Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономическая статистика \ 6072. Розрахункова робота з курсу Економічна статистика - Варіант №7 (7 задач)

Розрахункова робота з курсу Економічна статистика - Варіант №7 (7 задач)

« Назад

Код роботи: 6072

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Економічна статистика

Тема: Варіант №7 (7 задач)

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн (або по 100 грн штука)

Умови

Задача 1

Населення району в середньому за рік становило 58200 чол., у тому числі жінок у віці від 15 до 49 років 14190. Протягом року народилось 873 чол., вмерло 350 чол.

Визначити коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту населення, спеціальний коефіцієнт народжуваності.

 

Задача 2

Є такі дані по двох галузях машинобудування міста:

Галузь

Товарна продукція,

млн. ум. од.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. ум. од.

Базовий

період

Звітний

період

Базовий

період

Звітний

період

А

424,9 (ТП01)

464,8(ТП11)

85840 ()

92030 ()

Б

580,0(ТП02)

672,0(ТП12)

200000 ()

240000 ()

Визначити індекси фондовіддачі змінного, постійного складу і впливу структурних зрушень.

 

Задача 3

Обсяг реалізованої продукції за місяць підприємству встановлено у розмірі 20 млн. ум. од. Фактично вироблено готових виробів на 17 млн. ум. од., з них реалізовано у звітному періоді на 16,8 млн. ум. од.

Залишки нереалізованої готової продукції на складі заводу на початок звітного місяця становили 500 тис. ум. од., а на кінець — 700 тис. ум. од.

Передано на склад для реалізації напівфабрикатів власного виробітку на 2,4 млн. ум. од. Із загальної кількості напівфабрикатів, які передані на склад, реалізовано на 2,2 млн. ум. од.

Роботи промислового характеру, оплачені замовником, становили 600 тис. ум. од., роботи з капітального ремонту свого обладнання — 150 тис. ум. од.

Всі дані доведено в оптових цінах підприємства, прийнятих у плані.

Визначити:

1) товарну продукцію;

2) реалізовану продукцію;

3) виконання плану з обсягу реалізованої продукції за місяць (у процентах).

 

Задача 4

Виробництво зерна у колгоспі характеризується такими даними:

Культура

Валовий збір, ц

Посівна площа, га

Врожайність, ц / га

Базовий

період

Звітний

період

Базовий

період

Звітний

період

Базовий

період

Звітний

період

Умовні позначення

ВЗ0

ВЗ1

ПП0

ПП1

В0

В1

Пшениця озима

19200

30000

800

1000

24

30

Пшениця яра

5100

7200

300

400

17

18

Ячмінь

7000

4200

500

300

14

14

Кукурудза на зерно

5600

18000

200

500

28

36

Визначити:

1) загальні індекси врожайності змінного, постійного складу та індекс впливу зміни структури посівних площ на динаміку врожайності;

2) загальні індекси посівної площі і валового збору та їх взаємозв’язок з індексом врожайності;

3) приріст валового збору за рахунок розширення посівної площі та зміни середньої врожайності зернових культур.

 

Задача 5

Визначити індекс реальної заробітної плати робітників та службовців, якщо фонд заробітної плати у звітному періоді зріс на 8,5%, середньоспискова чисельність працівників збільшилась на 3,5%, а купівельна спроможність гривні знизилась на 5,4%.

 

Задача 6

У базовому році на виробництво 1000 т продукції було витрачено 500 людино-годин, а у звітному році на виробництво 1800 т продукції — 600 людино-годин.

Визначити, скільки тон загального обсягу продукції одержано за рахунок:

а) витрат робочого часу;

б) росту продуктивності праці.

 

Задача 7

Валова продукція підприємства машинобудівної промисловості становила 2500 млн. грн.

Витрати на її виробництво становили, млн. грн.:

Сировина і основні матеріали 1070.

Допоміжні та інші матеріали 86.

Паливо зі сторони 32.

Енергія і пара зі сторони 42

Амортизація основних засобів 76.

Заробітна плата (основна і додаткова) 600.

Відрахування на соціальне страхування 21.

Інші грошові витрати 78.

Із суми інших грошових витрат 25% становлять матеріальні витрати.

Визначити чисту продукцію цих підприємств і структуру витрат на виробництво.