Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Микроэкономика \ 6130. Контрольна робота з курсу Мікроекономіка - Варіант 2

Контрольна робота з курсу Мікроекономіка - Варіант 2

« Назад

Код роботи: 6130

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Мікроекономіка

Тема: Варіант 2

Кількість сторінок: 10

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Еластичність попиту та методи її вимірювання

2.Функціонування конкурентної фірми в довгостроковому періоді

3. Тест

4. Тест

5. Задача

6. Задача

Список використаної літератури

1. Еластичність попиту та методи її вимірювання

2.Функціонування конкурентної фірми в довгостроковому періоді

3. Тест

Зростання попиту та пропозиції на однакову величину матиме наслідком:

а) зростання ціни та кількості ринкової рівноваги;

б) зменшення ціни та зростання кількості ринкової рівноваги;

в) зростання кількості за незмінної ціни ринкової рівноваги;

г) незмінні ціну та кількість ринкової рівноваги.

4. Тест

У галузі з монополістичною конкуренцією фірми:

а) ніколи не досягають економічної ефективності;

б) завжди досягають економічної ефективності;

в) досягають тільки розподільчої ефективності;

г) досягають тільки виробничої ефективності.

5. Задача

Ринок пива країни представлений 8 виробниками,кожен з яких займає таку частку: 20 %,20%, 15%,10%,10%,10%,8%, і 7%,а ринок бензоправних станцій - 6 виробниками, кожен з яких займає такі частки ринку: 20%,20%,15%,15%,15%,10%,5%. Обчисліть індекс Герфіндаля та визначте,який ринок більше монополізований.

6. Задача

Споживач витрачає 50 грн. у тиждень на товари X та Y.Загальна корисність товарів записується рівнянням: U = 2 xy,де x - кількість товару X в кг,у - кількість товару Y в кг. Ціна одного кг товару X становить 15 грн.,а товару Y -5 грн. Визначити,яку кількість товарів X та Y купить раціональний споживач.

1. Башнянин Г. І., Щедра О. В. Мікроекономічна теорія. Навч. пос. – Львів: Новий світ, 2007. – 640 с.

2. Борисов Е. Ф. Экономическая теория. – М.: Юристъ, 2005. – 568 с.

3. Веріан Г. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід / Пер. з англ. – К.: Лібра, 2006. – 632 с.

4. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці: Навчальний посібник: Навчальне видання.- Львів: ЛБІ НБУ, 2002. - 175 c.

5. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина. — 2-ге вид., доп. — Львів: Інтереко, 2008. — 708 с.

6. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – 606 с.