Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Микроэкономика \ 6102. Контрольна робота з курсу Мікроекономіка - 3 задачі

Контрольна робота з курсу Мікроекономіка - 3 задачі

« Назад

Код роботи: 6102

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Мікроекономіка

Тема: 3 задачі

Кількість сторінок: 10

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Умови

Задача 1

Для дослідження ринку товару необхідно:

1. Обрати товар.

2. Визначити нецінові детермінанти

а) Попиту;

б) Пропозиції;

3. Визначити коливання ціни (Р1 – Р2) та в залежності від цього QS та QD (дані можуть бути умовними).

4. Побудувати криві DD та SS, вважаючи, що вони носять лінійний характер та визначити:

а) РЕ;

б) QЕ;

в) TR;

5. Розрахуйте цінову еластичність попиту та пропозиції для цінових інтервалів: Р1 – РЕ; РЕ – Р2

а) Попиту;

б) Пропозиції;

в) Визначте вид еластичності.

6. На основі графічної інтерпретації визначте сталі, задайте функцію

а) Для кривої попиту;

б) Для кривої пропозиції.

7. Задайте нецінову детермінанту попиту, покажіть як поступово зміниться ситуація на ринку даного товару. Внесіть необхідні зміни до графіку та визначіть

а) РЕ1;

б) QЕ1;

в) TR1;

г) Задайте функції попиту та пропозиції.

8. Покажіть як поступово зміниться ситуація на ринку даного товару, внаслідок дії однієї з детермінант пропозиції. Необхідні зміни внесіть до графіку, визначте

а) РЕ2;

б) QЕ2;

в) TR2;

г) Задайте функції попиту та пропозиції.

Отримані вами дані занесіть у таблицю:

Зміни на ринку товару Х внаслідок дії нецінових детермінант (назвати конкретно, які саме).

Таблиця

 

Р, грн.

Q, од.

TR, грн.

Рівняння QD

Рівняння QS

Стан рівноваги на ринку товару (п. 4)

 

 

 

 

 

Ситуація на ринку внаслідок дії нецінової детермінанти попиту (п. 7)

 

 

 

 

 

Ситуація на ринку внаслідок дії нецінової детермінанти пропозиції (п. 8)

 

 

 

 

 

 

Задача 2

Дані наступної таблиці характеризують криві байдужості споживача, який розподіляє свій тижневий доход 40 гр. од.. між продуктами харчування та розвагами. Ціна одиниці продуктів харчування (товар X) становить 1 гр.од., ціна одиниці розваг (товар У) - 2 гр. од.. Криві байдужості позначені як U1 та U2.

Поверхні байдужості

U1

U2

Кількість товарів, одиниць

Товар X

Товар У

Товар X

Товар У

10

25

5

25

15

15

10

15

20

10

15

10

30

7,5

20

7,5

-

-

30

5

1. Накресліть криві байдужості та бюджетну лінію.

2. Визначте, який набір продуктів харчування та розваг є оптимальним для споживача. Чи задовольняє ваша відповідь умові рівноваги споживача?

 

Завдання 3

Таблиця

Денне виробництво товару Х

Праця, чол.

Сукупний продукт, шт.

Середній продукт, шт.

Граничний продукт, шт.

 

10

200

 

31

 

11

 

 

 

12

 

22

22

13

 

 

 

14

 

21

6

15

 

 

 

16

 

18,75

- 2,5

17

 

 

1. На основі даних денного виробництва товару Х, що наведені вище, заповніть цю таблицю.

2. Скільки робітників необхідно фірмі задіяти, щоб денний обсяг виробництва, ( сукупний продукт) становив 264 шт. товару Х?

3. Скільки робітників ще потрібно задіяти , щоб денний сукупний продукт збільшився на 30 шт. товару Х понад 264?

4. При якій чисельності робітників середній продукт сягає максимальної величини?

5. При наймі якого (з точки зору чисельності) робітника граничний продукт буде спадати?

6. Чим пояснюється динаміка граничного продукту у короткотривалому періоді?

7. Яка існує залежність між граничним та сукупним продуктом? Поясніть на основі даних, що наведені та результатів Ваших розрахунків.