Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Украинский язык \ 1524. Лекція №6 - Використання іменника – раз із числівниками

Лекція №6 - Використання іменника – раз із числівниками

« Назад

Код роботи: 1524

Вид роботи: Лекція

Предмет: Українська мова

Тема: №6, Використання іменника – раз із числівниками

Кількість сторінок: 8

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Останнім часом чимало суперечок з приводу того, яку форму – разу чи раза – треба вживати з дробовими числівниками на позначення десяткових дробів.

Суперечки цілком зрозумілі, адже орфографічні словники української мови іменник раз у формі родового відмінка однини, що, як відомо, є типовою іменниковою формою для згаданих дробових числівників, подають лише із закінченням незалежно від його значення. Це означає, що з дробовими числівниками треба було б уживати форму разу: збільшити в 7,5 разу, зменшити в 1,6 разу.

Проте українськомовні наукові праці, довідники, підручники та інші видання, автори яких користувалися дробовими величинами, засвідчують уживання з дробовими числівниками форми раза. Використання цієї форми, очевидно, зумовлене тим, що іменники чоловічого роду II відміни з вимірювальною семантикою в родовому відмінку однини мають закінчення , пор.: не вистачає одного метра і 3,5 метра, одного кілограма і 6,8 кілограма, одного літра і 2,7 літра.

Щоб урізноманітнити вживання іменників з дробовими числівниками на позначення десяткових дробів, Інститут української мови НАН України рекомендує поєднувати з ними форму раза. З-поміж цих іменників раз вирізняється своїм найабстрактнішим значенням та залежністю від дробових числівників лише у формі знахідного відмінка з прийменником (в), пор.: збільшити обсяг виробництва в 5,6 раза; знизити собівартість продукції у 2,8 раза; валовий національний продукт зріс більше як у 7,2 раза; тепер на душу населення молока припадає в 4,7 раза менше, ніж на початку 90-х років XX ст. Форму разу залишити за часовим значенням цього іменника: минулого разу, того разу. На жаль, цю корекцію ще не кодифіковано.

Але, якщо мішаний дріб має елемент з половиною, третиною, чвертю, то відмінок залежить від числівника, який позначає цілу частину, і тому для числівників два, три і чотири пишемо рази, а для п’ять і більше – разів: у два з половиною рази, у три з половиною рази, у чотири з половиною рази, у п'ять з половиною разів, у шість з половиною разів.

Завдання 1. Розкрийте дужки. Виберіть потрібне закінчення. Обґрунтуйте правильність вашого вибору. Числа запишіть словами.

У 2 раз (а,у,и) більше, ніж 2007 року; попереднього раз (а,у,и); помилка минулого раз (а,у,и) повторюється; зменшити в 7,8 раз (а,у,и); скоротити в 4,7 раз (а,у,и); це в 2,5 раз (а,у,и) більше, ніж очікувалося; цього раз (а,у,и); підвищити в 10,5 раз (а,у,и); щораз (а,у,и) голосніше; збільшити збут у 8,3 раз (а,у,и); одного раз (а,у,и) в Карпатах; того раз (а,у,и) ми відвідали краєзнавчий музей; у два раз (а, и); наступного раз (а, у); у 7,8 раз (а, и); у три з половиною раз (а, и); у чотири раз (а, и); минулого раз (а, у); у шість з половиною раз (и, ів); у 2,3 раз (а, и); у три раз (а, и); цього раз (а, у); у 8,4 раз (а, и); у чотири з половиною раз (а, и); в одинадцять з половиною раз (и, ів); у 5,9 раз (а, и); щораз (а, у); у 9,6 раз (а, и); жодного раз (а, у); у 3,5 раз (а, и).

Завдання 2. Іменник РАЗ, поданий у дужках, поставте в потрібній відмінковій формі. Обґрунтуйте вживання цієї форми.

1. Наступного (раз) будьте уважнішими.

2. Базову частину пенсії буде підвищено в 3 (раз).

3. Жодного (раз) не стрибав із парашутом.

4. Виробничі потужності фабрики збільшено в 6,5 (раз).

5. Загальний обсяг надходжень зріс в 1,43 (раз).

6. Ми зустрічалися з нею 4 (раз).

7. Наступного (раз) ситуація повторилася.

8. Порівняно з аналогічним періодом минулого року це більше майже в півтора (раз).

9. Стипендії для молодих учених збільшаться в три (раз) (З газети «Освіта-uа»).

10. Того (раз) все обійшлося, а могло бути й гірше (З газети «Галичина»).

11. Нині смертність перевищує народжуваність          у   більше,  ніж півтора (раз).

12. Прибутки компанії "Світязь" зросли в п’ять (раз).

13. Урожай пшениці цього року зріс у два з половиною (раз).

14. Продуктивність праці на заводі "Форт" зросла у 2,2 (раз).

15. Кількість туристів у місті Трускавець за останнє десятиліття зросла у три (раз).

16. Кількість сільських жителів зменшилася у п’ять з половиною (раз)

17. Наступного (раз) наша зустріч відбудеться наприкінці жовтня.

18. За 7 років ВВП Росії виріс у шість (раз).

19. Проїзд у метро Києва подорожчав у чотири (раз).

20. За перше півріччя чистий прибуток підприємства зріс у 2,3 (раз).

21. Цього (раз) проведення фестивалю «Народна пісня» планується у місті Львів.

22. Використання профілактичних заходів дозволить у два з половиною (раз) скоротити кількість вірусних захворювань.

23. Наступного (раз) він сподівається залучити до участі у фестивалі справжні фольклорні колективи.

Завдання 3. Числівник та іменник РАЗ, подані в дужках, поставте в потрібній відмінковій формі. Поясніть уживання відмінкової форми іменника РАЗ.

1. Обсяги виробництва скоротилися в 3,3 (раз).

2. Ціни на квартири в Києві знизилися майже в 2 (раз).

3. Обсяг ринку побутової техніки зріс у 1,3 (раз).

4. Темпи росту ВВП зменшилися у 4,5 (раз).

5. Перший супутник Ірану 23(раз) облетів навколо Землі (З газети «Кореспондент»).

6. Це в 2,2 (раз) перевищує показник минулого року.

7. Транзит газу через Україну в січні скоротився майже в 3 (раз) (З газети «Економічна правда»).

8. Кременчуцький НПЗ скоротив випуск бензину в 2 (раз) (З газети «Новинар»).

9. Обсяг інвестицій в аграрний сектор зріс за півроку в 2,2 (раз).

10 У теплу пору року опадів випадає в 2-3 (раз) більше, ніж у холодну.

11.Чисельність сільських жителів зменшилася у 2,5 (раз).

12. Заробітна плата зросла у 3 (раз).

13. Кількість захворювань на грип зросла у 5,7 (раз).

14. Кількість безробітних зменшилася у 2 (раз).

15. Перевиконано норму у 5 (раз).

16. Зменшилися виплати у 4,2 (раз).

17. Кількість відвідувачів музею зросла 4,5 (раз).

18. Скорочено витрати палива у 2,2 ( раз).

19. Опадів цього року випало в 1,5 (раз) більше, ніж минулого.

20. Зменшено обсяг фінансування в 3,7 (раз).

21. Швидкодія комп’ютерів кожного року збільшується.

22. Снігу цього року випало в 1,5 (раз) більше, ніж минулого.

23. Видобуток вугілля за останні роки збільшено у 5,3 (раз).

24. Протяжність залізничних колій подовжено в 9,5 (раз).

25. Витрати газу скорочено в 3,7 (раз).

26. Норми виробництва автомобілів збільшено в 4 (раз).

Завдання 4. Подані речення перекладіть українською мовою. Поясніть відмінності у вживанні відмінкових закінчень іменника РАЗ в обох мовах.

1. Если блюдо не получилось с первого раза, я больше его никогда не готовлю (З газети «СП»).

2. Киевская мэрия собирается в два раза увеличить плату за холодную воду (З газети «Факты»).

3. В 1,7 раза выросло число преступлений, связанных с изготовлением поддельных денег (З газети «Business Class»).

4. Премьер-министр обещает в четыре раза увеличить финансирование МДЦ "Артек" (З газети «РИА Новости»).

5. Мама каждый раз встречает девочку из школы (З газети «Газета.Uа»).

6. Каждый раз к нам приезжало телевидение в начале учебного года, (З газети «7 дней»).

7. Скорость доступа к международным информационным сетям повысилась в 2,3 раза (З газети «КАРІТАL»).

8. Заповедников в Крыму в два раза меньше, чем необходимо (З газети «Крымские известия»).

9. Тарифы на жилищно коммунальные услуги предлагается повысить в 1,6 раза (З газети «СЕЙЧАС»).

10. Спрос на продукцию энергомашиностроения по сравнению с 2006 годом вырастет в 8 раз (З газети «Промышленные ведомости»).

11. "ВИМ-авиа" увеличила выручку в семь раз.

12. В связи с экономическим кризисом производство алюминия сократилось в два раза.

13. В следующий раз мы поедем кататься на теплоходе "Мечта".

14. Поставки абхазской мимозы в Россию в этом году сократились почти в два с половиной раза.

15. В Тюменской области создано в три и четыре десятых раза больше кооперативов, чем планировалось.

16. Премьер-министр Украины предлагает в три раза сократить заработную плату високим должностным лицам.

17. За последние пять лет объём инвестиций вырос в сопоставимой оценке в два и шесть десятых раза.

18. Налоги на импортируемые товары могут быть снижены в среднем в восемь раз.

19. В последнее время проезд транспорта между нашими республиками увеличился в шесть с половиной раз.

20. В этот раз стоимость социальной сети была подсчитана на основе анализа цены акций.

21. В этот раз количество воды, использованной в производстве, намного меньше, чем в прошлый раз.

22. Число отдыхающих в Карпатах в 2008 году возросло до

23. 10 тыс., что в 2,3 раза больше, чем в 2003 году.

24. Аграрии Украины запланировали увеличить производство пшеницы в 3,6 раза.

25. Каждый раз, когда поднимается температура воздуха, управление водоканала сокращает подачу воды.

26. На этот раз ситуация резко изменилась.

27. Быстродействие разработанной системы почти в 2 раза больше чем у прототипа.

28. Несколько раз повторялась одна и таже ситуация.

29. Они отдыхали в Крыму много раз.

30. Пенсия преподавателей школы увеличилась в 1,7 раза.

31. Производство сельського хозяйства увеличилось в полтора

32. Поставки комплектующих сократились в три раза.

33. Цены на горючее возросли в два раза.

34. Выпускники вузов встречались 5 раз за последние годы.

Завдання 5. Виправте, де потрібно, стилістичні помилки у вживанні іменника РАЗ.

1. Ціни на товари широкого вжитку зросли в 4 раза.

2. На цей раз ніхто не заперечував.

3. Народжуваність зросла в 1,2 разу.

4. У минулий раз тут усе було по-іншому.

5. Порівняно з минулим десятиліттям частка молоді в загальній чисельності населення збільшилася у 2,3 рази.

6. Виробництво тканин запропоновано збільшити в два з половиною рази.

7. Стипендії підвищено в півтора раза.

8. Він жодного разу не був у Києві.

9. Інвестиції у будівельну галузь зросли в 4,6 раза.

10. Кожен раз ви будете знаходити тут щось нове.

11. Експорт послуг підприємств Черкаської області збільшився майже у два з половиною раза.

12. Торговий дефіцит Італії виріс у чотири раза.

13. Останнього разу команда ЛНУ ім. І. Франка програвала восени 1999 року.

14. Квіти до першого вересня подорожчають у два раза.

15. Тернопільський спортсмен сім разів ставав світовим рекордсменом.

16. Міський голова заявляє, що пляжі в Ялті переповнені в 2,5 рази.

17. Вінниця економічно зросла майже у три з половиною раза.

18. На Кіровоградщині реалізація деревини через аукціони збільшилася у шість цілих і шість десятих рази.

19. Наступного разу до такого прецеденту справа не дійде.

20. Солома як енергоресурс у п’ять цілих і шість десятих рази дешевша за газ, і втричі  ̶ за вугілля.

21. Київрада підвищила у п’ять разів комунальні тарифи для підприємств.

22. Бюджет Федерації кінного спорту України у 2009 році скорочується у чотири з половиною раза.