Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 6160. Курсова робота Формування каналів розподілу та управління ними

Курсова робота Формування каналів розподілу та управління ними

« Назад

Код роботи: 6160

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Формування каналів розподілу та управління ними

Кількість сторінок: 37

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

ОформленняМетодичка

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти маркетингової політики каналів розподілу

1.1. Поняття та характеристика каналів розподілу

1.2. Функції каналів розподілу

1.3. Характеристика каналів розподілу

Розділ 2. Аналіз каналів розподілу та управління ними на підприємстві ТОВ «Юско»

2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ «Юско»

2.2. Товарна політика каналів розподілу

2.3. Удосконалення каналів розподілу та управління ними на ТОВ «Юско»

Висновки

Список літератури

Розподіл товарів є одним з найважливіших елементів комплексу маркетингу, тому політика розподілу має органічно поєднуватися з іншими елементами комплексу маркетингу – характеристиками товару, його позиціюванням на ринку, ціновими параметрами, методами просування. Політику розподілу зазвичай розглядають у двох аспектах. Перший передбачає пошук відповідей на запитання: як правильно побудувати ефективну систему розподілу, сформувати канали збуту, скільки і яких посередників залучити до збутової діяльності. Другий аспект стосується організації фізичного переміщення товарів, їх транспортування і складування.

Існування проблеми розподілу товарів викликане тим, що місце виробництва і місце споживання товарів здебільшого не збігаються. Для процесів виробництва і споживання також характерні часові і просторові невідповідності. Отже, часові і просторові розбіжності між процесами виробництва і споживання ініціюють створення системи розподілу, існування якої дає змогу забезпечувати споживачів товарами та послугами.

Тема роботи: «Канали розподілу та їх ефективність».

Основні завдання роботи:

1. характеристика політики розподілу;

2. розкрити поняття каналів розподілу, його функції;

3. види каналів розподілу та їх характеристика;

4. управління каналами, розподіл ресурсів;

5. ефективність стратегії охоплення ринку.

Актуальність проблеми організації і управління збутом готової продукції пов'язано з великою пропозицією товарів на ринку, з потребами покупців і зростанням нецінової конкуренції. Специфіка українського акценту проблеми полягає в тому, що ситуація ускладнюється загальною економічною нестабільністю, інфляцією, низьким рівнем платоспроможного попиту, недосконалістю ринкових відносин.

До основних задач аналізу реалізації продукції відносяться:

- оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва і реалізації продукції;

- визначення впливу чинників на зміну величини цих показників;

- виявлення внутрішньогосподарчих резервів збільшення випуску і реалізації продукції;

- розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

В роботі проведений аналіз організації збуту продукції, асортиментної і цінової політики, стани ринку і дані рекомендації по формуванню і просуванню товарного асортименту.

На основі проведеного дослідження були розроблені наступні рекомендації:

- при організації збуту продукції необхідно провести дослідження в області маркетингу – систематизувати дані про те, що вважають за краще купувати споживачі;

- особливу увагу надавати якості і зовнішньому вигляду продукції;

- при формуванні ціни необхідно по можливості дотримуватися стратегії незакруглених цін. В кожній асортиментній групі фірмі необхідно визначити базовий товар, який задовольняє основні запити споживачів;

- активізувати рекламу і інші методи просування товару і стимулювання збуту.

1. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки і підприємництва. - Київ: Вища школа, 2003, - 719 с.

2. Вітлінський В. В. Моделювання економіки. - Київ: КНЕУ, - 2003, - 408 с.

3. Єщенко П. С., Палкін Ю. I. Сучасна економіка. - Київ: Вища школа, 2005, - 327 с.

4. За ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. Економіка та організація виробництва. - Київ: Знання, - 2007, - 678 с.

5. Заблоцький Б. Ф. Перехідна економіка. Київ: Видавничий центр "Академія", - 2004, - 512 с.

6. Зайцев Н. Л. Экономика, организация и управление предприятием. - М.: Инфра-М, - 2004.

7. Киселёв М. В. Анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Изд-во «АиН», 2001.

8. Осипов В. І. Економіка підприємства. - Одеса: Маяк, 2005, - 724 с.

9. Павловський М. А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. - Київ: Техніка, 1999, - 336 с.

10. Радіонова І. Ф. Загальна економіка. - Київ: А.П.Н., - 2000, - 392 с.

11. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Инфра-М, - 2004.

12. Сбытовая политика фирмы: практическое пособие. - М.: ВНИИЭС, 1998.

13. Строков В. А. Коммерческая деятельность товаропроизводителя. – М.: Изд-во «Хорс», 1999.

14. Терещенко В. М. Маркетинг: новые технологии в России. - С-Пб: Питер, - 2001.

15. Хруцкий В. Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. – М: Финансы и статистика, 2003.

16. Чевертон П. Теория и практика современного маркетинга - Key marketing skills. – М: Гранд: Фаир-Пресс, 2002.

17. Чернов В. А. Управленческий учёт и анализ коммерческой деятельности. - М.: Финансы и статистика, 2001.