Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Информационные системы и технологии в учете и аудите \ 6169. Шпаргалка з курсу Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті - 40 штук

Шпаргалка з курсу Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті - 40 штук

« Назад

Код роботи: 6169

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Тема: 40 штук

Кількість сторінок: 47

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ОформленняМетодичка

1. Інформація та її роль в процесі управління. Проблеми і шляхи розвитку інформатизації управління.

2. Призначення і роль інформаційної системи в економіці. Структура та функції інформаційної системи управління.

3. Методи планування, аналізу і керування. Метод планування і керування JIT.

4. Методи планування, аналізу і керування. Метод планування потреб у матеріалах MRP.

5. Методи планування, аналізу і керування. Метод планування ресурсів виробництва MRPII.

6. Методи планування, аналізу і керування. Метод оптимізованої технології виробництва OPT.

7. Методи планування, аналізу і керування. Концепція комп’ютеризованого інтегрованого виробництва СІМ.

8. Методи планування, аналізу і керування. Метод комп’ютерної підтримки процесів постачань і логістики CALS.

9. Концепція керування всіма ресурсами організації ERP.

10. Концепція планування ресурсів, синхронізованого з клієнтом CSRP.

11. Основні види інформаційних систем керування компанією.

12. Автоматизовані системи керування підприємством (стандарти MRP, MRPII, ERP, ERPII).

13. Особливості основних стандартів автоматизованих систем керування компанією.

14. Інформаційні ресурси як складова економічного потенціалу підприємства. Склад, критерії і показники економічного потенціалу підприємства.

15. Особливості процесу розробки і впровадження управлінських інформаційних систем.

16. Етапи розробки інформаційних систем.

17. Моделі управління процесом розробки інформаційних систем. Каскадна модель процесу розробки інформаційних систем.

18. Моделі управління процесом розробки інформаційних систем.  Спіральна модель процесу розробки інформаційних систем.

19. Види, структура й організаційно-методичне забезпечення сучасних інформаційних технологій.

20. Особливості сучасних інформаційних систем. Характерні властивості нових інформаційних технологій.

21. Технічна основа і програмні засоби сучасних інформаційних технологій.

22. Основні поняття і тенденції розвитку окремих елементів технічної складової інформаційних систем і технологій.

23. Прикладні програмні засоби. Класифікація прикладних програмних засобів.

24. Характеристика та класифікація автоматизованих інформаційних систем українського та російського виробників за призначенням.

25. Загальні проблеми, характерні для інформаційних систем і технологій управління, що перешкоджають діяльності компанії.

26. Інформаційні технології розв’язування задач з фінансового обліку.

27. Інформаційні технології складання звітності для потреб зовнішніх користувачів. Формування бухгалтерського балансу і звіту про фінансовий результат.

28. Інформаційні технології розв’язування задач з управлінського обліку.

29. Інформаційні технології надання інформації для планування.

30. Інформаційні технології надання інформації для управління та контролю.

31. Інформаційні технології розв’язування задач з податкового обліку.

32. Інформаційні технології надання інформації про нарахування та сплату податків державним органам.

33. Інформаційні технології розв’язування аналітичних задач.

34. Інформаційні технології для аналізу структури майна підприємства, показників ліквідності підприємства.

35. Інформаційні технології для аналізу показників фінансової стійкості підприємства, показників оцінки ефективності виробництва.

36. Оцінка фінансового стану підприємства з використанням комп’ютерної техніки.

37. Інформаційні технології розв’язування задач з аудиту на підприємстві.

38. Аудит структури майна підприємства і витоків його створення з використанням комп’ютерної техніки.

39. Аудит показників ліквідності підприємства, показників фінансової стійкості підприємства з використанням комп’ютерної техніки.

40. Аудит показників оцінки ефективності виробництва з використанням комп’ютерної техніки.