Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Деньги и кредит \ 764. Тести 10 тестів по темі Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

Тести 10 тестів по темі Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

« Назад

Код роботи: 764

Вид роботи: Тести

Предмет: Гроші та кредит

Тема: 10 тестів по темі Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

Кількість сторінок: 3

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 50 грн

1. Найбільш розповсюджений варіант кількісної теорії грошей стверджував, що:

а) рівень товарних цін в середньому змінюється пропорційно зміні кількості грошей;

б) кількість товару збільшується в середньому пропорційно зміні кількості грошей;

в) кількість товару збільшується в середньому пропорційно зміні кількості грошей.

2. Прихильники концепції кількісної теорії грошей:

а) Дж. Вандерлінтом, Ш. Монтеск'є, Д. Юмом, К.Маркс;

б) Дж. Локк, Д. Рікардо, Дж. Вандерлінтом;

в) Д. Рікардо, Дж. Вандерлінтом, І. Фішер.

3. Математично рівняння обміну можна представити у вигляді формули:

а) Val=(X, Y)

б) МV = РQ;

в) МV = Р.

4. Рівняння Фішера базується на методологічній передумові про те, що гроші:

а) за своєю суттю є засобом платежу;

б) за своєю суттю є засобом міри вартості;

в) за своєю суттю є засобом обігу.

5. Кембриджським рівнянням записується:

а) Md = kPY

б) Mv = kPY

в) M = PY

6. Дж. Кейнс перебудував теорію грошей, ввівши в неї:

а) сукупний попит;

б) норму процента;

в) сукупну вартість.

7. Металістичної теорії грошей ототожнює грошовий обіг з:

а) товарним обміном;

б) пропозицією;

в) сукупним попитом.

8. Золотодевізна система грошового обігу виникла:

а) у XIX ст.;

б) у XX ст.;

в) у ХХІ ст.

9. Першими представниками номіналізму були англійці Дж. Берклі і Дж. Стюарт

а) Дж. Стюарт та Г. Кнаппа;

б) К.Маркс та І.Фішер;

в) Дж. Берклі і Дж. Стюарт.

10. «Портфель активів» – впроваджена М.Фрідменом категорія, яка означає:

а) сукупність усього попиту, що перебуває у володінні індивіда;

б) сукупність усіх ресурсів, що перебувають у володінні індивіда;

в) сукупність усіх індивідів, що перебувають у володінні ресурсів.