Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Учет и аудит \ 6109. Звіт з практики Облік та фінансова звітність ТОВ «ЕНЗО»

Звіт з практики Облік та фінансова звітність ТОВ «ЕНЗО»

« Назад

Код роботи: 6109

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Облік та аудит

Тема: Облік та фінансова звітність ТОВ «ЕНЗО»

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Оформлення: Методичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

1.1. Облік необоротних активів

1.2. Облік оборотних активів

1.3. Облік фінансових інструментів

1.4. Облік власного капіталу та забезпечень наступних витрат та платежів

1.5. Облік поточних і довгострокових зобов’язань

1.6. Облік витрат, доходів, фінансових результатів діяльності підприємства та використання прибутку

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ

2.1. Податковий облік та звітність з податку на прибуток підприємства

2.2. Особливості податкового обліку податку з доходів фізичних осіб

2.3. Податковий облік та звітність з непрямих податків

2.4. Організація податкового обліку та звітності з інших податків та зборів

РОЗДІЛ 3. ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємстві

3.2. Внутрішньогосподарський контроль необоротних активів

3.3. Внутрішньогосподарський контроль грошових коштів

3.4. Внутрішньогосподарський контроль збереження і використання матеріальних ресурсів

3.5. Внутрішньогосподарський контроль зобов’язань за розрахунками

3.6. Внутрішньогосподарський контроль зобов’язань перед працівниками підприємства

3.7. Внутрішньогосподарський контроль стану бухгалтерського обліку та звітності підприємства

Навчальним планом підготовки фахівців з обліку і аудиту передбачена виробнича практика з метою поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих під час вивчення дисциплін:«Фінансовий облік»,«Облік і звітність в оподаткуванні», «Внутрішньогосподарський контроль», «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті».

Базою проходження практики було обрано товариство з обмеженою відповідальність «ЕНЗО». Дане підприємство має наступну юридичну адресу: 14000, м. Чернігів, вул. Старобілоуська,63.

ТОВ «ЕНЗО» було зареєстровано в 2015. До цього часу діяльність велася через інше підприємство та ФОП. Генеральним директором підприємства є Криштоп І. О.

Предметом діяльності підприємства є:

- оптова торгівля морозивом;

- оптова торгівля замороженими напівфабрикатами(пельмені, бендерики, млинці,вареники,котлети);

- оптова торгівля замороженими овочами та ягодами;

- оптова торгівля замороженою рибою;

- надання послуг (оренда складських приміщень тощо).

Основною метою підприємства є отримання прибутку; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та збільшення ринкової присутності товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

Завдання, що повинні були бути вирішені під час проходження виробничої практики є наступними:

– ознайомитися з організацією діяльності підприємства, його структурою, здійснити перегляд внутрішніх нормативних документів, облікової політики підприємства, а також ознайомитися з виконанням поточної облікової роботи;

– вивчити організацію бухгалтерського, фінансового обліку окремих елементів активів та їх джерел;

– ознайомитися з організацією податкового обліку;

– дослідити організацію внутрішнього контролю на підприємстві, описати його існуючий стан;

– ознайомитися з інформаційними системами та технологіями обліку на конкретному підприємстві.

Виконуючи завдання практики, необхідно проявити творчий, системний підхід до аналізу і оцінки стану організації бухгалтерського обліку на підприємстві, порядку ведення фінансового та податкового обліку і звітності, внутрішньогосподарського контролю, а також інформаційних систем і технологій для розробки пропозицій по їх подальшому поліпшенню.

Під час проходження практики можна набути нові практичні навички, вдосконалити теоретичні знання, здобути досвід роботи.