Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 6035. Курсова робота Звіт касира операційной каси по закінченню робочого дня

Курсова робота Звіт касира операційной каси по закінченню робочого дня

« Назад

Код роботи: 6035

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Звіт касира операційной каси по закінченню робочого дня

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

1. Звіт касира операційной каси по закінченю робочого дня

1.1. Початок операційного дня касира

1.2. Ведення касових операцій банками в Україні

1.3. Кінець робочого дня касира

2. Охорона праці оператора телекомунікаційних послуг

Висновок

Список використаної літератури

Банківська система України — це складова економічної системи держави, що включає в себе Національний банк України; інші банки (резиденти та нерезиденти, зареєстровані у встановленому законодавством порядку на території України); небанківські фінансові установи, виключною діяльністю яких є прийняття вкладів, розміщення кредитів або ведення рахунків клієнтів; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; банківську інфраструктуру, а також зв'язки та взаємини між ними.

Сьогодні банківська система України — це один із найрозвинутіших елементів господарського механізму, оскільки її реформування було розпочате раніше за інші сектори економіки, що визначалося ключовою роллю банків при вирішенні завдань переходу до ринкуФункції банківської системи України.

Для банківської системи характерна трансформаційна функція, яка полягає в тому, що банки, мобілізуючи вільні кошти одних суб'єктів господарювання і передаючи їх іншим, мають можливість змінювати (трансформувати) величину й строки грошових капіталів та фінансові ризики.

Банківська система також виконує стабілізаційну функцію, тобто функцію забезпечення сталості банківської діяльності та грошового ринку. Для банківської діяльності характерна висока ризикованість і банки працюють в умовах постійної і підвищеної загрози втрати грошей та банкрутства, тому боротьба з ризиками є важливим завданням не лише окремих банків, а й усієї банківської системи.

К.ю.н. Данило Гетманцев зазначає, що банківська система бере участь у виконанні основних функцій фінансової системи України, зокрема, шляхом:

- забезпечення способів переміщення фінансових ресурсів у часі, через кордони держав та між окремими галузями тощо;

- розробки та забезпечення способів управління ризиками;

- забезпечення механізму об'єднання фінансових ресурсів та їх розподілу між окремими суб'єктами господарювання;

- забезпечення безперебійного функціонування платіжних систем, зокрема, шляхом удосконалення способів клірингу та здійснення розрахунків, що сприяють торгівлі;

- забезпечення насичення ринку ціновою інформацією, що дозволяє координувати децентралізований процес прийняття рішень в окремих галузях економіки.

Основні характеристики банківської системи України

Більшість банків є учасниками міжнародних карткових систем та / або НСМЕП, у розвитку якої активну участь бере НБУ. Станом на 1 січня 2012 року в обігу перебувало 57,9 млн. платіжних карт, емітованих вітчизняними банками, з яких 60% були активними; інфраструктура обслуговування карткового бізнесу налічує 33 тис. банкоматів і 28,8 тис. банківських терміналів; еквайрингова мережа складається з 94,7 тис. торгових терміналів. У країні функціонують 9 банківських систем грошових переказів (у тому числі 2 міжнародні).

Залучення юридичних та фізичних осіб на розрахунково-касове обслуговування пов'язано з тим, що гроші, що знаходяться на банківському рахунку, являють собою ресурсну базу банку, відповідно до обсягу якій будується його діяльність.

Операційно-касове обслуговування - одна з базових функцій комерційного кредитної установи.

Поняття операційно-касового обслуговування організації зазвичай містить у собі наступний набір послуг: відкриття та ведення розрахункового рахунку; прийом платіжних доручень; видача виписок по рахунку; прийом готівки для зарахування на рахунок; видача готівки по чеку. Широкий спектр банківських послуг пропонується і при обслуговуванні приватних осіб.

Сьогодні на ринку банківських послуг це напрям знову, як і на зорі розвитку системи комерційних банків, виходить на перший план.

Подібна тенденція пов'язана із зміною складу і структури як фінансових організацій, що пропонують банківські послуги, так і компаній, які споживають ці послуги. Тому останнім часом формування нової клієнтської бази стало вельми актуальною для банків завданням. Щоб залучити нових і утримати постійних клієнтів, необхідно забезпечити оперативність і чіткість виконання операційно-касового обслуговування.

Вибір клієнтом банку для розрахунково-касового обслуговування зобов'язує і банк до забезпечення високої якості надання розрахункових послуг, які повинні виконуватися вчасно, економічно й надійно.

Оскільки контакти з банком по розрахунково-касовому обслуговуванню регулярні, то залежно від якості роботи банку клієнти приймають рішення про доцільність подальшого співробітництва з банком, про ступінь обгрунтованості встановлених банком тарифів на розрахунково-касові послуги. Організація розрахунково-касового обслуговування є "візитною карткою" будь-якого банку.

У ході моєї курсової роботи на тему "Звіт касира операційной каси по закінченню робочого дня" я розгорнула такі питання як касові операції є одними з найбільш дохідних і важливих в банківській діяльності. Втім, в силу різних причин в Україні не завжди приділяється достатня увага їх вдосконалення, вивчення передового зарубіжного досвіду.

В даний час усі касові операції, які супроводжують обіг готівкових грошей, стають все більш дорогими. Тому, перш ніж вкладати додаткові кошти у вдосконалення цих процесів, кожен з учасників ланцюжка обігу готівки аналізує перспективи використання готівкових грошей на своєму конкретній ділянці. Незважаючи на розвиток безготівкових платежів, практично всі виступаючі відзначили щорічне зростання обсягів операцій з готівкою. Крім того частка операцій з чеками поступово знижується, а на додаток до кредитних та дебетових картках розширюється застосування смарт-карт.

Таким чином, необхідно відзначити, що основними тенденціями у вдосконаленні касових операцій є поліпшення взаємодії центральних, комерційних банків та інших структур, що здійснюють комерційні касові операції зі значними обсягами готівки, розробка та впровадження нових схем, функціональних і структурних змін, використання сучасного устаткування для обробки грошової готівки і різноманітних систем управління грошовими потоками, а також вивчення потреб клієнтів.

1. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320.

2. Васюренко О. В. Банківські операції: Навчальний посіб. - 2-ге вид., Віпр. І доп. - К.: "Знання", КОО, 2001. - 255 с.

3. Капран В. І., Кривченко М. С., Коваленко О. К., Омельченко С. І. Банківські операції: Навчальний посібник - К.: Центр Навчальної Літератури, 2006. - 208 с.

4. Мороз А. М. Банківські операції: Підручник - К.: КНЕУ, 2000 – 384 с.