Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 6055. Дипломна робота Маркетингова діяльність ТОВ «Де Факто – Консалтинг Груп»

Дипломна робота Маркетингова діяльність ТОВ «Де Факто – Консалтинг Груп»

« Назад

Код роботи: 6055

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Маркетингова діяльність ТОВ «Де Факто – Консалтинг Груп»

Кількість сторінок: 100

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 2200 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації маркетингу на підприємстві

1.1. Поняття, цілі і функції маркетингу

1.2. Принципи і методи маркетингу та його роль в діяльності підприємства

1.3. Організаційна структура відділу маркетингу та координація його діяльності з іншими відділами та службами підприємства

Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Де Факто – Консалтинг Груп»

2.1. Загальноекономічна характеристика ринку

2.2. Маркетингова характеристика підприємства ТОВ «Де Факто – Консалтинг Груп»

2.3. Аналіз організації маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Де Факто – Консалтинг Груп»

Розділ 3. Заходи щодо вдосконалення організації маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Де Факто – Консалтинг Груп»

3.1. Пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства.( Оцінка готовності підприємства до реалізації маркетингової стратегії)

3.2. Роль служби маркетингу промислового підприємства ТОВ «Де Факто – Консалтинг Груп» в підвищенні ефективності підприємства.( Основні напрямки удосконалювання управління маркетинговою діяльністю ТОВ «Де Факто – Консалтинг Груп»)

3.3. Обґрунтування заходів по удосконалюванню управління маркетинговою діяльністю ТОВ «Де Факто – Консалтинг Груп».

Висновки

Література

Додатки

В наш час не одне підприємство в системі ринкових відносин не може успішно функціонувати без маркетингової служби на підприємстві. Можливості інструментів маркетингу постійно зростають із розвитком науково-технічного прогресу, що дозволяє виходити на нові простори для маркетингової діяльності. Але нові досягнення несуть із собою нові виклики. Кожен суб'єкт має свої індивідуальні потреби, задовольнити які не завжди якісно вдається. Кожному необхідний свій індивідуальний підхід, тому в нових умовах виживає те підприємство, яке може найточніше виділяти і уловлювати різноманітність смаків. Цьому і сприяє маркетинг.

В останні роки все більше уваги стало приділятися питанню управління маркетингом на підприємстві та організації маркетингової діяльності. Розглядаючи це питання, необхідно враховувати відмінності між суттю маркетингу та особливостями його застосування залежно від характеру товару, який задовольняє ті чи інші потреби покупців. Як правило, до таких потреб належать задоволення потреб кінцевого споживача товарів особистого споживання, споживача продукції виробничого призначення, споживача послуг особистого і виробничого характеру.

Для успішної роботи всі функції організації повинні бути узгоджені і направлені на досягнення поставлених перед нею цілей. В успішній організації кожна функція впливає на задоволення клієнта.

Сутність маркетингової концепції полягає в тому, що всі відділи повинні в першу чергу думати про клієнта і координувати роботу з метою задоволення його потреб і очікувань. Як правило, центром цієї діяльності є відділ маркетингу в організації. Керівник з маркетингу повинен дозволяти два важливі завдання: координувати внутрішню маркетингову діяльність організації і грамотно управляти маркетингом і фінансами, так само грамотно впливати на виробництво.

Керівник відділу маркетингу повинен контролювати дослідження, торговий персонал, рекламу і просування. При цьому керівник маркетингу і його підлеглі відстежують стан зовнішнього середовища маркетингу, звертаючи в першу чергу увагу на діяльність конкурентів. До основних функцій керівника відділу маркетингу відносяться: вибір цілей і стратегій маркетингової діяльності, визначення необхідних для цього результатів; розробка деталізованих планів маркетингової діяльності; підбір, навчання та консультування співробітників маркетингових служб; вироблення і проведення єдиної маркетингової політики.

Основне завдання служби маркетингу полягає в тому, щоб тримати курс на споживача, постійно стежити за тим, що йому потрібно. А також стежити за діяльністю конкурентів, визначати їх сильні і слабкі сторони та можливі ринкові дії, виходячи з цього, визначати напрями вдосконалення маркетингової діяльності, розробляти і домагатися виконання планів і програм маркетингової діяльності, доводити маркетингову інформацію до всіх інших підрозділів підприємства. Крім цього, служба маркетингу повинна точно представляти можливості організації, щоб, займаючись його розвитком, не відірватися від реальної діяльності.

Об’єктом досліджень є товариство з обмеженою відповідальністю «Де Факто – Консалтинг Груп».

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти організації та планування маркетингової діяльності ТОВ «Де Факто – Консалтинг Груп».

«Де Факто – Консалтинг Груп» товариство з обмеженою відповідальністю, надає професійні комплексні послуги в сфері бізнесу та права, а саме: юридичні послуги, бухгалтерські послуги.

ТОВ «Де Факто – Консалтинг Груп» існує на українському ринку вже 10 років та намагається стати лідером в своїй галузі, завдяки якості послуг, що надаються. Зараз «ВС-БІЛД» намагається підвисити свою конкурентоспроможність для зміцнення своїх позиції на ринку.

Теоретичною і методологічною основою роботи слугували наукові дослідження, викладені у працях українських та зарубіжних учених в галузі організації та планування маркетингової діяльності, література, що окреслює особливості організації та планування маркетингової діяльності на консалтинговому підприємстві.

Інформаційною основою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, статистичні дані, річні фінансові звіти ТОВ “ Де Факто – Консалтинг Груп”, періодичні видання, Інтернет - джерела, аналітична робота автора.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні теоретичних підходів щодо організації та планування, висвітленні особливостей маркетингової діяльності консалтингових підприємств, а також у розробленні рекомендацій щодо ефективних шляхів її вдосконалення.

Запропоновані в дипломній роботі підходи, методи та отримані результати мають практичну цінність, яка полягає в обґрунтуванні напрямів підвищення ефективності маркетингової діяльності консалтингового підприємства.

Узагальнені теоретичні та методичні положення можуть бути використані у фінансовій та аналітичній роботі малих приватних підприємств при розробленні системи організації маркетингового відділу та плануванні їх маркетингової діяльності.