Распечатать страницу

Задачі з курсу Оподаткування суб’єктів господарювання - 10 штук

« Назад

Код роботи: 6107

Вид роботи: Задачі

Предмет: Оподаткування суб’єктів господарювання

Тема: 10 штук

Кількість сторінок: 38

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн за все (або по 150 грн за задачу)

ППП (теорія)

Не буде у витратах:

- виплачені дивіденди;

- сплачене ПДфО;

- сплачено постачальнику аванс за сировину;

- сплачено з поточного рахунку штраф;

- сплачено підприємству Релакс-неплатнику пдв, за організацію та проведення презентації;

- виплачено роялті нерезиденту;

- сума погашення основної суми кредиту;

- списано з поточного рахунку нерезиденту, що має офшорний статус кошти за комплектуючі (витрати не виникають).

Буде:

- визнано втрати від курсових різниць;

- отримано раніше оплачені рекламні послуги від нерезидента (обмеження 4% ВР, податок 20%);

- перераховано благодійну допомогу обєднанню співвласників багатоквартирних житлових будинків (обмеження 4% від ОП попер зв року);

- сплачено за транспортування товарів на склад підприємству-перевізнику;

- надано послуги на добровільних засадах неприбутковій організації;

- списано кошти на оплату послуг аудиторської компанії;

- відсотки за користування кредитом;

- собівартість виготовленої продукції;

- по 70%виготовленої продукції визнано доходи від реалізації продукції;

- сплачено ліцензію місцевим органам влади;

- виплачено зп;

- сплачено єдиний соціальний внесок;

- перераховано заповіднику цільовий внесок на охорону культурної спадщини (10% ОП попереднього звітного року);

- сплачено орендну плату за оренду торгівельних приміщень;

- виявлено витрати минулих под. періодів;

- отримано та оприбутковано комплектуючі від нерезидента – витрати;

- перераховано кошти благодійній організації;

- списано з поточного рахунку кошти на ремонт основних засобів 10% вартості ОЗ.


Умови

Завдання 1

Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. Протягом звітного періоду підприємство має наступні показники для обчислення доходів:

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

06.01

Відвантажено товари покупцю, що підтверджено первинними документами (визнано перехід прав власності)

240 000

(з ПДВ)

01.02

Зарахування коштів від покупця за відвантажений товар (банківська виписка від 01.02)

2.

04.03

Отримано пеню, згідно порушеного договору підприємством “Крокус” (банківська виписка від 01.11)

5 000

3.

10.03

Зарахування коштів отриманої безповоротної фінансової допомоги (банківська виписка від 10.03)

10 000

4.

15.03

Зарахування коштів: дивіденди, отримані від резидента (банківська виписка від 15.03)

4 000

5.

26.03

Зарахування коштів отриманої поворотної фінансової допомоги від підприємства, що не є платником податку на прибуток (банківська виписка від 26.03)

40 000

10.06

Повернення коштів отриманої поворотної фінансової допомоги від підприємства, що не є платником податку на прибуток (платіжне доручення від 10.06)

 

Завдання 2

Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. Протягом звітного періоду на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн., долар США

 

 

Оподатковуваний прибуток попереднього звітного року

500 000

 

 

Показники для обчислення витрат:

 

1.

09.04.

Придбано сировину для виробництва продукції “С”, що підтверджено первинними документами (весь обсяг виготовленої продукції було реалізовано 20.04 (підтверджуючі документи свідчать про перехід права власності)

60 000 (з ПДВ)

2

20.04

Виявлено витрати минулих податкових періодів, що не були враховані та які підтверджено первинними документи

15 000

3

20.05

Перераховано аванс за сировину для господарської діяльності (платіжне доручення від 20.05)

120 000 (з ПДВ)

4.

25.06.

Списано з поточного рахунку нерезиденту, що має офшорний статус кошти за комплектуючі для використання у господарській діяльності (платіжне доручення від 25.06)

20 000 дол. США

при митному оформленні по цій операції був сплачений ПДВ у сумі 36 000 грн.

28.06

Отримано та оприбутковано комплектуючі від нерезидента (вантажна митна декларація від 28.06.)

5.

30.06

Продано основні засоби, що підтверджено первинними документами. Первісна вартість проданих основних засобів 25 000 грн., накопичена сума зносу 10 000 грн.)

10 000 (без ПДВ)

6.

30.06

Надано послуги на добровільних засадах неприбутковій організації (акт приймання-передачі наданих послуг від 30.06)

12 000 (без ПДВ)

 

Завдання 3

Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. Протягом звітного періоду на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

05.01

Відвантажено товари ТОВ “Арніка”, що підтверджено первинними документами (визнано перехід прав власності)

180 000 (з ПДВ)

01.02

Зараховано кошти на рахунок від покупця за відвантажений товар (банківська виписка від 01.02)

2.

20.02

Сплачено за ліцензію місцевим органам влади (платіжне доручення від 20.02). Термін дії ліцензії становить 1 рік

2 000

3.

22.03

Отримано на рахунок кошти поворотної фінансової допомоги від підприємства “Зета”, платника податку на прибуток на загальній системі оподаткування (банківська виписка від 22.03)

200 000

09.08

Повернута сума поворотної фінансової допомоги підприємству “Зета” (банківська виписка від 09.08)

4.

01.01-31.03

Нарахована амортизація за звітний квартал.

60% амортизації включається до собівартості реалізованих товарів, по яких у звітному періоді визнано перехід права власності;

40% - амортизація основних засобів загальногосподарського використання.

24 000

5.

25.03

Сплачено орендну плату за використання складського приміщення для загально-виробничих цілей відповідно до договору оренди (платіжне доручення від 25.03)

3600 (без ПДВ)

6.

30.03.

Повернуто неякісні товари, які 20.12 були оплачені і відвантажені підприємству “Океан”, що підтверджено документами

5000 (без ПДВ)

 

Завдання 4

Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах і зареєстровано платником ПДВ. За 9 місяців звітного року підприємство відобразило збиток в сумі 2000 грн.

Протягом четвертого кварталу звітного року на підприємстві були здійснені наступні господарські операції:

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

01.10

Відвантажено 80% виготовленої продукції “А” ТОВу “Бріз”, що підтверджено первинними документами (визнано перехід прав власності покупцю)

500 000

 

Собівартість виготовленої продукції “А” включає:

- вартість придбаної сировини та напівфабрикатів;

- вартість послуг підприємства “Люкс” за доставку придбаної сировини на склад (акт приймання-передачі наданих послуг від 05.10);

- заробітна плата працівників, зайнятих виробництвом продукції, з нарахуваннями;

- амортизація основних засобів, що використовуються в операційній діяльності (за звітний період).

 

200 000

50 000

 

 

63 000

 

8 000

По 80% виготовленої продукції визнано доходи від реалізації

 

2.

09.10

Придбано товари “Б” (для подальшого продажу). Вартість придбання підтверджена первинними документами

84 000

(з ПДВ)

15.10

Реалізовано товари “Б” підприємству - платнику податку на прибуток на загальній системі оподаткування, що підтверджено документами (визнано перехід прав власності на товари)

120000

(з ПДВ)

 

3.

22.10

Зарахування коштів дивідендів, отриманих від нерезидента

(курс НБУ на дату зарахування коштів на рахунок становив 8грн./ за 1 долар США), банківська виписка від 22.10

5 250 дол США

 

4.

01.11

Сплачено з поточного рахунку суму штрафу, визначеного за рішенням арбітражного суду (банківська виписка від 01.11)

25 000

5.

01.10-31.12

Нарахована заробітна плата адміністративно-господарському персоналу (з нарахуваннями)

245 000

6.

19.12

Перераховано податок на доходи фізичних осіб до бюджету (платіжне доручення від 19.12)

27 600

 

 

Завдання 5

Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. За перше півріччя звітного року оподатковуваний дохід платника становив 220 тис грн, а сума сплаченого податку на прибуток – 46,2 грн. Протягом звітного періоду здійснило наступні операції:

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

 

 

Сукупна балансова вартість всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного року становить

150 000

1.

21.07

Відвантажено продукцію підприємству “Орбіта” (платнику податку на прибуток на загальній системі оподаткування), що підтверджено документами про перехід прав власності

168 000 (з ПДВ)

2.

25.07

Витрати на утримання материнській компанії, яка є окремою юридичною особою (платіжне доручення від 25.07)

30 000

3

20.08

Списано з поточного рахунку кошти за ремонт основних засобів (службового автомобіля) сторонній організації. Автомобіль використовується для господарської діяльності (платіжне доручення від 20.08; акт приймання-передачі наданих послуг від 10.09)

36 000 (з ПДВ)

4.

25.08

Безоплатно отримано товари від підприємства “Алмаз”, що підтверджено документами (звичайна ціна товарів складає 60 000грн).

50 000 (без ПДВ)

5.

15.09

Сплачено підприємству “Релакс” - неплатнику ПДВ, за організацію та проведення презентації, пов’язаної з просуванням на ринок нових зразків продукції відповідно до договору (платіжне доручення від 15.09)

20 000

6.

01.07-30.09

Нарахована амортизація за звітний квартал:

- 55% амортизації включається до собівартості відвантажених товарів, по яких станом на 30.09 не визнано перехід права власності;

- 45% - амортизація основних засобів загальногосподарського використання.

10 000

 

Завдання 6

Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. На балансі підприємства є комп’ютери (10 шт), що використовуються в господарській діяльності. Всі комп’ютери були придбані у грудні попереднього року.

Первісна вартість кожного комп’ютера становить 5 000 грн., ліквідаційна вартість – 500 грн., очікуваний термін корисного використання 2 роки.

В обліковій політиці підприємства зазначено, що для 4 групи обрано кумулятивний метод нарахування амортизації.

Необхідно:

1. Визначити вартість, що амортизується, місячну та річну суму амортизаційних відрахувань для кожного комп’ютера за весь термін експлуатації.

2. Заповнити розрахунок суми амортизації з використанням кумулятивного методу за наступним зразком:

Рік корисної експлуатації

Вартість

Кумулятивний коефіцієнт

Річна сума амортизації

Залишкова вартість на кінець року, грн.

 

Первісна, грн.

що амортизується, грн.

 

2

3

4

5

6

7

На дату придбання 0

5000

ПервіснаВарт-Ліквід Варт

-

4*5-

5000

Перший рік експлуатації 1

5000

4500

2/3

3000

7-6

2000

Другий рік експлуатації 2

5000

4500

1/3

1500

500

 

Завдання 7

Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. Підприємство має на балансі офісні меблі, первісна вартість яких становить 10 000грн., ліквідаційна вартість - 1000 грн., очікуваний термін корисного використання 4 роки. В обліковій політиці підприємства зазначено, що для 6 групи основних засобів обрано прямолінійний метод нарахування амортизації.

Необхідно:

1. Визначити вартість, що амортизується; місячну та річну суму амортизаційних відрахувань.

2. Заповнити розрахунок суми амортизації з використанням прямолінійного методу за наступним зразком:

Рік корисної експлуатації

Розрахунок річної суми амортизації

Сума зносу з початку експлуатації об'єкта, грн.

Залишкова вартість об'єкта

(гр.3 - гр.6),грн.

 

Первісна вартість, грн.

Очікуваний термін корисної експлуатації, років

Річна сума амортизації

 

 

2

3

4

5

6

7

На дату придбання

10 000

-

-

-

10 000

На кінець 1-го року

10 000

4

2250

2250

7750

На кінець 2-го року

10 000

4

2250

4500

5500

На кінець 3-го року

10 000

4

2250

6750

3250

На кінець 4-го року

10 000

4

2250

9000

1000

 

Завдання 8

ТзОВ “Добробут” займається діяльністю у сфері будівництва та торгівлі.

За підсумками звітного періоду на загальних зборах засновників прийнято рішення, що отриману суму прибутку спрямувати на виплату дивідендів у звітному році у розмірі 90 000 грн.

В протоколі про нарахування дивідендів від 25 січня поточного року зазначено, що дивіденди підлягають виплаті в грошовій формі.

Дивіденди нараховані і виплачені 20 квітня поточного року. Інформація про засновників ТзОВ “Добробут” та їх частки у статутному фонді наведені у таблиці:

Засновники

Статус засновника

Частка у статутному фонді, %

Форма виплати дивідендів

ТОВ „ “Макс”

Юридична особа, резидент

70

Безготівковий розрахунок

Компанія “LTD-BEST”*

Юридична особа, нерезидент (Польща)

20

Безготівковий розрахунок

Лукаш Добровський*

Фізична особа, нерезидент (Польща)

10

Готівковий розрахунок

РАЗОМ

 

100

 

* В конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Польщею зазначено, що доходи, отримані від основної діяльності на території України можуть оподатковуватися у договірній державі (Україна), в якій вони виникають і оподатковуватися відповідно до законодавства України

Діяльність ТзОВ “Добробут” у звітних періодах характеризується такими показниками:

І квартал:

Доходи звітного періоду = 120 000 грн.

Витрати (операційні) звітного періоду = 29 000.

Інші витрати звітного періоду = 56 000 грн.

ІІ квартал:

Доходи звітного періоду = 160 000 грн.

Витрати (операційні) звітного періоду = 48 000.

Інші витрати звітного періоду = 46 000 грн.

 

Завдання 9

Підприємство перебуває на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. Зведені показники, що характеризують господарську діяльність платника у звітному році, наведені в таблиці:

№ п/п

Показники господарської діяльності

Сума, грн.

1.

За 1 квартал звітного періоду підприємство має наступні показники:

 

1.1.

Доходи звітного періоду (первинні документи підтверджують перехід права власності на товари)

1 200 000

1.2.

Витрати звітного періоду, підтверджені первинними документами

360 000

1.3.

Собівартість товарів, по якій визнано доходи від реалізації

320 000

2.

За 2 квартал звітного періоду підприємство має наступні показники:

 

2.1.

Доходи звітного періоду (первинні документи підтверджують перехід права власності на товари)

400 000

2.2.

Витрати звітного періоду, підтверджені первинними документами

200 000

2.3.

Собівартість товарів, по якій визнано доходи від реалізації

350 000

3.

За 3 квартал звітного періоду підприємство має наступні показники:

 

3.1.

Доходи звітного періоду (первинні документи підтверджують перехід права власності на товари)

600 000

3.2.

Витрати звітного періоду, підтверджені первинними документами

180 000

3.3.

Собівартість товарів, по якій визнано доходи від реалізації

120 000

4.

За 4 квартал звітного періоду підприємство має наступні показники

 

4.1.

Доходи звітного періоду (первинні документи підтверджують перехід права власності на товари)

800 000

4.2.

Собівартість товарів, по якій визнано доходи від реалізації

350 000

4.3.

Витрати звітного періоду, підтверджені первинними документами

200 000

5.

За 1 квартал наступного періоду підприємство відобразило об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності

200 000

 

Завдання 10

Головне підприємство “Бета” розташоване в м. Києві та перебуває на загальній системі оподаткування. Підприємство має відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи: три філії (розташовані в м. Харків, м. Ужгород та м. Київ) та одне представництво (розташоване в м. Одеса).

За рішенням головного підприємства, відокремлені підрозділи сплачують податок на прибуток до бюджетів територіальних громад за своїм місцезнаходженням.

За результатами роботи за 1 квартал поточного року платник має наступні показники:

№п\п

Підрозділи платника

Сума витрат, грн.

1.

Підприємство “Бета” за консолідованою декларацією

45 000

2.

філія 1, розташована в м. Харків, відокремлений підрозділ 1

11 000

3.

філія 2, розташована в м. Ужгород, відокремлений підрозділ 2

3 000

4.

філія 3, розташована в м. Київ, відокремлений підрозділ 3

10 000

5.

Представництво, розташоване в м. Одеса, відокремлений підрозділ 4

15 000

Загальна сума податку на прибуток, нарахована підприємством “Бета” за консолідованою декларацією за 1 квартал звітного року становить 60 000 грн.