Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 6077. Звіт з практики Бухгалтерські операції приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»

Звіт з практики Бухгалтерські операції приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»

« Назад

Код роботи: 6077

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Бухгалтерські операції приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»

Кількість сторінок: 98

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

«1С Підприємство»

Загальна інформація (базові параметри підприємства)

Блок 1. Конкурентний аналіз діяльності підприємства

Блок 2. Аналіз системи менеджменту та оргструктури JTI

Блок 3. Аналіз ефективності формування та використання персоналу підприємства та фонду оплати праці

Блок 4. Аналіз ефективності формування та використання основного капіталу підприємства

Блок 5. Управління оборотним капіталом підприємства

Блок 6. Аналіз бізнес-процесів підприємства

Блок 7 Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції

Блок 8 Аналіз результативності діяльності підприємства

Блок 9 Аналіз інвестиційної привабливості підприємства

Блок 10. Аналіз ризиків підприємницької діяльності

Блок 11. Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства

Блок 12. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Блок 13. Узагальнюючий стратегічний аналіз діяльності підприємства

Висновки

Аналіз тютюнової компанії, другою за розміром часткою ринку в Україні, показав, що JTI має досить стабільний фінаснсовий стан, нормавані показники фінаснової стійкості та ліквідності, а також тенденцію до збільшення частки позикового капіталу.

За 2011-2012 рр. відбулося збільшення продуктивного капіталу (основного), який безпосередньо багаторазово бере участь у виробництві товару. В даному випадку спостерігалося збільшення як необоротних активів (12%) так і довгострокових зобов’язань (10%).

В динаміці 2011-2013 дебіторська заборгованість за товари мала найбільший показник у в 2011 році (47586 тис грн), а найменший у 2013 (40237 тис грн). Скорочення дебіторської заборгованості оцінюється позитивно, адже це відбувається за рахунок скорочення періоду її погашення, а не зі зменшенням відвантаження продукції. Позитивним зрушенням є збільшення частки грошових коштів та їх еквівалентів, які у 2013 порівняно з 2011 роком збільшилися майже у 5 раз. Відбулося збільшення товарів Зменшення показали виробничі запаси, що є позитивним показником, так як накопичення великих запасів у 2011 свідчило про спад ділової актив­ності підприємства.

Внаслідок збільшення розміру загальновиробничих витрат, відбулося збільшення собівартості продукту, що і було відображено в зміні розміру виручки в грошовому виразі. Варто зазначити, що показник фондовідаччі показав позитивне зрушення з 1,5 до 2,3, тобто на 1 вкладену гривню в основні засоби компанія отримала 0,8 грн більше. Відбувся вплив на ціну продукту, в 2011-2012 було збільшено розмір МРЦ на 5-12,5%, внаслідок збільшення акцизної ставки.

Показник фінансової автономії перевищує критичне значення, проте надалі було деяке поліпшення фінансової стабільності підприємства і збільшення частки власних коштів (власного капіталу) в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність.

В свою чергу збільшення показника фінансової залежності у динаміці свідчить про подальше зростання позикових коштів у фінансуванні підприємства, а отже, деяку втрату ним фінансової незалежності. Збільшення коефіцієнта маневреності капіталу у 2012 році свідчить дещо деформавану діяльність підприємства, оскільки зростання значення цього показника відбувається за умови або зростання власного оборотного капіталу, або при зменшенні власних джерел фінансування. Зростання показника фінансового ризику в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів.

Аналіз показників ліквідності та платоспроможності показав, що коефіцієнти абсолютної та проміжної ліквідності підприємства, коефіцієнти досить високі, така тенденція означає високу платоспроможність підприємства, але з урахуванням зниження оборотності коштів і невиправданим ростом дебіторської заборгованості.

Виходячи зі стадії розвитку підприємства та рівня інтегрального показника інвестиційної привабливості можна сказати, що компанія має середній рівень інвестиційної привабливості. Компанія на стадії розвитку з метою захоплення більшої частки ринку, займає друге місце в даній галузі, тому інвестиції будуть прибутковими та доцільними.

За моделлю Альтмана визначення схильності підприємства до банкрутства ПрАТ «JTI» має досить високу схильність до банкрутства. Такі негативні зміни в фінансовій стійкості підприємства пов’язані з високою залежністю підприємства від позикових коштів, скороченням валового і чистого прибутку внаслідок коливання цін на ринку та значних інвестиційних втрат з розширення діяльності.