Распечатать страницу

Задача Гроші та кредит - 101 задача

« Назад

Код роботи: 827

Вид роботи: Задача

Предмет: Гроші та кредит

Тема: 101 задача

Кількість сторінок: 80

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 2500 грн (або по 75 грн за задачу)

Умови задач

 

Задача 1

1 січня 2007 року клієнт поклав 2000 грн на банківський рахунок під 6 річних відсотків та за умовою, що відсоток на відсоток не нараховується. Яка сума буде на цьому рахунку 1 січня 2011 року, якщо банк проводить компаундинг відсотка щорічно?

 

Задача 2

Яку суму грошей необхідно покласти на 6-місячний депозит, щоб отримати наприкінці терміну розміщення 2000 грн при ставці 14% річних та за умовою, що відсоток на відсоток не нараховується?

 

Задача 3

1 січня 2009 року клієнт поклав 2000 грн на банківський рахунок під 8 річних відсотків та за умови, що відсоток на відсоток не нараховується. Яка сума буде на цьому рахунку 1 січня 2012 року, якщо банк проводить компаундинг відсотка щорічно?

 

Задача 4

Яку суму грошей необхідно покласти на 6-місячний депозит, щоб отримати на­прикінці терміну розміщення 1000 грн, при ставці 20% річних та за умовою, що відсоток на відсоток не нараховується?

 

Задача 5

Залучені ресурси комерційного банку становлять 1 млн грн, а нор ма обо в’язкового резерву — 15%.

Знайти: Якими будуть у цьому випадку кредитні ресурси комерційного банку?

 

Задача 6

Порівняйте фактичну швидкість обіговості грошей у наявному грошовому обігу з ідеальним значенням, якщо середня грошова маса за звітний період, розрахована за агрегатом М1, становить: М0 = 110 млрд грн, сума поточних рахунків у комерційних банках становить 10% від М0, депозити до запитання 70 млрд грн, середній розмір грошових надходжень у каси банків 3,8 млрд грн, сума видатків 65% розміру надходжень.Ідеальне значеня швидкості обігу гроше 1.

 

Задача 7

Розрахуйте величину агрегатів грошової маси України, якщо:

— готівка поза банками — 145 млрд грн;

— готівка в касах юридичних осіб — 46 млрд грн;

— депозити до запитання — 89 млрд грн;

— строкові вклади — 149 млрд грн;

— валютні заощадження — 107 млрд грн;

— кошти за трастовими операціями — 10 млрд грн;

— вартість облігацій державного займу — 5,3 млрд грн.

 

Задача 8

Розрахуйте величину грошового агрегату М2 за такими даними:

— готівка на руках у населення — 134,43 млрд грн;

— готівка в касах юридичних осіб — 39,43 млрд грн;

— строкові депозити — 302,11 млрд грн;

— кошти на спеціальних карткових рахунках — 5,3 млрд грн;

— готівка в оборотних касах банків — 23 млрд грн;

— депозити до запитання — 114 млрд грн.

 

Задача 9

Визначити кількість грошей, необхідних для безінфляційного обігу, за такими даними:

— сума цін реалізованих товарів, робіт, послуг (ВВП) — 890 млрд грн;

— сума цін товарів, робіт, послуг, що реалізовані з відстроченням платежу — 23% обсягу реалізації товарів, робіт та послуг;

— сума платежів за зобов’язаннями, термін оплати яких настав, — 134 млрд грн;

— сума платежів, що взаємно погашаються, — 19% загального обсягу реалізації товарів, робіт та послуг;

— середня кількість оборотів грошової маси (М2) за рік - 6.

2. Як саме зміниться обсяг грошової маси, якщо її оборотність зросте на 3 оберти? 3. Як саме зміниться обсяг грошової маси, якщо не буде проводитися взаємне зарахування боргів?

 

Задача 10

Визначте, зміну номінального ВВП, якщо швидкість обігу грошей становить 1,84 оборотів і залишається незмі, а грош пропоз зросте з 300 до 431 млрд грн.

 

Задача 11

Визначте середньоквартальну та річну швидкість обігу грошей в Україні за такими даними:

— на 01.04 обсяг ВВП — 187,717 млрд грн;

— грошова маса (М32008) — 416,013 млрд грн;

— на 01.07 обсяг ВВП — 421,417 млрд грн;

— грошова маса (М32008) — 450,589 млрд грн;

— на 01.10 обсяг ВВП — 697,194 млрд грн;

— грошова маса (М32008) — 477,659 млрд грн;

— на 31.12 обсяг ВВП — 949,864 млрд грн;

— грошова маса (М32008) — 515,727 млрд грн.

 

Задача 12

Вкладник відкрив депозит у розмірі 7000 грн під 15% річних на 4 роки. Розрахуйте відсотковий прибуток вкладника, якщо по вкладу нараховуються прості та складні відсотки.

 

Задача 13

Яку суму грошей необхідно розмістити на депозиті в комерційному банку, щоб отримати наприкінці терміну розміщення 8100 грн за такими умовами: нарахування один раз на рік відсотка за ставкою 14,8%, строк вкладу-4 роки, на відсоток щорічно нарахов відсоток?

 

Задача 14

Обчисліть агрегатну структуру та середню швидкість обігу грошової маси, а також тривалість одного обороту в днях за наведеними в табл. 1 даними.

Показники

На початок звітного року (І квартал), млрд грн; На кінець звітного року (IV квартал), млрд грн

Готівка поза банками

135,176

176,435

Кошти на пот рахунках та депозити до запитання

87,65

98,234

Валютні заощадження (поточні та строкові)

34,76

121,21

45,65

157,512

Кошти у строк депозитах

154,64

175,98

Цінні папери, крім акцій

7,567

9,200

Сума цін реаліз товарів (ВВП)

209,564

1 034,675

Товари, продані в кредит

32,34

101,43

Сума платежів за кредита

32,21

44,32

Взаємопогаш платежів

4

7

 

Задача 15

Розрахуйте величину агрегатів грошової маси України в 2008 р., якщо:

— готівка поза банками — 125 млрд грн;

— готівка в касах юридичних осіб — 30 млрд грн;

— депозити до запитання — 71 млрд грн;

— строкові вклади — 167 млрд грн;

— валютні заощадження — 120 млрд грн;

— кошти за трастовими операціями — 1 млрд грн;

— вартість облігацій державного займу — 1,7 млрд грн.

 

Задача 16

Розрахуйте величину грошового агрегату М2 (на прикладі реаль них даних 2007 р.): – готівка на руках у населення — 91,1 млрд грн; – готівка в касах юридичних осіб — 20 млрд грн; – строкові депозити — 209,5 млрд грн; – кошти на спеціальних карткових рахунках — 3 млрд грн; – готівка в оборотних касах банків — 31 млрд грн; – депозити до запитання — 36,6 млрд грн.

 

Задача 17

1. Визначити кількість грошей, необхідних для безінфляц обігу, за такимиданими – сума цін реалізованих товарів, робіт, послуг (ВВП 2008 р.) — 949,9 млрд грн;– сума цін товарів, робіт, послуг, що реалізовані з відстроченням платежу — 30%обсягу реалізації товарів, робіт та послуг;– сума платежів по зобов’язаннях, термін оплати яких настав, — 120 млрд грн;– сума платежів, що взаємно погашаються, — 15% загального обсягу реалізаціїтоварів, робіт та послуг;– середня кількість оборотів грошової маси (М2) за рік 1,8.2. Як саме зміниться обсяг грошової маси, якщо її оборотність зросте на 2 оберти?

3. Як саме зміниться обсяг грошової маси, якщо не буде проводитися взаємне зарахування боргів?

 

Задача 18

Визначте як зміниться номінальний обсяг ВВП, якщо швидкість обігу грошейстановить 1,84 оборотів і залишається незмінною, а грошова пропозиція зросте з 259до 391 млрд грн.

Задача розрахована за даними річного звіту НБУ-2007 р.

 

Задача 19

Визначте середньоквартальну та річну швидкість обігу грошей в Україні за такими реальними даними 2008 року:

– на 01.04 обсяг ВВП2008 — 187,717 млрд грн; грошова маса (М32008) — 416,013 млрд грн;

– на 01.07 обсяг ВВП2008 — 421,417 млрд грн; грошова маса (М32008) — 450,589 млрд грн;

– на 01.10 обсяг ВВП2008 — 697,194 млрд грн; грошова маса (М32008) — 477,659 млрд грн;

– на 31.12 обсяг ВВП2008 — 949,864 млрд грн; грошова маса (М32008) — 515,727 млрд грн.

 

Задача 20

Обчисліть агрегатну структуру та середню швидкість обігу грошової маси, а також тривалість одного обороту в днях за наведеними

Показники

На початок звітного року (І квартал), млрд грн; На кінець звітного року (IV квартал), млрд грн

Готівка поза банками

109,841

154,759

Кошти на пот рахунках та депозити до запитання

73,836

70,369

Валютні заощадження (поточні та строкові)

(23,552+76,240)= 99,792

(35,003+122,509) = 157,512

Кошти у строк депозитах

127,977

129,888

Цінні папери, крім акцій

4,567

3,200

Сума цін реаліз товарів (ВВП)

189,768

949,864

Товари, продані в кредит

18,805

96,91

Сума платежів за кредита

47,89

22,641

Взаємопогаш платежів

2

3

 

Задача 21

Вкладник відкрив депозит у розмірі 2000 грн під 24 % річних на 4 роки. Розрахуйте відсотковий прибуток вкладника, якщо по вкладу нараховуються:

– прості відсотки;

– складні відсотки.

 

Задача 22

Яку суму грошей необхідно розмістити на депозиті в комерційному банку, щоб отримати наприкінці терміну розміщення 7300 грн за такими умовами: нарахування один раз на рік відсотка за ставкою 15%, строк вкладу 3 роки, на відсоток щорічно нараховується відсоток?

 

Задача 23

Готівка становить 110 000 млн грн, поточні вклади - 65 000 млн грн, ощадні вклади - 100 000 млн грн, строкові вклади - 56 000 млн грн. Визначте величину агрегату М2.

 

Задача 24

Визначте кількість грошей, необхідну як засіб обігу за таких умов: сума цін реалізованих товарів (послуг, робіт) 580 млрд грн; сума цін товарів (послуг, робіт), що продані з відстрочкою платежу, - 120 млрд грн; сума платежів за довгостроковими зобов’язаннями, строки яких настали, -110 млрд грн; сума взаємопогашуваних платежів - 30 млрд грн; середнє число оборотів грошової одиниці за рік - 5.

 

Задача 25

Якщо норма обов’язкових резервів становить 15%, то чому дорівнює грошово-кредитний мультиплікатор?

 

Задача 26

Знайдіть значення грошового мультиплікатора по агрегату М1, якщо обсяг готівки поза банками становить 132 млрд грн, розмір банківських резервів, що сформовані по короткострокових залученнях, — 98 млрд грн, а величина грошового агрегату М1 - 301 млрд грн.

 

Задача 27

Трансакційний попит на гроші становить 400 млн грн.

а) заповніть

Ставка відсотка

Обсяг попиту на гроші з боку активів, (млн грн)

Загальний попит на гроші

 

14

30

430

13

50

450

12

70

470

11

90

490

10

110

510

9

130

530

8

150

550

б) пропозиція грошей становить 510 млн грн. Визначте рівноважну ставку відсотка;

в) визначте величину рівноважної ставки відсотка, якщо пропозиція грошей зросла до 530 млн грн; скоротилася до 450 млн грн. Величина R (обов’язкова резервна норма) дорівнює 0,25. Обсяг депозитів у два рази більший від обсягу готівки. Підрахуйте грошовий мультиплікатор з урахуванням готівки.

 

Задача 28

1. Розрахуйте розмір нових кредитних ресурсів для перших 8-ми банків, що користуються коштами депозитів, за умови що в комерційному банку їх розміщено на суму 3,5 млн грн.

2. Обчисліть максимально можливе збільшення грошової маси в обороті, якщо норма обов’язкового резервування становить 16%.

 

Задача 29

У комерційному банку розміщено депозит на суму 27 000 грн. Як саме вплине збільшення норми обов’язкових резервів з 10 до 15% на розмір кредитних ресурсів для перших 8-ми комерційних банків, які використовують кошти цього депозиту, а також на розмір грошової маси в обороті.

 

Задача 30

Розрахуйте максимально можливий та реальний рівень грошово-кредитної мультиплікації за такими даними: норма обов’язкових резервів становить 19%, готівка поза банками — 202 млрд грн, банківські резерви — 134 млрд грн, загальна сума депозитів банківської системи — 578 млрд грн.

 

Задача 31

Якщо норма обов'язкових резервів становить 13%, то чому дорівнює грошово- кредитний мультиплікатор?

 

Задача 32

Розрахуйте агрегати грошової маси та знайдіть значення грошового мультиплікатора по агрегату М2, якщо:

– депозити, залучені банківською системою, становлять 200 млрд грн;

– співвідношення готівки поза банками та депозитів можна визначити як 3:4;

– частка строкових депозитів у їхній загальній величині становить 22%;

– кошти на розрахункових рахунках — 46 млрд грн;

– цінні папери, крім акцій, — 12 млрд грн;

– наднормові резерви комерційних банків, що сформовані за депозитними операціями, становлять 39 млрд грн;

– норма обов’язкового резервування визначена НБУ в розмірі 10%.

 

Задача 33

1. Розрахуйте розмір нових кредитних ресурсів для перших 7-ми банків, що користуються коштами депозитів, за умови, що в комерційному банку їх розміщено на суму 2,2 млн грн.

2. Обчисліть максимально можливе збільшення грошової маси в обороті, якщо норма обов’язкового резервування становить 12%.

 

Задача 34

У комерційному банку розміщено депозит на суму 10 000 грн. Як саме вплине збільшення норми обов'язкових резервів з 11 до 14% на розмір кредитних ресурсів для перших 5-ти комерційних банків, які використовують кошти цього депозиту, а також на розмір грошової маси в обороті?

 

Задача 35

Розрахуйте максимально можливий та реальний рівень грошово-кредитної мультиплікації за такими даними: норма обов’язкових резервів становить 11%, готівка поза банками — 111 млрд грн, банківські резерви — 120 млрд грн, загальна сума депозитів банківської системи — 480 млрд грн.

 

Задача 36

Знайдіть значення грошового мультиплікатора по агрегату М1, якщо обсяг готівки поза банками становить 120 млрд грн, розмір банківських резервів, що сформовані за короткостроковими залученнями, 76 млрд грн, а величина грошового агрегату М1 — 250 млрд грн.

 

Задача 37

Припустимо, на 1 січня 2008 року у вас є тільки 1000 грн. Під яку складну відсоткову ставку ви повинні вкласти ці гроші для того, щоб 1 січня 2012 року мати суму 2500 грн за умови, що компаундинг відсотка проводяться щорічно?

 

Задача 38

Визначте ефективну середньорічну відсоткову ставку, за таких умов: грошову суму 3000 грн розміщено в комерційному банку на депозиті; річна відсоткова ставка, за якою щоквартально здійснюється нарахування відсотка, становить 16%.

 

Задача 39

Визначте кількість років розміщення грошей на депозитному рахунку в банку за такими даними: сума, щоналежить до розміщення, - 9000 грн; сума, що очікується наприкінці періоду розміщення - 11 000 грн; річна ставка складного відсотка, який пропонує банк, - 18,8%.

 

Задача 40

Припустимо, на 1 січня 2009 року у вас є тільки 550 грн. Під яку складнувідсоткову ставку виповиннівкластицігроші для того, щоб 1 січня 2012 року мати суму у 1000 грн за умови, щокомпаундингвідсотка проводиться щорічно?

 

Задача 41

Визначте ефективну середньорічну відсоткову ставку за таких умов: грошову суму 1000 грн розміщено в комерційном банку на депозиті; річна відсоткова ставка, за якою щоквартально здійснюється нарахування відсотка, становить 10%.

 

Задача 42

Визначте кількість років розміщення грошей на депозитному рахунку в банку за такими даними: сума, щоналежить до розміщення, - 7000 грн; сума, що очікується наприкінці періоду розміщення, - 10 000 грн; річна ставка складного відсотка, який пропонує банк, - 19,5%.

 

Задача 43

Індекс цін у 2006 р. становив 121,6%, а в 2007 р. — 123,7% (рівень цін базового 2006 р. прийнято за 100%). Визначте темп інфляції.

 

Задача 44

Припустимо, що за відсутності інфляційних процесів реальна відсоткова ставка становила 5%. Який розмір номінальної відсоткової ставки гарантує ту саму реальну відсоткову ставку в разі зростання інфляції до 15%?

 

Задача 45

Визначте темп інфляції, якщо обсяг грошової маси порівняно з минулим роком зріс на 75%, швидкість обігу грошей зросла на 15%, а приріст товарної маси становив 20%.

 

Задача 46

Припустимо, що надається кредит у 100 тис. грн за нульового рівняння інфляції.

При цьому кредитор розраховує отримати 115 тис. грн. Але в економіці почалися інфляційні процеси, і рівень інфляції становить 15%.1. Хто за цих умов матиме вигоду, а хто зазнає витрат?

2. Обчисліть ці витрати.

 

Задача 47

У табл. 1 наведено індекси цін за роками.

За формулою розраховуємо темп інфляції для кожного року:

ТІ = (Рп – Рб) * 100%

Рб

Рік

Індекс цін

Рівень інфляції, %

2002

100,00

 

2003

108,2

 

2004

112,3

 

2005

110,3

 

2006

111,6

 

2007

116,6

 

Розрахуйте темп інфляції для кожного року.

Використовуючи «правило величини 70», визначте кількість років, необхідних для подвоєння рівня цін.

 

Задача 48

Розрахуйте темп інфляції, якщо порівняно з минулим роком грошова маса зросла на 35%, швидкість обігу грошей сповільнилася на 21%, а приріст фізичного обсягу ВВП становив 8%.

 

Задача 49

Визначте очікуваний темп цінової інфляції звітного року, якщо в попередньому році середня маса грошей в обороті становила 548 млрд грн, при чому вона здійснила 2,7 обороту, фізичний обсяг ВВП становив 791 млрд од. Протягом звітного року грошова маса зросла на 43%, її оборотність знизилась 0,31 обороту, фізичний обсяг ВВП порівняно з попереднім роком зріс на 11,11%.

 

Задача 50

Індекс цін у 2006 р. становив 111,6, а в 2007 р. — 116,6% (рівень цін базового 2006 р. прийнято за 100%). Визначте темп інфляції.

 

Задача 51

Розрахуйте базисні та ланцюгові індекси інфляції за звітний рік (щомісяця), якщо вартість споживчого кошика змінилася так: грудень попереднього року — 530 грн, січень — 540 грн, лютий — 550, березень — 540, квітень — 630, травень — 600, червень — 590, липень — 600, серпень — 680, вересень — 710, жовтень — 730, листопад —730, грудень — 740 грн.

Яким буде ІСЦ у річному вимірі?

Назва місяця

Ібазисний

Іланцюговий

1

Січень

 

 

2

Лютий

 

 

3

Березень

 

 

4

Квітень

 

 

5

Травень

 

 

6

Червень

 

 

7

Липень

 

 

8

Cерпень

 

 

9

Вересень

 

 

10

Жовтень

 

 

11

Листопад

 

 

12

Грудень

 

 

 

Задача 52

Визначте очікуваний темп цінової інфляції звітного року, якщо в попередньому році середня маса грошей в обороті становила 760 млрд грн, при чому вона здійснила 1,5 обороту, фізичний обсяг ВВП становив 900 млрд од. Протягом звітного року грошова маса зросла на 65%, її оборотність знизилась на 0,2 обороту, фізичний обсяг ВВП порівняно з попереднім роком зріс на 13%.

 

Задача 53

Національний банк установив такий курс долара США станом на 08.09.2008 р.:

купівля — 7,85 грн, продаж — 8,10 грн. Визначте:

а) скільки гривень можна одержати за 400 доларів 40 центів США;

б) скільки доларів США можна купити за 50 тис.грн.

 

Задача 54

Визначте, яким буде курс євро до швейцарського франка, якщо виходити із середніх співвідношень із доларом США:

1 долар США =1,6125 EUR;

1 долар США = 1,2140 SFR.

 

Задача 55

Скільки угорських форинтів дадуть за 275 грн., якщо за офіційним курсом валют станом на 20.09.2007 р. 150(HUF) угорських форинтів дорівнює 35,88 (ІNR) індійських рупій, 1000 індійських рупій становить 78,77 грн.

 

Задача 56

Скільки євро можна купити за 10180 японських єн, якщо 1 долар США дорівнює 101,8 япон єни, а 1 євро становить 0,72 долара США?

 

Задача 57

Якщо цінагривні в доларах США зросла з 0,118 до 0,125 за одну гривню, то якзмінитьсяціна товару вітчизняноговиробництва (в доларах США), щопродається вУкраїні за 500 грн? Хто більше постраждає від цієї ситуації: експортер (вітчизняний виробник) чи імпортер (зарубіжний виробник)?

 

Задача 58

За експортним контрактом фірма отримала валютний виторг у розмірі 15 000 англійських фунтів стерлінгів. Разом з тим вона повинна заплатити постачальникові сировини за імпортним контрактом 12 000 доларів США, але російськими рублями. Який фінансовий результат фірми в гривнях після здійснення обох контрактів, якщо відомо, що:

1 RUR = 0,24 UАН, 1$ = 8,85 UАН, 1$ = 0,67 GBP.

 

Задача 59

Комерційний банк установив такий курс долара США: купівля — 8,05 грн, продаж — 8,11 грн.Скільки гривень можна одержати за 500 доларів 90 центів? Скільки доларів можна купити за 15 тис.грн?

Розрахуйте відносну маржу (спред) комерційного банку за таким рівнем курсів валют.

 

Задача 60

Яким буде курс євро до фунта стерлінгів, якщо виходити із їх ніх середніх співвідношень з доларом США:

— 1 USD = 0,69 EUR;

— 1 USD = 0,67 GBP.

 

Задача 61

Банк у Лондоні встановив такий курс долара США (при непрямому котируванні):

продаж — 1,69 дол. США за фунт стерлінгів;

купівля — 1, 71 дол. США за фунт стерлінгів;

Визначте: 1) скільки фунтів стерлінгів можна отримати за 2000 дол. США;2) скільки доларів США можна отримати за 2000 фунтів стерлінгів.

 

Задача 62

Скільки угорських форинтів дадуть за 730 грн, якщо за офіційним курсом валют:

– 170 HUF (угорські форинти) = 47,43 INR (індійські рупії);

– 1000 INR = 72,82 UAH.

 

Задача 63

Скільки євро можна купити за 18 000 японських єн, якщо:

– 1 USD = 110,05 JPY;

– 1 USD = 0,67 EUR?

 

Задача 64

Одне з промислових підприємств України повинно отримати валютну виручку від одного зі своїх партнерів у Лондоні в розмірі 50 000 GBP (фунтів стерлінгів). В той же час воно повинно сплатити одному із своїх постачальників за імпортним контрактом 20 000 USD (доларів США), але російськими рублями (RUR).Який фінансовий результат підприємства в гривнях після завершення розрахунків за цими контрактами, якщо:

– 1 RUR = 0,20 UAH;

– 1 USD = 8,05 UAH;

– 1 USD = 0,57 GBP?

 

Задача 65

Якщо ціна гривні в доларах США впала з 0,118 до 0,1111 за одну гривню, то як зміниться ціна товару вітчизняного виробництва (в доларах США), що продається в Україні за 200 грн? Хто більше постраждає від цієї ситуації: експортер (вітчизняний виробник) чи імпортер (зарубіжний виробник)?

 

Задача 66

Визначте кількість грошей, необхідних як засіб обігу протягом року, якщо відомо, що сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) становить 500 млрд грн. Сума цін товарів (послуг, робіт), які продані протягом року з відтермінуванням платежу, термін оплати яких не настав, — 100 млрд грн. Сума платежів по довгостроковими зобов’язаннями, терміни яких настали, — 90 млрд грн. Сума взаємопогашуваних платежів протягом звітного періоду — 50 млрд грн. Середня кількість обігів грошей за рік — 8.

 

Задача 67

Маса грошей в обігу протягом року становила 1 млн грн, оборотність грошової одиниці — 8 оборотів за рік. Визначте суму цін товарів для реалізації.

 

Задача 68

Визначте середньозважений рівень цін, якщо відомо, що необхідний обсяг грошової маси для обслуговування грошового обігу становить 350 млрд грн, швидкість обігу грошей — 5 оборотів, сума коштів, що перебувають на чекових рахунках, — 56 млрд грн, а швидкість обігу таких коштів удвічі вища. Товарна маса в країні становить 9,24 млрд ум. од.

 

Задача 69

Визначте, як зміниться номінальний ВНП, якщо швидкість обігу грошей становить 6 оборотів і залишається постійною, а грошова пропозиція зросте з 250 до 400 млрд дол. США.

 

Задача 70

Обсяг продукту, вироблений протягом минулого року, становить 750 тис. одиниць, ціна одиниці продукту — 150 грн, фізичні та юридичні особи постійно зберігають у формі грошових залишків 40% свого номінального доходу. Визначте обсяг додаткового попиту на грошову масу.

 

Задача 71

Яку грошову суму необхідно покласти на депозит терміном 6 місяців, щоб отримати дохід у розмірі 5500 грн при річній відсотковій ставці 15,5%?

 

Задача 72

Комерційний банк надає кредит 5 млн грн під 20% річних за плаваючою відсотковою ставкою. Після трьох місяців ставка становила 22%, а через 8 місяців після надання кредиту вона збільшилась до 24%. Обчисліть, яку суму повинен повернути позичальник через рік після надання йому кредиту.

 

Задача 73

Вкладник вніс 100 000 грн у комерційний банк під 12% річних на 2 роки. Розрахуйте суму вкладу через 2 роки та дохід вкладника, якщо за вкладом нараховуються…

 

Задача 74

Банк сплачує своїм вкладникам 15% річних і надає позики під 29% річних. Чому дорівнює плановий банківський прибуток станом на кінець року, якщо відомо, що на початок року банк залучив 6,5 млн грн, нарахування відсотків за вкладами відбувається один раз на півріччя, за кредитами-наприкінці року, а банку вдається залучити до кредитного портфеля 65% залучених коштів протягом року (умовно вважати, що вклади та позики строком 1 рік з 01.07).

 

Задача 75

Банк нараховує щоквартально відсотки за вкладами за номінальною ставкою 17% річних (виплата відсотків та суми депозиту передбачається наприкінці терміну депозиту). Визначте суму відсотків, нарахованих за два роки на суму 40000 грн.

 

Задача 76

Виробничий концерн для поповнення своїх обігових коштів 23 червня отримав у банку позику 345 000 грн, терміном до 27 листопада під 31% річних. Через 39 днів банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 35%. На цей час було погашено 17% основної суми позики. Розрахуйте суму відсотків за користування позикою, яку винен сплатити виробник.

 

Задача 77

Звичайне домашнє господарство 15.06.2003 p. отримало позику на купівлю житла в сумі 1 000 000 грн, термін дії кредитної угоди 4 роки. Відсоткова ставка-плаваюча, на початку кожного наступного року коригується на розмір інфляції попереднього року; базова ставка-6%. Річний темп інфляції становив 4, 5, 3, 7% відповідно. Яку суму відсотків сплатить домашнє г-ство?

 

Задача 78

Виробничий концерн для поповнення своїх обігових коштів 1 серпня отримало у банку позику в сумі 600 000 грн терміном до 2 листопада під 24% річних. Через 45 днів банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 28%. На цей час було погашено 25% основної суми позики. Розрахуйте суму відсотків за користування позикою, яку повинен сплатити виробник.

 

Задача 79

Приватний підприємець отримав позику в сумі 300 тис. грн, яку було надано 1.04.2009 р., термін погашення — 1.04.2010 р., ставка відсотка — 25%. Розрахуйте суму відсотків, яку сплатить приватний підприємець, якщо погашення основної суми позики відбувається щоквартально рівними частинами.

 

Задача 80

Комерційний банк надає позику під бізнес проект виробничій компанії сумою 2 млн грн під 18% річних за плаваючою ставкою. Після того як проект запрацював (два місяці), ставка зросла до 22%, а через 6 місяців від дати видачі збільшилася до 24%. Обчисліть, яку суму повинна повернути виробнича компанія банку через рік після надання їй позики.

 

Задача 81

Звичайне домашнє господарство отримало позику на купівлю житла 01.03.2000 p. — у сумі 500 тис. грн, термін дії кредитної угоди 5 років. Відсоткова ставка — плаваюча, на початку кожного наступного року коригується на розмір інфляції попереднього року; базова ставка — 8%. Річний темп інфляції становив: 3, 5, 2, 6, 1% відповідно. Яку суму відсотків сплатить домашнє господарство?

 

Задача 82

Визначте номінальну теперішню вартість грошових коштів за такими даними: початкова сума розміщення становить 5000 грн; реальна річна відсоткова ставка дисконтування вартості грошових коштів — 40%; річний темп інфляції прогнозується на рівні 16%; періодом розміщення грошових коштів передбачаються 3 роки, інтервалом дисконтування вартості — 1 рік.

 

Задача 83

Клієнт банку бажає отримати 1000 грн 1 січня 2012 р. Банк проводить 17%-ий компаундинг щорічно за простою ставкою. Яку суму слід покласти на рахунок 1 січня 2009 p., з тим щоб 1 січня 2012 р. отримати 1000 грн?

 

Задача 84

Визначте поточне значення суми в 9000 грн, яка буде сплачена через три роки при використанні складної облікової ставки 13% річних.

 

Задача 85

Внесок у сумі 200 000 грн покладено в кредитну спілку на 5 місяців за простою відсотковою ставкою 14% річних. Визначте реальний дохід вкладника за умови очі­куваного щомісячного темпу інфляції в 7,3%.

 

Задача 86

Кредитне товариство «Капітал» нараховує щоквартально відсотки по депозиту, розміром 75 564 тис. грн за ставкою 12,4%, причому виплата відсотків та суми депозиту передбачається наприкінці терміну дії депозитної угоди. Розрахуйте вартість депозиту при його закритті через 3,5 роки.

 

Задача 87

Потреба підприємства ЗАО «Укренергосоюз» у фінансуванні обсягом 100 тис. грн має бути покрита 1 серпня поточного року. Оберіть найкращий з двох варіантів покриття потреби підприємства ЗАО «Укренергосоюз» у коштах, забезпечивши мінімізацію витрат на обслуговування позичкового капіталу та виходячи з таких даних:

1) на балансі підприємства перебуває вексель підприємства ТОВ «Укрспецтех- нологія» номіналом 150 тис. грн, виданий 1 травня поточного року зі строком платежу ЗО листопада. Складна облікова ставка комерційного банку «Аваль», який погоджується інкасувати цей вексель, становить 38 % річних;

2) комерційний банк «УКР-СІБ» пропонує кредит у необхідній сумі строком на 4 місяці під складну ставку 32% річних.

 

Задача 88

Позика в Кредитному товаристві видається на півроку за простою обліковою ставкою 15%. Розрахуйте суму, одержувану позичальником, і розмір дисконту, якщо треба повернути 25 000 грн.

 

Задача 89

Визначте поточне значення суми в 8000 грн, яка буде сплачена через три роки при використанні складної облікової ставки 23% річних.

 

Задача 90

Банк нараховує щоквартально відсотки за депозитом, розміром 100 тис. грн, за ставкою 5%, причому виплата відсотків та суми депозиту передбачається наприкінці терміну дії депозитної угоди. Розрахуйте вартість депозиту при його закритті через 2 роки.

 

Задача 91

Внесок у сумі 500 000 грн покладено в кредитну спілку на 10 місяців за простою відсотковою ставкою 25% річних. Визначте реальний дохід вкладника за умови очікуваного щомісячного темпу інфляції у 1,5%.

 

Задача 92

Потреба підприємства ЗАО «Укренергосоюз» у фінансуванні обсягом 120 тис. грн має бути покрита 1 вересня поточного року. Оберіть найкращий з двох варіантів покриття потреби підприємства ЗАО «Укренергосоюз» у коштах, забезпечивши мінімізацію витрат на обслуговування позичкового капіталу та виходячи з таких даних:

1) на балансі підприємства перебуває вексель підприємства ТОВ «Укрспецтехно- логія» номіналом 170 тис. грн, виданий 1 травня поточного року зі строком платежу 31 грудня. Складна облікова ставка комерційного банку «Аваль», який погоджується інкасувати цей вексель, становить 45% річних;

2) комерційний банк «УКР-СІБ» пропонує кредит у необхідній сумі строком на 6 місяців під складну ставку 47% річних.

 

Задача 93

Кредитне товариство «Капітал» нараховує щоквартально відсотки за депозитом, розміром 100 тис. грн за ставкою 5%, причому виплата відсотків та суми депозиту передбачається наприкінці терміну дії депозитної угоди. Розрахуйте вартість депозиту при його закритті через 2 роки.

 

Задача 94

1 січня 2007 року клієнт поклав 2000 грн на банківський рахунок під 6 річних відсотків та за умовою, що відсоток на відсоток не нараховується. Яка сума буде на цьому рахунку 1 січня 2011 року, якщо банк проводить компаундинг відсотка щорічно?

 

Задача 95

Яку суму грошей необхідно покласти на 6-місячний депозит, щоб отримати наприкінці терміну розміщення 2000 грн при ставці 14% річних та за умовою, що відсоток на відсоток не нараховується?

 

Задача 96

Банк «Капітал» платить за внесками 10 відсотків за рахунками його грошового ринку при щоквартальному компаундингу. Менеджери банку «СИБ» вимагають, щоб рахунки грошового ринку цього банку дорівнювали ефективній ставці банку «Капітал», але щоб при цьому компаундинг проводився щомісячно. Яка для цього повинна бути номінальна ставка, встановлена банком «СИБ»?

 

Задача 97

Менеджер фірми «Ресурс» має намір продати продукцію в кредит, надавши змогу покупцям розплачуватися через два місяці. Але для того щоб розплатитися за рахунками, фірмі «Ресурс» доведеться взяти кредит у банку. Банк надає фірмі «Ресурс» кредити з 18%-ною номінальною складною ставкою із щомісячним компаудингом. Менеджер фірми «Ресурс» має намір покласти виплати за номінальною ставкою на своїх покупців, що в результаті повинно повністю покрити фінансові витрати фірми «Ресурс». Яким має бути значення цієї номінальної ставки?

 

Задача 98

1 січня 2009 року клієнт поклав 2000 грн на банківський рахунок під 8 річних відсотків та за умовою, що відсоток на відсоток не нараховується. Яка сума буде на цьому рахунку 1 січня 2012 року, якщо банк проводить компаундинг відсотка щорічно?

 

Задача 99

Яку суму грошей необхідно покласти на 6-місячний депозит, щоб отримати наприкінці терміну розміщення 1000 грн, при ставці 20% річних та за умовою, що відсоток на відсоток не нараховується?

 

Задача 100

Банк «Капітал» платить за внесками 20% за рахунками його грошового ринку при щоквартальному компаундингу. Менеджери банку «СИБ» вимагають, щоб рахунки грошового ринку цього банку дорівнювали ефективній ставці банку «Капітал», але щоб при цьому компаундинг проводився щомісячно. Яка для цього повинна бути номінальна ставка, встановлена банком «СИБ»?

 

Задача 101

Менеджер фірми «Ресурс» має намір продати продукцію в кредит, надавши змогу покупцям розплачуватися через два місяці. Але для того щоб розплатитися за рахунками, фірмі «Ресурс» доведеться взяти кредит у банку.

Банк надає фірмі «Ресурс» кредити з 12%-ною номінальною складною ставкою із щомісячним компаудингом.

Менеджер фірми «Ресурс» має намір покласти виплати за номінальною ставкою на своїх покупців, що в результаті повинно повністю покрити фінансові витрати фірми «Ресурс». Яким повинно бути значення цієї номінальної ставки?