Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономико-математические методы и модели (Эконометрия та Эконометрика) \ 681. Розрахункова робота №1, Варіант №16 - Побудувати однофакторну модель залежності між споживанням (Y) та доходом домашніми господарств (Х) за 9 років

Розрахункова робота №1, Варіант №16 - Побудувати однофакторну модель залежності між споживанням (Y) та доходом домашніми господарств (Х) за 9 років

« Назад

Код роботи: 681

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Економіко-математичні методи та моделі: економетрика

Тема: №1, Варіант №16 - Побудувати однофакторну модель залежності між споживанням (Y) та доходом домашніми господарств (Х) за 9 років

Кількість сторінок: 1

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Побудувати однофакторну модель залежності між споживанням (Y) та доходом домашніми господарств (Х) за 9 років:

1. Розрахувати МНК- оцінки параметрів моделі.

2. Побудувати діаграму розсіювання і графік тренду.

3. Обчислити помилки (відносна похибка, середня похибка, залишкова дисперсія, стандартна помилка).

4. Визначити взаємозв’язок між змінними (коефіцієнт кореляції і t – статистику за Ст’юдентом).

5. Розрахувати критерії адекватності регресійної моделі (коефіцієнт детермінації  і F – критерій Фішера).

6. Обчислити довірчі інтервали оцінок параметрів моделі, зробити точковий та інтервальний прогнози та побудувати інтервали на графіку.

7. Провести дисперсійний аналіз ANOVA.

8. Зробити висновок.

Варіант №16

Т

Х

У

1

16,1

2,6

2

18,1

2,9

3

17,5

2,8

4

15,5

2,5

5

17,2

2,7

6

16,1

2,55

7

16,4

2,7

8

16,0

2,6

9

16,9

2,8

Прогноз у точці 20