Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Микроэкономика \ 6131. Контрольна робота з курсу Мікроекономіка - Варіант 12

Контрольна робота з курсу Мікроекономіка - Варіант 12

« Назад

Код роботи: 6131

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Мікроекономіка

Тема: Варіант 12

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Корисність: суть, види, графічне відображення. Закон спадної граничної корисності

2. Досягнення економічної ефективності в умовах олігополії

3. Тест

4. Тест

5. Задача

6. Задача

Список використаної літератури

1. Корисність: суть, види, графічне відображення. Закон спадної граничної корисності

2. Досягнення економічної ефективності в умовах олігополії

3. Тест

Спадна віддача від масштабів спостерігається тоді,коли:

а) у міру збільшення кількості капіталу під час виробництва за постійної кількості праці віддача від капіталу зменшується;

б) у разі подвоєння кількості капіталу та праці обсяг виробництва зростає вдвічі;

в) у разі подвоєння кількості капіталу та праці обсяг виробництва зростає менш як удвічі;

г) у міру збільшення кількості праці під час виробництва за постійної кількості капіталу віддача від праці зменшується.

4. Тест

Яке з наведених тверджень є правильним:

а) бухгалтерські витрати + економічні витрати = нормальний прибуток;

б) економічний прибуток - бухгалтерський прибуток = явні витрати;

в) економічні витрати - явні витрати = неявні витрати;

г) бухгалтерський прибуток + явні витрати = економічний прибуток.

5. Задача

Конкурентна фірма продає продукцію за ціною 40 грн. за одиницю. Залучення ще одного працівника для виробництва продукції коштує 1360 грн.

Яким буде граничний продукт праці у грошовому виразі, якщо фірма максимізує прибуток? Обчисліть продуктивність праці робітника,якщо фірма максимізує прибуток.

6. Задача

Відомо,що рівняння попиту та пропозиції мають вигляд: QD= 100 - 15 Р; QS= 20+ 5 Р,де QD - обсяг попиту, QS- обсяг пропозиції, Р- ціна одиниці товару. Також відомо, що за кожну продану одиницю товару виробник повинен сплатити податок у розмірі 1 грн. Визначити,яку частину цього податку виробник покриє за власний кошт,а яку перекладе на споживача.

1. Башнянин Г. І., Щедра О. В. Мікроекономічна теорія. Навч. пос. – Львів: Новий світ, 2007. – 640 с.

2. Борисов Е. Ф. Экономическая теория. – М.: Юристъ, 2005. – 568 с.

3. Веріан Г. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід / Пер. з англ. – К.: Лібра, 2006. – 632 с.

4. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці: Навчальний посібник: Навчальне видання. - Львів: ЛБІ НБУ, 2002. - 175 c.

5. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина. - 2-ге вид., доп. - Львів: Інтереко, 2008. - 708 с.

6. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – 606 с.