Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Микроэкономика \ 6158. Контрольна робота з курсу Мікроекономіка - Варіант №1

Контрольна робота з курсу Мікроекономіка - Варіант №1

« Назад

Код роботи: 6158

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Мікроекономіка

Тема: Варіант №1

Кількість сторінок: 10

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Задачі

1. Функція попиту на товар X має вигляд: QDx = 10 – РX + 0,5 PY, де РX – ціна товару Х, 12 грн. за одиницю;  РY – ціна товару Y, 8 грн. за одиницю. Обчислити коефіцієнти прямої і перехресної цінової еластичності попиту на товар Х і визначити, до якої групи товарів – комплементи, субститути або нейтральні, – належать товари Х і Y.

2. Функція ринкової пропозиції має вигляд: Qs = -5 + 2P. Побудуйте криву попиту заданої функції. Збільшення чисельності виробників сприяло збільшенню пропозиції на 30 % за кожної з можливих цін. Знайдіть нову функцію пропозиції і покажіть, як зміна функції відобразилася графічно.

3. Функція попиту для штучного соціального товару має вигляд: Qd = 2220 – 3Р, а функція пропозиції: Qs=3Р – 300. Уряд запровадив дотацію, яку отримує виробник в розмірі 100 грн. за штуку. Знайдіть параметри ринкової рівноваги до та після введення дотації. Якими будуть вигоди виробників та споживачів? Задачу проілюструвати графічно.

4. Споживач витрачає 38 грн. на місяць на яблука та банани. Гранична корисність яблук – MU яблук = 28-2X; а гранична корисність бананів – MU бананів=20-2Y. Ціна одного кілограму яблук становить 2 грн., а одного кілограму бананів – 4 грн. Знайти оптимальний набір споживача. Рішення задачі проілюструвати графічно.

 

Тести

1. До зміщення кривої попиту на футбольні м'ячі не призведе:

а) дуже хороша погода

б) зростання ціни на м’ячі

в) падіння ціни на футбольну форму

г) збільшення кількості хлопців шкільного віку

д) відкриття нових спортивних майданчиків

2. Короткострокова еластичність попиту порівняно з довгостроковою буде вищою для:

а) бензину

б) квитків у кіно

в) автоматичних посудомийок

г) молока

д) хліба

3. Еластичність попиту за ціною залежить від:

а) здатності товару до тривалого зберігання

б) динаміки доходів покупця

в) особливостей виробничого процесу

г) наявності товарів-замінників

д) наявності обов’язкових комплементарних товарів

4. Зміщення кривої пропозиції певного товару ліворуч і вгору може бути результатом:

а) впровадження нових технологій

б) зростання цін на вихідні ресурси

в) введення дотацій виробникам даного товару

г) збільшення кількості виробників

5. За інших рівних умов зростання пропозиції приведе до:

а) зростання рівноважної ціни і обсягу продажу

б) зниження рівноважної ціни і обсягу продажу

в) зростання ціни і зменшення обсягу продажу

г) зниження ціни і зростання обсягу продажу

6. За максимальної продуктивності змінного фактора:

а) сукупний продукт ТР набуває максимального значення

б) величина сукупного продукту починає зменшуватися

в) середній продукт АР дорівнює граничному продукту МР

г) граничний продукт МР дорівнює нулю

д) граничний продукт максимальний

7. Граничний продукту розраховують за формулою:

а) МР = DТР/Dх

б) МР = DАР/Dх

в) МР = ТР/Dх

г) МР = АР/Dх

8. Зробити аналіз дії закону спадної граничної продуктивності неможливо, якщо:

а) всі фактори, окрім одного, залишаються сталими

б) технологія виробництва не змінюється

в) всі фактори виробництва змінюються

г) всі одиниці змінного фактора однорідні

д) виробництво аналізується у короткостроковому періоді

9. Рівнянням ізокости є вираз:

а) І = Х·РХ + Y·РY

б) Х = І/РХ Y·РY /РХ

в) Y = ІYХ·РХ /РY

г) РХ = І/Х – Y·РY /Х

д) всі відповіді правильні

10. Середні сукупні витрати виробництва набувають мінімального значення у разі, коли

а) АС = АVС

б) АС = МС

в) АС = АFC

г) АVC = МС