Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент \ 650. Індивідуальна робота Суть і характерні ознаки компетентності сучасного фахівця

Індивідуальна робота Суть і характерні ознаки компетентності сучасного фахівця

« Назад

Код роботи: 650

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Менеджмент

Тема: Суть і характерні ознаки компетентності сучасного фахівця

Кількість сторінок: 5

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

1. Дубчак О, Покладова В, Стефаненко Н. Психологічні умови формування "гнучкої" особистості // Нові напрямки творчого розвитку особистості школяра. Матеріали доповідей та повідомлень науково-практичної конференції. – Київ, 2006. – С. 20-21.

2. Овчарук О. Ключові компетентності: Європейське бачення // Управління освітою. – 2008. – № 2. – С. 6-9.

3. Огарев Є.І. Компетентність освіти: соціальний аспект.– СПб.: РАО ІОВ, 2005.– 234 с.

4. Калінін В.О., Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в новій мовній політиці // Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2004. – С. 193-196. .

5. Дубасенюк О.А. Концептуальні положення теорії професійної виховної діяльності педагога // Педагогіка і психологія. –2006. – № 4(5). – С. 90-97.

6. Лозова В.І. Формування педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів // Педагогічна підготовка викладачів вищих навчальних закладів: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конфер. – Харків: ОВС, 2006. – С. 3-8.

7. Маркова А.К. Психологічні проблеми підвищення кваліфікації // Педагогіка.– 1992.– № 9-10. – С. 65-67.

8. Вербицький A.A. Активне навчання у вищій школі: контекстний підхід. – Москва: Висщ. шк. 2005. – 225 с.