Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономико-математические методы и модели (Эконометрия та Эконометрика) \ 679. Розрахункова робота №1, Варіант №7 - Побудувати однофакторну модель залежності між споживанням (Y) та доходом домашніми господарств (Х) за 9 років

Розрахункова робота №1, Варіант №7 - Побудувати однофакторну модель залежності між споживанням (Y) та доходом домашніми господарств (Х) за 9 років

« Назад

Код роботи: 679

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Економіко-математичні методи та моделі: економетрика

Тема: №1, Варіант №7 - Побудувати однофакторну модель залежності між споживанням (Y) та доходом домашніми господарств (Х) за 9 років

Кількість сторінок: 1

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Побудувати однофакторну модель залежності між споживанням (Y) та доходом домашніми господарств (Х) за 9 років:

1. Розрахувати МНК- оцінки параметрів моделі.

2. Побудувати діаграму розсіювання і графік тренду.

3. Обчислити помилки (відносна похибка, середня похибка, залишкова дисперсія, стандартна помилка).

4. Визначити взаємозв’язок між змінними (коефіцієнт кореляції і t – статистику за Ст’юдентом).

5. Розрахувати критерії адекватності регресійної моделі (коефіцієнт детермінації  і F – критерій Фішера).

6. Обчислити довірчі інтервали оцінок параметрів моделі, зробити точковий та інтервальний прогнози та побудувати інтервали на графіку.

7. Провести дисперсійний аналіз ANOVA.

8. Зробити висновок.

Варіант №7

Т

Х

У

1

35,00

2,00

2

39,70

2,30

3

44,90

2,70

4

37,30

2,20

5

40,90

2,40

6

38,80

2,30

7

38,70

2,20

8

43,20

2,60

9

45,50

2,70

Прогноз у точці 45