Распечатать страницу

Лекція Фінансова система України

« Назад

Код роботи: 618

Вид роботи: Лекція

Предмет: Фінанси

Тема: Фінансова система України

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

Рекомендована література

1. Роль фінансів в процесі розширеного відтворення

3. Принцип побудови фінансової системи та її класифікація

3. Централізовані та децентралізовані фінансові ресурси

4. Бюджетні, цільові спеціальні позабюджетні фонди

1. Финансы /Под ред. В.М. Родионовой. М.: Финансы и статистика, 1994.

2. Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: Вища школа, 1997.

3. Общая теория финансов / Под ред. Л.А. Дробозиной.- М.: Банки и биржи, 1995

4. Симсонов Н.Ф. и др. Финансы на макроуровне. Учеб. пособие.: Выш.школа, 1998 -192с.

5. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник, -К.: КНЕУ, 1999-194с.

6. Кравчено В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник - К.: Т-во”Знання” КОО, 1999-487с.

7. Єпіфанова А.О. та інші. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник – К.: Наук. Думка, 1997.

8. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. – К.: НІОС, 1998

9.Финансово – кредитний словарь. – М.: Финансы и статистика, 1994.