Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Украинский язык \ 1526. Лекція №8 - Особливості вживання дієприкметників в українській мові

Лекція №8 - Особливості вживання дієприкметників в українській мові

« Назад

Код роботи: 1526

Вид роботи: Лекція

Предмет: Українська мова

Тема: №8, Особливості вживання дієприкметників в українській мові

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Дієприкметник – це особлива форма дієслова, яка виражає ознаку предмета за дією, наприклад: вражаючий, доведений.

За відношенням до стану дієприкметники поділяються на активні та пасивні.

Активні дієприкметники

Активні дієприкметники виражають ознаку предмета за його ж дією: замерзлий, пересохлий, намоклий, зарослий.

Запам’ятайте!

1. Активних дієприкметників на -ший, -вший в українській мові немає: рос. сделавший; прибывший ; бывший; уснувший; укр. той, що зробив; прибулець; колишній; заснулий.

2. Активні дієприкметники теперішнього часу на -учий (-ючий) не характерні для сучасної української літературної мови і є маловживаними. Вони утворюються не від усіх дієслів і дуже рідко керують залежними словами. Трапляються в науковій термінології (випускаюча кафедра, описуючий пристрій, узагальнюючий виступ, дестабілізуючі чинники), у художніх творах (синіючі далі).

В українській мові збереглися лише деякі давні дієприкметники теперішнього часу на -учий (-ючий), ачий (-ячий), що перетворилися вже на якісні прикметники, тобто виражають постійну ознаку предмета, причому здебільшого в інтенсивному вияві. Це – співучий (співучий народ), живучий (живуча істота), родючий (родючий ґрунт), палючий (палюче сонце), кусючий (кусюча муха), лежачий (лежачий камінь), ходячий (ходячий анекдот), зрячий (зряча людина), терплячий (терплячий чоловік) та ін.

Серед термінів, що мають паралельно з варіантом на -учий (-ючий) інші форми словотворення, слід вибирати останні, тобто не знеболюючий, а знеболювальний; не дезінфікуючий, а дезінфекційний; не деформуючий, а деформівний тощо.

Замість активних дієприкметників слід уживати:

1) прикметники з суфіксами -льн-, -н- (рос. окружающий – укр. навколишній; рос. измеряющий – укр. вимірювальний; рос. тормозящий – укр. гальмівний);

2) іменники (рос. выступающий – укр. промовець; рос. поступающий – укр. вступник; рос. трудящийся – укр. трудівник);

3) підрядні означальні речення (заболевший той, що захворів; інженер, работающий над проектом – інженер, який працює над проектом);

4) дієприслівникові звороти (рос. выступающие депутаты призывали – укр. виступаючи, депутати закликали).

Вибір такого засобу залежить насамперед від суті позначуваного поняття, а також від значення іменника, з яким він поєднується.

Пасивні дієприкметники

Пасивні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, яка зумовлена дією іншого предмета: розроблені препарати, проведений експеримент.

Пасивні дієприкметники в українській мові мають форму минулого часу і творяться від основи інфінітива за допомогою суфіксів:

-н: написаний, обговорюваний (від написати, обговорювати);

-ен (-єн): розбуджений, подвоєний (від розбудити, подвоїти);

-т: збитий, розвинутий (від збити, розвинути).

При     утворенні   пасивних   дієприкметників   із    суфіксом    -ен

відбуваються такі чергування:

г, з – ж:                 постригти пострижений, знизити знижений,

д – дж:                   полагодити полагоджений,

с – ш:                     покосити покошений,

т – ч:                     розтратити розтрачений,

к – ч:                      посікти посічений,

с – д:                      перевести переведений,

з, д – ж, дж: наїздити наїжджений,

с, т – ш, ч (щ): почистити почищений,

б – бл:                    зробити зроблений,

п – пл:                   втопити втоплений,

в – вл:                    позбавити позбавлений,

м – мл:                   засоромити засоромлений,

ф – фл:                  розграфити розграфлений.

Запам’ ятайте!

1) В українській мові в суфіксах пасивних дієприкметників не подвоюють літеру н (рос. данный – укр. даний; рос. окруженный – укр. оточений; рос. сделанный – укр. зроблений).

2) У суфіксах пасивних дієприкметників ніколи не пишуть літеру и (ї), а тільки е (є): загоїти – загоєний, заспокоїти – заспокоєний.

3) Дієприкметники з часткою -ся в українській мові не утворюють!

4) Пасивних дієприкметників на -мий в українській мові немає: рос. значимый, незабываемый, незаменимый, называемый; укр. значущий, незабутній, незамінний, якого називають.

Пасивні дієприкметники властиві українській мові, але вони частіше виступають у ролі означення, наприклад:

Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі,

Розвійтесь, як тихе зітхання!

Незгоєні рани, невтишені жалі,

Завмирає в серці кохання.

І. Франко

Пасивна конструкція в українській мові (на відміну від російської та англійської), як правило, штучна. Отже, українською мовою буде звучати: “Статтю було написано”, а не “Стаття написана”, “Висновки буде зроблено”, а не “Висновки зроблені”, “Протокол буде надруковано”, а не “Протокол надрукований”. У таких випадках в українській мові можливі й неозначено-особові дієслівні конструкції: “Статтю написали”, “Протокол надрукують”.

Будьмо обережні з пасивними конструкціями! Пам’ятаймо, що фрази “Я хочу бути почутим…”, “З цією метою мною буде зроблено…” – наслідок грубого відхилення від українських мовних нормативів. Природніше звучать фрази: “Для цього я зробив…” (“Я зробив це, щоб…”), “Я хочу, щоб мене почули…”.

Подаємо українські відповідники до найпоширеніших форм дієприкметників на -учий, (-ючий). Деякі з них уживаються як прикметники, іменники чи складнопідрядні речення.

Бажаючий

усі бажаючі                                  усі, хто хоче;

усі охочі; усі зацікавлені

Біжучий

біжучий рядок                             рухомий рядок

Виконуючий

виконуючий ще обов’язки           який виконує ще обов’язки

виконуючий обов’язки директора виконувач обов’язків директора

виконуючий роль                         виконавець ролі; який виконує роль

Виступаючий виступаючий на концерті співак

виступаючий на трибуні студент

співак, який виступає на концерті

студент, який виступає на трибуні

виступаючий                               промовець

Відпочиваючий

відпочиваючі в Криму громадяни Білорусі

громадяни Білорусі, які відпочивають у Криму

відпочиваючий (відпочиваючі) відпочивальник; (відпочивальники)

Відстаючий

відстаюче досі господарство      господарство, яке досі відстає

відстаючий учень                        слабкий учень

Віруючий

віруючий (у якусь віру, релігію)

Головуючий

вірник, вірянин, вірний

головуючий на зборах директор директор, який головує на зборах

головуючий (засідання, зборів)   голова (засідання, зборів)

Граючий

граючий на гітарі юнак               юнак, який грає на гітарі

граючий у команді футболіст     футболіст, який грає в команді граючий гравець

Діючий

діючий донині принцип розподілу принцип розподілу, який діяв донині

діюче законодавство                    чинне законодавство

діюча речовина                            активна речовина

діючий важіль                              впливовий важіль

діючі особи                                  дійові особи

діюча армія                                  регулярна армія

діючий вулкан                              активний (незатухлий) вулкан

Домінуючий

домінуюча в суспільстві тенденція тенденція, що переважає в суспільстві

домінуючий чинник                     визначальний, основний чинник

домінуюча ідея (думка)               провідна, домінантна ідея

(думка)

домінуюче вживання                    переважне вживання

домінуюча конструкція               основна, типова конструкція Завершуючий, завершаючий

завершаюча демонстрацію колона

колона, що завершує

демонстрацію

завершаючий розділ, цикл          останній розділ, цикл

Завідуючий

завідуючий кафедрою                  завідувач кафедри або завкафедри

завідуючий відділом                    завідувач відділу або заввідділу

завідуючий кабінетом                  завідувач кабінету або завкабінету

Знаючий

знаючий усе на світі                     який знає все на світі

знаючий                                        знавець

Існуючий

існуючі досі проблеми                 проблеми, що досі є (наявні)

існуюче законодавство                 чинне законодавство

існуючий порядок                        заведений порядок

існуючі теорії, підходи, думки    наявні або відомі теорії, підходи,

думки

існуючі кордони держави            сучасні кордони держави

існуючі ціни                                  теперішні ціни Керуючий

керуючий військовим об’єктом генерал генерал, який керує військовим об’єктом

керуючий господарством            керівник господарства

Командуючий

адмірал, командуючий флотом у роки війни адмірал, який командував флотом у роки війни

командуючий армією                   командувач армії

Нападаючий

держави, нападаючі на сусідні країни нападаючий футбольної команди

Наступаючий

держави, що нападали на сусідні країни

нападник футбольної команди

наступаючі на ворога війська    війська, що наступають на ворога

з наступаючим Новим роком!    з настанням Нового року!

з передноворіччям!

з прийдешнім Новим роком!

Несучий

несуча стіна (конструкція)           основна, тримальна стіна (конструкція)

несуче крило                                крило-носій

Організуючий

 фірма, організуюча святкові заходи фірма, що організовує святкові заходи

організуючий центр                     організаційний центр

Пануючий

пануючий досі                              який панує досі

пануюча ідеологія                        панівна ідеологія

Плаваючий

плаваючий док                             плавучий док

плаваючий на воді листок           листок, що плаває на воді

плаваючий графік роботи           змінний графік роботи

плаваючий курс валюти              змінний курс валюти

Поступаючий

поступаючий                               вступник

Початкуючий

початкуючий поет                       поет-початківець

Пояснюючий

пояснююча записка                      пояснювальна записка

Практикуючий

практикуючий лікар                    лікар-практик

Працюючий

працюючий у дві зміни                  який працює у дві зміни

працюючі в цеху агрегати            агрегати, що працюють у цеху

працююче населення                    працездатне населення

працюючий                                   працівник

Ріжучий

ріжучий інструмент                     різальний інструмент

Слідуючий

слідуюча станція «Хрещатик»      наступна станція «Хрещатик»

запам’ятайте слідуючі речення     запам’ятайте такі речення

слідуюче питання                         наступне питання

хто слідуючий? (запрошують зайти кудись)

Страйкуючий страйкуючі на майдані шахтарі

хто наступний?

хто далі?

шахтарі, які страйкують на майдані

страйкуючі вчителі                      учителі-страйкарі

страйкуючий                                страйкар

Завдання 1. Перекладіть українською мовою подані словосполучення. Розкрийте специфіку перекладу дієприкметників російської мови.

Продуманный ответ; надвигающаяся гроза; написанное письмо; причитающаяся премия; правящие круги; опавшие листья; правящая партия; исполняющий обязанности; заведующий кафедрой; существующее мнение; закипевший чайник; действующий закон; падающий снег; запотевшие стекла; увядающий цветок; захватывающий детектив; учитывающий все расходы; струящаяся вода; следующий вопрос; плавающий док; практикующий врач; наступающий праздник; завершающий этап; начинающий медик; знающий толк во всем.

Завдання 2. Перекладіть словосполучення з активними і пасивними дієприкметниками українською мовою. Порівняйте свій варіант перекладу з поданим у ключі.

Самозагружающийся драйвер; лишённые недостатков персонажи; развивающаяся страна; излечимая болезнь; излечённая болезнь; излечиваемая болезнь; окружающая среда; окружающие нас люди; истекающий кровью; привитые от гриппа; кровоточащая рана; облучённый объект; испытывающий сильную головную боль; испытавший сильное нервное потрясение; начинающий автор; ведущий специалист; пострадавший от наводнения; облысевший; выступающий; легковоспламеняющиеся вещества; верящий в Бога; присутствующие; действующее законодательство; мы, нижеподписавшиеся; в текущем году; в минувшем (истекшем) году.

Ключ:

Самозавантажний драйвер; персонажі, які не мають недоліків; країна, що розвивається; виліковна хвороба; вилікувана хвороба; виліковувана хвороба; навколишнє середовище (довкілля); люди, що нас оточують; що стікає кров’ю; щеплені від грипу; кровоточива рана; опромінений об’єкт; що відчуває сильний головний біль; що зазнав сильного нервового потрясіння; автор-початківець; провідний спеціаліст (фахівець); потерпілий від повені; облисілий (полисілий); промовець; легкозаймисті речовини; що вірить у Бога (вірник, вірянин, вірний); присутні; чинне законодавство; ми, що нижче підписалися; у нинішньому (поточному) році; торік.

Завдання 3. Перекладіть речення українською мовою. Порівняйте свій варіант із поданим у ключі.

1. Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее (Гете).

2. Счастье дается только знающим. Чем больше знает человек, тем резче, сильнее он видит поэзию там, где ее никогда не найдет человек, обладающий скудными знаниями (К. Паустовский).

3. Основной поставщик углекислого газа для атмосферы – вулканы и почвенные воды, насыщенные углекислыми солями.

4. Описанных недостатков лишены электрически управляемые эквиваленты ёмкостей на биполярной транзисторной структуре.

Ключ:

1. З-поміж двох, що сваряться, винен той, хто розумніший (Гете).

2. Щастя дається тільки тямущим. Що більше знає людина, то різкіше, сильніше вона бачить поезію там, де її ніколи не знайде людина, що має мізерні знання (К. Паустовський).

3. Основний постачальник вуглекислого газу для атмосфери – вулкани і ґрунтові води, насичені вуглекислими солями.

4. Описаних недоліків не мають електрично керовані еквіваленти ємностей на біполярній транзисторній структурі.

Завдання 4. Опишіть подані поняття, використовуючи підрядні речення, замінивши дієприкметники.

Зразок: поживні речовини, внесені до клітин і тканин іззовні – речовини, які вносяться до клітин і тканин іззовні.

Речовини, утворені в процесі обміну; здійснюючий промислове виробництво; завод, випускаючий продукти без ГМО; створюючий нову освітню систему; продукти обміну, накопичені в тих чи інших органах; виділяючий потрібну інформацію зі статті; описуючий отриману формулу; вивчаючий усі властивості речовини; використовуючий інтерактивні технології викладач; знайдений новий спосіб синтезу; створюючий дружню атмосферу; ставлячий цікавий експеримент; визначаючий хімічний склад сполуки; процеси, сформовані в тому чи іншому органі; накопичуючий необхідний досвід; умови, сприятливі для розвитку; застосовуючий інноваційні методи; пробуджений імпульс.

Завдання 5. Перекладіть українською мовою.

Вышестоящий орган; действующее законодательство; товары, пользующиеся спросом; действующая армия; управляющая система; действующие лица; управляющий делами; подходящее время; хозяйствующий субъект; окружающая среда; смягчающие (вину) обстоятельства; Высокие договаривающиеся стороны.

Завдання 6. Замініть наведені двоскладні речення пасивної конструкції односкладними реченнями.

1. Власникові переобладнаного транспортного засобу видається нове свідоцтво про реєстрацію.

2. Частотна залежність дійсного й уявного складників повного опору активного елемента РВП на БТСВ подана на рисунку.

3. Залежність зміни еквівалентної ємності активного елемента РВП на БТСВО від частоти наведена в таблиці.

4. Водій може бути позбавлений права на керування транспортним засобом унаслідок погіршення стану здоров’я.

5. Зміна еквівалентної ємності від напруги живлення подана на рисунку.

Завдання 7. Вставте пропущені літери. Розкрийте дужки. Наведіть варіанти перекладу підрядної частини російською мовою.

1. Виявляти й усувати причини, що породжують скарги гр...мадян.

2. Право голосу на виборах і р...ф...р...ндумах мають гр...мадяни України, які досягли на день їх провед…ння вісімнадцяти років.

3. Держава забе...печує збереження історичних пам’яток та інших об’...ктів, що становлять культурну цінність.

4. Уклад…ння міжнародних договорів, які суперечать Конст...туції України, можливе лише після внес…ння відповідних змін до Конст…туції України.

5. (Ні)хто (не)може бути під(д)аний (не)людському або такому, що пр...нижує його гідність, покаран(н)ю.

Завдання 8. Відредагуйте речення. Вставте пропущені літери.

1. Вплив температури на характер частотної залежності при різних температурах оточуючого середовища спостерігається в слідуючому діапазоні частот.

2. Кожному, перебуваючому на зако...них підставах на те...иторії України, гарантується свобода пересува...я.

3. Кількісний інд…катор якості кожної альт…рнативи обчислення по формулі слідуючий.

Завдання 9. Знайдіть дієприкметники. Вставте пропущені літери та розділові знаки.

1. У рідний край грозою вмитий ідуть усі шляхи на світі (М. Стельмах).

2. Напо…на життєдайним теплом в…сняного сонця мліла під блакитним небом земля (В. Козаченко).

3. Витвор…на народом пісня пахне майовими дощами синіми льонами матер…ними руками (В. Качкан).

4. Свіжо пахне в лісі перед ранком зволож…ною землею перепрілим листям набубнявілими бруньками і живицею (О. Кобилянська).

5. Ніколи не можна намилуватися красою Дніпра красою оновл…ної і оновлюваної рідної землі (О. Гончар).

Завдання 10. Введіть подані дієприкметники і прикметники в речення.

Діючий (діяти), дійовий (прикметник); завішаний (завішати), завішений (завісити); домішаний (домішати), домішений (домісити); гарантійний (прикметник), гарантований (гарантувати); розораний (розорати), розорений (розорити); розметаний (розметати), розметений (розмести); обрубаний (обрубати), обрублений (обрубити).