Распечатать страницу

Практичне заняття №8, Дотримання норм редагування радіопрограм

« Назад

Код роботи: 1045

Вид роботи: Практичне заняття

Предмет: Журналістський фах

Тема: №8, Дотримання норм редагування радіопрограм

Кількість сторінок: 17

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Мета:розкрити особливості редагування радіопрограм; висвітлити етапи радійного процесу; охарактеризувати редагування на різних етапах створення радіопрограм; формувати навички редагування радіоматеріалів.

Зміст лабораторного заняття

1. Особливості редагування радіопрограм.

2. Авторський етап створення програми на радіо.

3. Редакційний етап роботи над радіопрограмою.

4. Записувальний і монтувальний етап створення радійних програм.

5. Розповсюджувальний та підсумковий етапи редагування радійних програм.

Методичні вказівки до виконання завдання

1. Опрацюйте теоретичні питання за матеріалами лекції.

2. Шляхом опитування з’ясуйте особливості редагування програм на місцевих радіостанціях. Результати опитування подайте письмово.

3. Проаналізуйте особливості ефірного мовлення ведучих на радіо (за власним вибором). З’ясуйте, які мовленнєві помилки вони допускають найчастіше. Результати аналізу подайте письмово.

4. Відредагуйте запропоновані журналістські тексти з позиції дотримання мовних норм.

1) Україна як і весь світ знаходиться у такій фазі розвитку, де головними тенденціями стають все більша залежність від інформаційного стану як на рівні держави в цілому, так і на рівні кожної особистості. Інформаційний вибух несе в собі нові завдання для освіти в цілому, а також для людини: яка буде жити і працювати в XXI столітті створює надлишкову напругу розуму. Завданням зниження інформаційного тиску, перехід до нової логіки життєт-ворчості є реформа сучасної неперервної освіти України і середньої школи зокрема. Насамперед змісту освіти від­водилось і відводиться чільне місце при побудові системи середньої освіти, яка реалізуючи принцип гуманізму і гуманітаризму стала на шлях інтеграції і диференціації навчання, задалась умовою профільної її побудови для більш повної реалізації завдання соціалізації випускни­ка забезпечуючи запити і можливості особистості учня, учителя, школи.

2) Розвиток засобів масової інформації і комунікації може ускладнювати самоідентифікацію. Телевізор із супутниковою антеною і комп’ютер, що підключений до Інтернету створюють ілюзію відсутності простору. Стає майже непомітною різниця між своєю, рідною і чужою культурами, що утруднює процес самоідентифікаиії з будь якою культурою.

Процеси глобалізації, що впливають на ідентифікацію, не для всіх культур є небезпечними однаково. На нашу думку, для таких культур як, наприклад, італійська, французька, що давно і цілком сформувалися, міцно укріпилися в соціальних інститутах, індивідуальній ментальності, повсякденному побуті, – ця небезпека поки що більш гіпотетична, ніж реальна. Але для тих культур, чий процес формування ще не повністю завершився і якому у різні історичні періоди чинились чималі перешкоди, як в Україні, ця небезпека може становити реальну небезпеку.

3) Усі нагороди у руках черкащан.

З низкою нагород повернулись черкаські шаблісти із чемпіонату України, що днями завершився у Миколаєві.

Зокрема абсолютним чемпіоном стала збірна дівчача команда. В індивідуальних заліках срібну медаль отримав у своїй віковій категорії Роман Сидоренко, який, виконавши норматив майстра спорту, поступився кількома очками київському спортсменові. Бронзову нагороду виборов Іван Нікітін. Серед дівчат найкращі результати показала Марина Семенько, яка виборола ІІІ місце.

1. Партико З. В. Галузеві норми редагування радіопередач / З. В. Партико // Наукові записки Інституту журналістики. 2001. – Т. 4. – С. 42–46.

2. Партико З. В. Галузеве редагування в засобах масової інформації / З. В. Партико. – Львів: Афіша, 2007. – 104 с.

3. Радиожурналистика: учеб. для студентов вузов, обучающихся на спец. «Журналистика» / Н. С. Барабаш, Л. Д. Болотова, В. В. Гаспорян и др.; под. ред. А. А. Шереля. – М.: Изд–во Моск. ун–та, 2000. – 479 с.

4. Сербенська О. А. Ефірне мовлення у взаєминах з усною мовою / О. А. Сербенська // Теле- й радіожурналістика : зб. наук.-метод. праць. – Львів: Львівський національний ун-т ім. І. Франка, 2002. – Вип. 4. – С. 121–127.

5. Смирнов В. В. Формы вещания: Функции, типология, структура радиопрограмм: учеб. пособ. для вузов / В. В. Смирнов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 203 с.