зважаючи на погодні умови – незважаючи на погодні умови – не дивлячись на погодні умови.

5. Благодаря общим усилиям. Завдяки спільним зусиллям – дякуючи спільним зусиллям.

6. В соответствии с правилами. У відповідності з правилами –відповідно з правилами – відповідно до правил.

7. Количество екземпляров акта. Кількість примірників акту – кількість примірників акта.

8. Создать комиссию. Створити комісію – утворити комісію.

Завдання 25. Перекладіть подані словосполучення.

Работать по понедельникам; по предварительным данным; отпуск по болезни; ввести в состав; по нашей инициативе; совещание по проблемам; комиссия по делам молодежи; по случаю праздника.

Завдання 26. Відредагуйте подані речення. Зверніть увагу на прийменникові форми.

1. У випадку розірвання договору статут втрачає юридичну силу.

2. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється від неї відповідно із умовами контракту.

3. Розмір орендної плати встановлюється по домовленості сторін.

4. Новостворені селянські господарства звільняються від сплати податків на протязі трьох років.

5. Не дивлячись на погодні умови, ми добилися бажаних результатів.

Завдання 27. Зазначте правильний варіант перекладу.

1. Заключение комиссии. Заключення комісії – висновок комісії.

2. На основании акта. На основі акту – на підставі акту – на основі акта – на підставі акта.

3. Непригодные для дальнейшей эксплуатации. Непригодні для дальнішої експлуатації – непридатні для дальнішої експлуатації – непридатні для дальшої експлуатації – непридатні для подальшої експлуатації.

4. Показатели прироста. Показники приросту – покажчики приросту.

5. Объем выполненных работ. Обсяг виконаних робіт – об'єм виконаних робіт.

6. Приемочный акт. Прийомний акт – приймальний акт – прийомочний акт.

7. Остаток составляет 5 тыс. грн. Залишок складає 5 тис. грн. – залишок становить 5 тис. грн.

8. Согласно акта. Згідно акта – згідно до акта – згідно з актом.

Завдання 28. Відредагуйте речення. Порівняйте свій варіант із поданим у ключі.

1. Провести перевірку на протязі слідуючого кварталу.

2. Висновки комісії базуються на слідуючих фактах.

3. Біля трьох років пройшло з тих пір, коли було перевірено санітарно-гігієнічні умови установи.

4. Комісія виявила порушення зі сторони директора фірми.

5. Акт складений у трьох екземплярах.

6. Комісія рахує необхідним списати вказані матеріали.

7. Акт підписують особи, які приймали участь у його складанні.

Ключ:

1. Провести перевірку протягом наступного кварталу.

2. Висновки комісії ґрунтуються на таких фактах.

3. Близько трьох років минуло відтоді, як було перевірено санітарно-гігієнічні умови установи.

4. Комісія виявила порушення з боку директора фірми.

5. Акт складено у трьох примірниках.

6. Комісія вважає за необхідне списати вказані матеріали.

7. Акт підписують усі особи, які брали участь у його складанні.

Завдання 29. Відредагуйте словосполучення. Порівняйте свій варіант із поданим у ключі.

При складанні акту; мета і задача комісії; основа для складання акта; акт складається в залежності від характеру подій; у результаті перевірки виявлено недостачу коштів; вказати характер зробленої роботи; акт прийому продукції; у конференції прийняли участь слідуючі члени кафедри; згідно постанови; заключення комісії; об’єм виконаної роботи; розробити міроприємства; комісія вважає необхідним; об’єкт підлягаючий ліквідації; оглянути стан майна; по результатах перевірки; при інвентаризації встановлено слідуюче; по звітним даним; перевірені особисті рахунки платників; оглянуто прибувший вантаж; не вказана дата відправки продукції; установлено слідуючі витрати матеріалів; провести навчання по техніці безпеки; відбувся нещасний випадок; перелік міроприємств по усуненню причин аварії; перевірка встановила; у результаті аварії.

Ключ:

Під час складання акта (складаючи акт); мета і завдання комісії; підстава для складання акта; акт складається залежно від характеру подій; внаслідок перевірки виявлено нестачу; вказати характер виконаної роботи; акт приймання продукції; у конференції взяли участь такі члени кафедри; згідно з постановою; висновок комісії; обсяг виконаної роботи; розробити заходи; комісія вважає за необхідне; об’єкт, який (що) підлягає ліквідації; перевірити стан майна; за результатами перевірки; під час інвентаризації встановлено таке; за звітними даними; перевірено особові рахунки платників; оглянуто вантаж, що прибув; не вказано дату відправлення продукції; установлено такі витрати матеріалів; провести навчання з техніки безпеки; стався нещасний випадок; перелік заходів щодо усунення причин аварії; перевіркою встановлено; внаслідок аварії.

Завдання 30. Відредагуйте запропоновані речення. Визначіть варіант, де така редакція не потрібна.

А. Матеріал звіту повинен охоплювати точно визначений період часу

Б. Ми підготували звіт за учбово-виробничу практику.

В. У господарстві було утворено всі умови для проведення практики.

Г. Звіт надають у вищестоячі організації.

Д. Протягом тижня зібрано цукрового буряку з площі 120 га.

Завдання 31. Визначте варіант, у якому речення не потребує редагування. В інших реченнях виправте помилки.

А. Залишок грошей у касі згідно касової книги складає 178 000 грн.

Б. Акт підписали всі особи, які брали участь у складанні його.

В. Для здійснення ревізії створено комісію, до якої входять бухгалтер і касир.

Г. За час перевірки виявлені великі нестачі грошей.

Завдання 32. Позначте рядок, у якому всі словосполучення побудовані правильно.

А. Площа круга, поверхневі знання, надійшла заява.

Б. Межа чутливості, навести аргументи, професійне захворювання. В. Робітничий одяг, професіональний театр, ринковий майдан.

Г.Танцювальний майданчик, службовий телефон, виборна дільниця.

Завдання 33. Позначте речення, у яких допущено лексичну помилку.

А. Володька Лобода – людина гуманних якостей. Б. Я люблю рідну школу і своїх учителів.

В. Левину частку зібраних суниць забрала Маринка. Г. Спортом займаються діти і юнаки.

Завдання 34. Позначте речення, у яких допущено лексичну помилку.

А. Треба вжити необхідних заходів. Б. В юнацтві були у мене щирі друзі.

В. Керівництво не було певне в успіхові справи. Г. Дощі нанесли велику шкоду посівам.

Завдання 35. Позначте три рядки, у яких не всі словосполучення нормативні.

А. Спортивний майданчик, тактовний маневр, корислива справа. Б. Цілковита тиша, міський майдан, стати в нагоді.

В. Земельна ділянка, горизонтальне становище, площа квадрата. Г. Стан здоров’я, правильна відповідь, привокзальна площа.

Завдання 36. Позначте речення, яке не потребує редагування.

А. Необхідно обрати комісію по складанню проекту резолюції. Б. Виробництво скоротилося із-за нехватки сировини.

В. Роботу відложили на місяць.

Г. Представники делегацій уклали угоду про співпрацю.

Завдання 37. Позначте речення, яке не потребує редагування.

А. Питання внесене у повістку дня.

Б. Стаття складається з трьох строчок. В. Я теж притримуюсь такої думки.

Г. Я мешкаю по вулиці Соборній.

Завдання 38. Позначте речення, яке побудоване правильно.

А. У засіданні приймали участь представники вищестоящих органів.

Б. Учням видали підручник по математиці.

В. Вхід на територію заводу тільки за перепусткою. Г. Сергійко пішов у ліс за грибами.

Завдання 39. Позначте рядок, у якому всі словосполучення нормативні.

А. Взяти на свою відповідальність, робітничий телефон, професійна діяльність.

Б. Неорганічна сполука, взяти участь, вітальна адреса. В. Службові обов’язки, точка дотику, об’єм перевезень. Г. Міжміське сполучення, об’єм куба, відчинене вікно.

Завдання 40. Позначте три рядки, у яких усі словосполучення нормативні.

А. Вітальний адрес, книжна мова, лікувальні трави.

Б. Поштова адреса, письмове приладдя, прийняти міри.

В. Законні підстави, негативний полюс, писемна пам’ятка. Г. Ставлення до природи, річний звіт, лікарські інструменти.

Завдання 41. Позначте речення, яке побудоване правильно.

А. Андрій приймав участь в олімпіаді з математики.

Б. У місяці жовтні розпочинається підписка на газети та журнали. В. Я живу на вулиці Олени Теліги.

Г. Із слідуючого питання виступить голова комісії.

Завдання 42. У якій групі неправильно подано словосполучення з паронімами?

А. Дійовий вплив – діючий орган;

Б. Консервований продукт – консервний завод; В. Письмова пам’ятка – писемний іспит;

Г. Визначне дослідження – визначальна роль.

Завдання 43. Визначте, у якому реченні немає лексичної помилки.

А. Представники делегації заключили договір про співпрацю. Б. По слідуючому питанню виступить пан директор.

В. У виставі приймали участь актори різних театрів. Г. Естрадна пісня не відповідала репертуару співачки.

Д. Викладач попросив визначити вірну відповідь у бланку.