Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Украинский язык \ 1520. Лекція №2 - Нове використання деяких сполучників в українській мові

Лекція №2 - Нове використання деяких сполучників в українській мові

« Назад

Код роботи: 1520

Вид роботи: Лекція

Предмет: Українська мова

Тема: №2, Нове використання деяких сполучників в українській мові

Кількість сторінок: 11

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Прослідковуючи за функціонуванням сурядних і підрядних сполучників у науковому та інших стилях української мови, можна помітити нові особливості їхнього використання з початку 90-х рр. XX ст.

1. Сполучники проте однак

Порівнюючи функціонування цих протиставних сполучників, варто відзначити, що дедалі активніше в науковому стилі вживають органічніший для української мови сполучник проте й обмежено – сполучник однак. Це можна пояснити намаганням дистанціюватися від спільнозвучного сполучника російської мови однако. Ця тенденція характерна як для наукового, так й для інших стилів, пор. Паралельне вживання цих термінів є виправданим, адже питомі еквіваленти точно відтворюють семантику термінів з міжнародними компонентами, проте варто уникати напівкальок (З автореферату). Значну групу становлять запозичення з англійської мови, проте це зазвичай лише один із компонентів складного слова (Зі статті). І хай теорія, згідно з якою в нас немає нічого, окрім жадоби влади, наївна, бо мало що пояснює, проте ніхто не заперечуватиме того факту, що влада – цінність, якої ми прагнемо особливо (Лешек Колаковський). Тридцятикілометрова зона на карті виглядає як правильне коло з центром у Чорнобильській АЕС, проте, на жаль, радіаційне зараження не підвладне строгій геометрії (З газети).

2. Сполучники чи – або

Загальна тенденція до урізноманітнення традиційних наборів виражальних засобів зумовлює надання переваги розділовому сполучнику чи, обмежуючи використання розділового сполучника або. ІІор.: Серед важких із погляду української мови сполучень приголосних простежено тенденцію до їх спрощення чи розбивання за допомогою вставних голосних (З автореферату); Для точного запису вимови окремих звуків, слів чи цілого тексту використовують фонетичну транскрипцію (З «Універсального словника української мови», 2009); Чи осінь плаче, чи зима лютує, чи літо пече, чи весна цвіте – йому однаково (З посібника). Заміну розділового сполучника або на чи спостерігаємо й у мові української публіцистики: На щастя, як повідомили у прес-службі ГУМНС області, під час надзвичайної події травмованих чи потерпілих серед населення та працівників залізничного транспорту не було (33-й канал, 28.04.2010); Незрозумілою була лише позиція фракції Партії регіонів: чи підтримували пропозицію залишити його на посаді, чи ні залишилось загадкою (RIA, 3.03.2010); Мистецтво флористики дозволяє втілити в життя будь-яку квіткову фантазію чи створити такі шедеври, що задовольнять найвибагливіший смак (Місто, 5.05.2009).

3. Сполучники не тільки ...а й, не тільки ...але й; не лише ...а й, не лише ...але й

Серед сурядних градаційних сполучників, що вказують на перехід дії або стану через певну межу в бік посилення чи послаблення, найбільш уживаними є не тільки ...а й, не тільки ...але й та не лише ...а й, не лише ...але й. Проте їхнє використання дещо помінялося: сьогодні перевагу надають тим сполучникам, які більш властиві українській мові, а сааме: не лише ...а й, не лише ...але й, напр.: Актуальність теми зумовлена потребою не лише дослідити особливості окремих терміносистем, а й осягнути термінологію як цілісність (З автореферату); Він [Нестор] прийшов до Києво-Печерської лаври.., щоб стати не лише монахом-чорноризцем, але й батьком української історії (М. Слабошпицький).

4. Сполучники не стільки... скільки, не так... як

Градаційний сполучник не стільки... скільки є буквальним перекладом російського не столько... сколько, тому останнім часом дедалі активніше використовують його український аналог не так... як, що здавна вживався в українських прислів’ях, приказках та народних піснях, пор.: не так страшний чорт, як його малюють (Укр. приказка); не так воно ведеться, як здається (Укр. прислів’я); не так рибу ловить, як сіті латає (Укр. прислів’я); не так дівка плаче, як волі не має (З укр. нар. пісні); нй не так те пір’я, як дівоча краса (З укр. нар. пісні). Так само природним є його використання і в українській науковій мові, напр.: У дослідженні ми звертали увагу не так на природу й мовну сутність цих одиниць, як на особливості їхнього функціонування в українській мові (Зі статті).

5. Сполучники зважаючи на те що, з огляду на те що

Ці нові причинові сполучники утворилися внаслідок нарощення сполучника що на адвербіальну сполуку, до складу якої входить похідний прийменник – відповідно зважаючи на й з огляду на – і займенник те. Їх часто використовують для вираження причинових семантико-синтаксичних відношень, напр.: Зважаючи на те що активний розвиток науки і техніки зумовлює постійний пошук назв для нових понять, проблема синонімів та варіантності й надалі залишається актуальною (З автореферату); З огляду на те що останнім часом спостерігаємо збільшення запозичень складних слів, актуальним є вивчення продуктивності наявних та запозичених терміноелементів (Зі статті); Зважаючи на те що склад парламенту досить різношерстий, складається враження, що українці тут нацменшина (З газети).

6. Сполучники попри те що, незважаючи на те що

Ці допустові сполучники утворені за аналогією до попередніх. Сполучник попри те що почав активніше вживатися в наукових текстах, напр.: Попри те що це питання розглядало багато дослідників, воно залишається актуальним (Зі статті); Попри те що перший компонент виконує роль семантичного конкретизатора, фонетично головним є другий компонент: єдиний або основний (за наявності другорядного) наголос падає на другий компонент... (З монографії). Очевидно, книжний характер допустового сполучника незважаючи на те що зумовлює інтенсивніше використання його аналога попри те що й у мові української публіцистики, пор.: Попри те що нас розлучали з рідними, з життям і навіть з мрією, ніщо й ніколи нас не розлучало з вірою (З газети); Конкурс все ж таки відбувся, попри те що фінансування його було значно скороченим (З газети). Іноді замість цих допустових сполучників уживають ненормативний сполучник не дивлячись на те що – кальку російського несмотря на то что.

7. Сполучники у той час як, тоді як

В українських наукових текстах 90-х рр. XX ст. – початку XXI ст. позитивною є тенденція до частішого використання складеного сполучника тоді як для оформлення часово-зіставних та умовно-зіставних конструкцій на противагу сполучникові у той час як, що є калькою російського в то время как, напр.: Будучи лексично й граматично членованою одиницею, апозитивне словосполучення становить два члени речення..., тоді як іменник- юкстапозит не допускає синтаксичного членування, виступає одним членом речення (З монографії); Частини квітки в однодольних кратні числу три, тоді як у дводольних – кратні числу чотири або п’ять (З підручника); Коренева система звичайно дифузна в однодольних , тоді як у дводольних корінець зародка найчастіше перетворюється на головний корінь (З підручника). Іноді крім сполучника тоді як уживають аналітичний сполучник тимчасом як, напр.: Простежуємо чітку тенденцію до збільшення цін на ВРХ і зниження на свиней у живій вазі, тимчасом як на ринку м’яса птиці не відбуваються значні цінові коливання (Укр. клуб аграрного бізнесу, 5.03.2009)

8. Сполучники у силу того що, через те що, унаслідок того що

Сьогодні помітне повернення до активного вживання у різних функціональних стилях української літературної мови причинових сполучників через те що, унаслідок того що й под. Вони переважають ненормативне використання калькованого причинового сполучника у силу того що (пор. російський в силу того что), напр.: Через те що такі словотвірні синоніми є характерною ознакою української мови, їх неможливо уникнути, окрім тих випадків, коли вони мають різні значення (З автореферату); Унаслідок того що думка про дихотомію цивілізації й культури була не однією з другорядних в концепції “присмерку Європи”, а відіграла значну роль в панорамній картині морфології всесвітньої історії, вона природно опинилася поданою в надмірно полемічному стилі (З посібника); Покинути Україну – що покинути рідну матір через те, що вона хвора (У. Гавришків); У сесійному залі Київської міської ради виникла бійка унаслідок того що депутати від опозиції виявили, що в голосуванні була задіяна картка депутата, який був відсутній на засіданні (liga.net); Київ може затопити, через те що у створі будівництва залізничного мосту було намито штучний острів (http://ibud.ua/, 05.04.2010).

9. Сполучники з тим щоб, для того щоб, для того аби, аби

Безпідставним, невмотивованим є використання в українських наукових текстах аналітичного цільового сполучника-кальки з тим щоб (пор. з російським с тем чтобы), замість якого почали вживати аналітичні сполучники для того щоб, для того аби та складний, раніше кваліфікований як розмовний сполучник аби, що засвідчує зміну його функціонального статусу, напр.: Для того щоб проілюструвати використання запозичених терміноелементів, ми дібрали близько 400 одиниць (Зі статті); Великих саможертовних зусиль має докладати творча інтелігенція для того, аби піднести самосвідомість наших сучасників… (О. Гончар). З-поміж цих трьох цільових сполучників найуживанішим, до того ж майже в усіх функціональних стилях, став сполучник аби, пор.: Аби запобігти прикрим випадкам неправильного наголошення слів, радимо прочитати розділ «Наголос у складних випадках» (З передмови до посібника «Як правильно говорити українською», 2007); Аби стрімко і невпинно відбувалося відродження націоналістичної ідеї.., варто уважно придивитися до її фундаменталь- ного втілення – Степана Бандери (І. Фаріон); Аби стати свідком цієї події, пропонуємо наш репортаж (Із телепередачі).

10. Сполучники перш ніж, перед тим як, до того як

Значення активно вживаного в наукових дослідженнях аналітичного часового сполучника перш ніж, що вказував на передування дії або стану головної частини дії або станові в підрядній частині, почали передавати за допомогою аналітичних сполучників перед тим як та до того як, напр.: Перед тим як аналізувати синонімічні ряди в податковій терміносистемі, розглянемо детальніше особливості розвитку цієї терміносистеми в українській мові (Зі статті); Він [Мартирос Сар’ян] став художником іще до того, як Вірменія стала державою, а батьківщину вперше побачив уже дорослим (З посібника). Дедалі ширше вживання цих сполучників виявляємо і в мові сучасної української публіцистики, пор.: Перед тим як купувати земельну ділянку, перевірте документи, поцікавтесь її геологічними особливостями та попередніми власниками (З газети); Перед тим як відвідувати Львівщину, президенту Януковичу потрібно, щонайменше, звільнити міністра освіти Табачника (В. Кириленко, громадський портал zaua.org); Регіонали хочуть, щоб Тимошенко пішла у відставку ще до того, як вони зберуть коаліцію (expres.ua, 22.02.2010).

11. Сполучники з того часу як, з того часу коли, від того часу як, від того часу коли, з тих пір як, з тих пір коли та ін.

З-поміж цих аналітичних сполучників, що визначають початкову часову межу дії або стану в головній частині ненормативними для українського вжитку є останні два. Ймовірна причина цього – їхня схожість з російським сполучником с тех пор как, замість якого дедалі активніше вживають у різних текстах сполучники відтоді як, відтоді коли, пор.: Відтоді як було започатковано концепцію оксидативного стресу, постало питання, як організми відповідають на збільшення стаціонарної концентрації... (З посібника); Вже починаючи з Середньовіччя (тобто відтоді, коли набирали силу процеси секуляризації на Заході), звязки між релігійною і політичною системами Сходу ставали дедалі більш тісними, аж до повного злиття (З підручника); 14 липня минуло 10 років відтоді, як не стало Олеся Терентійовича Гончара (Дзеркало тижня, 16-29.07.2005).

Отже, нові особливості вживання деяких сполучників української мови спричинені насамперед намаганням надати засобам синтаксичного зв’язку національної самобутності, потребою позбутися наслідків російськомовного впливу. Це зумовило використання в науковому й публіцистичному стилях навіть деяких тих сполучників, які співвідносили раніше з розмовним та художнім стилями. Переважно конкурентний характер відношень мають ті пари сполучників, у яких раніше вживаний сполучник є калькою відповідного сполучника російської мови, тоді перевагу надають органічнішому для української мови сполучникові.

Завдання 1. Відредагуйте подані речення, замінивши ненормативні сполучники нормативними.

1. Застосування тяглової сили тварин почалося з тих пір, як приручену тварину запрягли у рало, щоб освоїти більші площі під хліб (З посібника).

2. Це робиться з тим, щоб лист не був сприйнятий як особистий і у випадку відсутності адресата його міг відкрити заступник (З підручника).

3. Перш ніж відстоювати якесь починання чи ідею, все-таки варто вивчити її з усіх боків, аби пізніше не компрометувати некомпетентною настирливістю (3 газети).

4. Події, що запам’ятовуються в короткочасній пам’яті, швидко забуваються, у той час як події, що залишилися в довгочасній пам’яті, запам’ятовуються надовго і можуть бути відновлені через багато років (З підручника).

5. Сьогі (сегі, шьогі, японські шахи) – одна зі старовинних настільних інтелектуальних ігор, гра не стільки розуму, скільки почуттів (З енциклопедії).

6. Не дивлячись на те, що іменникам-юкстапозитам і словосполученням властива номінативність, вони належать до різних рівнів мови (3і статті).

Завдання 2. Перекладіть українською мовою подані речення. Підберіть українські відповідники до підкреслених сполучників російської мови.

1. Словосложение является одним из производительных способов образования слов, однако его использование в разные периоды имеет своеобразные черты (Зі статті).

2. Интересно, что такое параллельное употребление фиксируют не только терминологические словари 20-30-х гг., но и некоторые современные (3 автореферату).

3. В силу того что у Советского Союза не было опыта и не было необходимых количеств ядерного оружия, Соединенные Штаты продолжали наращивать свой ядерный арсенал (3 підручника).

4. Несмотря на то, что «Причинная механика» была признана научным сообществом ошибочной, ряд современных исследователей (признанных псевдоучёными), в частности Г. И. Шипов, широко используют её для своих теорий (3 енциклопедії).

5. Китайская таможня выдвинула три предложения с тем, чтобы помочь российской стороне усовершенствовать порядок экспорта и импорта (3 газети).

6. С тех пор как социологи заболели теорией информационного общества, прошло уже несколько десятилетий (3 газети).

Завдання 3. Із запропонованих у дужках сполучників виберіть правильний (правильні). Запишіть з ним (ними) речення, правильно розставте коми.

1. Хай українських націоналістів буде тільки жменька (проте, однак) напруження жертовності, посвяти й героїзму…таке наявне велике… (З газети).

2. Казки О. Олеся приваблюють читача (не лише, не тільки) своїми захоплюючими сюжетами, а й високою художністю і поетичністю (О. Фещак).

3. (Для того щоб, з тим щоб, аби) той чи інший матеріал закріпився у пам’яті, він повинен бути відповідним чином засвоєний суб’єктом (З підручника).

4. (З тих пір коли, відтоді коли, відтоді як) було підготовлене перше видання збірки кращих практикумів «Реформування сфери послуг водо-, теплопостачання в Україні», промайнув майже рік (З газети).

5. Починаючи з кінця 1980-х, Бейсик почав здавати свої позиції (не дивлячись на те що, попри те що, незвжаючи на те що) величезну кількість його версій ще використовували і продавали (З енциклопедії).

Завдання 4. Ознайомтеся із реченнями, дібраними з посібників українського ділового мовлення. Відзначте ті, у яких є порушення у вживанні сполучників, відредагуйте їх.

1. Для того аби учасники дискусії могли безпосередньо спілкуватися між собою, рекомендують запрошувати 5 – 10 осіб.

2. Перш ніж прийняти виконані роботи згідно з актом приймання виконаних робіт, замовник зобов’язується оплатити їх.

3. У силу того що керівник не повинен вести бесіду на підвищених тонах, розмову він має розпочати дружнім тоном, уважно вислухати співрозмовника, не відкидаючи одразу його пояснень.

4. Мова професійного спілкування, зокрема фахівців з економіки, фінансової справи, передбачає широке використання виробничо- професійної та науково-термінологічної лексики, тоді як вживання емоційно-експресивної лексики в цій сфері є ненормативним.

5. Мова – не стільки засіб обміну інформацією у всіх суспільно важливих сферах комунікації (політиці, науці, у галузі економіки, виробництві й діловій сфері, в освіті, культурі та ін.), скільки універсальний засіб спілкування.

6. Резюме можна надсилати до установи, що оголосила про наявність вакантної посади (як паперовий чи електронний варіант), або розміщувати в Інтернеті на спеціалізованих мережевих сайтах.

7. Оформляють додатки кількома способами: чи після тексту з абзацу подають повні назви документів у формі знахідного відмінка, чи після тексту пишуть Додаток і вказують назви документів у формі називного відмінка.

Завдання 5. Проведіть міні-дослідження за переліком пропонованих тем, яке виявить особливості практичного використання сполучників у різних стилях мовлення.

1. Особливості вживання сполучників у мовленні українського телебачення.

2. Функціонування сполучників у текстах українських газет та журналів.

3. Вживання сполучників відповідно до рекомендацій у наукових текстах вашої спеціальності.

4. Особливості використання сполучників у вашому професійному середовищі.

5. Усне мовлення студентів і рекомендації щодо правильного вживання сполучників у сучасній українській мові.

6. Правильне вживання сполучників у побутовому спілкуванні.