Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Украинский язык \ 1525. Лекція №7 - Правильне вживання сполучення зводиться до…

Лекція №7 - Правильне вживання сполучення зводиться до…

« Назад

Код роботи: 1525

Вид роботи: Лекція

Предмет: Українська мова

Тема: №7, Правильне вживання сполучення зводиться до…

Кількість сторінок: 6

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Природними для української мови є речення Підприємство звелося ні на що; Заєць звівся на задні лапи; Замовник зводить будівлю; Поранений звівся з ліжка; Людина звелася з колін; Нові будинки зводяться вгору й под.

Проте останнім часом у публіцистичному, науковому, розмовно-побутовому стилях можна помітити активне використання речень, до складу яких уходить дієслівно-прийменникова сполука зводиться (зводяться, звівся, звелася, звелося, звелися, зведеться, зведуться) до.., причому аж з трьома значеннями:

1) спрощення, обмеження чимось незначним, нескладним, щонайменшим. При такому розумінні цінність людської особи зводиться до мінімуму (З посібника). Хоч це й дивно, однак у нашому Міністерстві охорони здоров’я профілактика гострих вірусних інфекцій і, зокрема грипу, традиційно зводиться лише до нав’язування вакцинації (З газети). Діяльність опозиції зводиться до дерибану комітетів ВР (В. Макаєнко). Спілкування ЗМІ та уряду зводитиметься до щотижневих прес-конференцій за підсумками засідань уряду, протокольних заходів за участю прем’єра та віце-прем’єра, а також офіційних прес-релізів (З газети). Він почав читати звіт, але чомусь доповідь звелася до критики попередньої влади і поганого життя українців у минулому році (З телепередачі).

2) тотожність, однаковість, прирівнювання одного до іншого: Значна кількість задач з механіки пружного стержня зводиться до розв’язування лінійного неоднорідного диференціального рівняння з постійними коефіцієнтами (З підручника). Співвідношення між організмом і середовищем звелося до відношення ізоморфізму — одного з провідних понять гештальтпсихології (З посібника). Категорійний аналіз заперечувальності (негативності), як це виразно показано у Сартра, зводиться до емоційно-волюнтаристського трактування заперечення через такі поняття, як "неприязнь", "відсутність", "жаль", і т. д. (З посібника). А роль центру зайнятості в цій ситуації більше звелася до психологічної підтримки творчої особистості, яка раптом опинилася на роздоріжжі (З газети). Тоді задача (22)-(24) зведеться до дослідження ефективності вкладених інвестицій спочатку в один проект, а потім в два проекти і т.д., і накінець - в L проектів (Зі статті).

3) з’ясування суті чого-небудь: Ідіоматичність лексичного значення іменника-юкстапозита зводиться до того, що лексичне значення юкстапозита зумовлене відношенням між його компонентами (З монографії). Мета моделювання в цьому випадку зводиться до знаходження таких рівнів запасів X1, Х2,…, Хn, які мінімізували б функцію загальних витрат (Зі статті). Суть космічної теорії виникнення держави зводиться до того, що держава виникла і була рекомендована іншими космічними цивілізаціями як вища організація управління суспільством (З автореферату). Суть цих норм права зводиться до того, що вони виражають потреби й інтереси всього народу або певних класів чи соціальних груп (З підручника).

Багатство виражальних засобів народної творчості, художньої літератури засвідчує, що для виразу цих значень українська мова має природніші, прозоріші, точніші засоби. Якщо йдеться про спрощення, обмеження чимось незначним, нескладним, потрібно вживати дієприкметники обмежений (обмежена, обмежене, обмежені) або дієслово обмежуватися / обмежитися в третій особі однини чи множини теперішнього, минулого або майбутнього часу, пор.: При такому розумінні цінність людської особи обмежена мінімумом. Хоч це й дивно, однак у нашому Міністерстві охорони здоров’я профілактика гострих вірусних інфекцій і, зокрема грипу, традиційно обмежується лише нав’язуванням вакцинації. Діяльність опозиції обмежується дерибаном комітетів ВР. Спілкування ЗМІ та уряду буде обмежуватися щотижневими прес-конференціями за підсумками засідань уряду, протокольними заходами за участю прем’єра та віце- прем'єра, а також офіційними прес-релізами. Він почав читати звіт, але чомусь доповідь була обмежена критикою попередньої влади і поганого життя українців у минулому році.

Тотожність, однаковість чого-небудь, прирівнювання одного до іншого передають за допомогою форм третьої особи однини й множини всіх трьох часів дієслова означати та дієприкметників тотожний (тотожна, тотожне, тотожні), пов’язаний (пов’язана, пов’язане, пов’язані), пор.: Значна кількість задач з механіки пружного стержня пов’язана з розв’язуванням лінійного неоднорідного диференціального рівняння з постійними коефіцієнтами.

Співвідношення між організмом і середовищем тотожне відношенню ізоморфізму – одного з провідних понять гештальтпсихології. Категорійний аналіз заперечувальності (негативності), як це виразно показано у Сартра, означає емоційно- волюнтаристське трактування заперечення через такі поняття, як “неприязнь”, “відсутність”, “жаль, і т. д.. А роль центру зайнятості в цій ситуації більше пов’язана з психологічною підтримкою творчої особистості, яка раптом опинилася на роздоріжжі. Тоді задача (22)- (24) означатиме дослідження ефективності вкладених інвестицій спочатку в один проект, а потім в два проекти і т. д., і на кінець – в L проектів.

Коли ж треба вказати на з’ясування суті чого-небудь, слід використовувати форми третьої особи однини й множини всіх трьох часів дієслова полягати: Ідіоматичність лексичного значення іменника- юкстапозита полягає в тому, що лексичне значення юкстапозита зумовлене відношенням між його компонентами. Мета моделювання в цьому випадку полягає у знаходженні таких рівнів запасів X1, Х2,…, Хn, які мінімізували б функцію загальних витрат. Суть космічної теорії виникнення держави полягає у тому, що держава виникла і була рекомендована іншими космічними цивілізаціями як вища організація управління суспільством. Суть цих норм права полягає в тому, що вони виражають потреби й інтереси всього народу або певних класів чи соціальних груп.

Отже, уживати в реченнях дієслівно-прийменникову сполуку зводиться (зводяться, звівся, звелася, звелося, звелися, зведеться, зведуться) до... в трьох згаданих значеннях немає ніяких підстав.

Завдання 1. У поданих реченнях замініть дієслівно- прийменникову сполуку ЗВОДИТЬСЯ ДО і под. органічними для української мови одиницями.

1. Останнім часом словосполучення «громадяньске суспільство» вживається так часто, що до цього всі звикли і сприймають його скоріше як преамбулу: якщо почнеться розмова про оте громадянське суспільство, то скоро все зведеться до політики (3 газети).

2. За допомогою підстановки t = u / v, u = t·v однорідне диференціальне рівняння зводиться до диференціального рівняння з відокремлюваними змінними (З підручника).

3. Суть теологічної теорії зводиться до того, що держава виникла по Божій волі, або визначена людині Богом (3 автореферату).

4. При цьому державна допомога банківській системі зводитиметься до викупу акцій додаткової емісії (3 газети).

5. Дія масажу на шкіру зводиться до сповільнення киснево- відновних процесів та покращання кровообігу в шкірі, гальмування секреторної функції сальних і потових залоз (Із практичного посібника).Таким чином, суть моніторингу зводиться до контролю за станом об’єктів екосистеми та джерелами поширення екологічної рівноваги, моделювання та прогнозу екологічного стану екосистеми (Зі статті).

6. Одеські ветерани вважають, що вся діяльність Гончаренка зводиться до агресивної самореклами (З газети).

7. Гіппократ Хіоський (кінець V ст. до н. е.) показав, що задача зводиться до знаходження двох середніх пропорційних між одним відрізком та іншим, вдвічі більшим за нього (З енциклопедії).

8. Підвищення кваліфікації не зводитиметься до окремих ізольованих заходів (З газети).

9. Значення слова чи виразу зводиться до сукупності практичних наслідків від предмета, про який у ньому йдеться (З підручника).

Завдання 2. З поданих у дужках словосполук виберіть правильну (правильні). Запишіть з нею (ними) речення.

1. Реформування судової системи РФ (зводиться до зміни, обмежене зміною, пов’язане зі зміною, полягає у зміні) назв інстанцій.

2. Уся робота уряду М. Я. Азарова (звелася до прямого копіювання, обмежена прямим копіюванням, полягає в прямому копіюванні, ототожнюється з прямим копіюванням) тих дій, які вони впроваджували на початку 2000-х років.

3.Відтоді норми римського права стали універсальними, розуміння сутності права знову (звелося до ідеї, ототожнювалося з ідеєю, полягало в ідеї, було обмежене ідеєю) справедливості.

4. Сьогодні захворюваність на дизентерію (звелася до поодиноких випадків, пов’язана з поодинокими випадками, обмежена поодинокими випадками).

5. Все його існування (звелося до очікування приступів і боротьби з ними, означало очікування приступів і боротьбу з ними, полягало в очікуванні приступів і боротьбі з ними, було обмежене очікуванням приступів і боротьбою з ними).

6. Основний зміст теорії (зводиться до коротких положень, обмежений короткими положеннями, полягає в коротких положеннях).