Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Национальная экономика \ 6032. Курсова робота Аналіз конкурентних переваг українського виробництва

Курсова робота Аналіз конкурентних переваг українського виробництва

« Назад

Код роботи: 6032

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Національна економіка

Тема: Аналіз конкурентних переваг українського виробництва

Кількість сторінок: 54

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи конкурентних переваг

1. Поняття конкурентної переваги

2. Джерела конкурентної переваги

3. Фактори втримання конкурентних переваг

4. Побудова конкурентної карти ринку й систематизація конкурентних переваг

Розділ 2. Методологія аналізу конкурентних переваг

5. Класифікація й сутність основних методів управління конкурентними перевагами

6. Методи аналізу конкурентних переваг

7. Формування конкурентних переваг об'єктів на підставі їхньої ексклюзивної цінності

Розділ 3. Бренд як ознака конкурентної переваги фірми (на прикладі ринку соків України)

Висновки

Список літератури

Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм, і обєднуються єдиним поняттям - ринок.

За визначенням ринок - це організована структура, де "зустрічаються" виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів (попитом називаеться кількість товару, яку споживачі можуть купити за певною ціною) і пропозиції виробників (пропозиція - це кількість товару, яку виробники продають за певною ціною) встановлюються і ціни товарів, і обсяги продаж.

При розгляді структурної організації ринку визначальне значення має кількість виробників (продавців) і кількість споживачів (покупців), що беруть участь у процесі обміну загального еквіваленту вартості (грошей) на якийсь товар. Ця кількість виробників і споживачів, характер і структура відносин між ними визначають взаємодію попиту і пропозиції.

Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competition). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробникамиі. Конкурентна боротьба - це динамічний процесс. Он сприяє ліпшому забезпеченню ринку товарами.

В якості засобів в конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують, зокрема, якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови поставок і платежів, рекламу.

Нові тенденції в розвитку світової торгівлі останніми десятиріччями потребували перегляду ряду ортодоксальних поглядів на проблему стратегічного менеджменту. Найбільш значними в 90-і роки були дослідження професора Гарвардської школи бізнесу М. Портера, який розробив теорію конкурентної переваги. [1]

Аналізуючи різні підходи до пояснення природи конкурентоспроможності фірми й національної економіки, він дійде висновку, що конкурентна перевага як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках залежить від наявності й ефективності використання ресурсів, що перебувають у розпорядженні фірми.

Конкуренція є необхідною і визначальною умовою нормального функціонування ринкової економіки. Явище конкуренції має свої плюси й мінуси. До позитивних рис можна віднести: активізацію інноваційного процесу, гнучке пристосування до попиту, висока якість продукції, високу продуктивність праці, мінімізацію витрат, реалізацію принципу оплати праці за її якістю й кількістю, можливість регулювання з боку держави.

До негативних наслідків - те, що перемога одних супроводжується тяжкою, а подекуди катастрофічною поразкою інших, застосування нечесних прийомів, надмірна експлуатація природних ресурсів, екологічні порушення і т.д. Для виживання або перемоги в твердій конкурентній боротьбі будь-яка система повинна мати певні переваги перед своїми конкурентами.

Прогнозування конкурентної переваги системи може здійснюватися на основі:

- системного аналізу конкурентних переваг і слабких сторін системи;

- системного аналізу конкурентних переваг товарів, що випускаються системою, за стадіями їхнього життєвого циклу;

- системного аналізу конкурентних переваг і слабких сторін конкурентів і товарів, що випускають ними;

- аналізу набору цінностей, які можуть бути перетворені на конкурентні переваги системи або її товарів;

- оцінки вартості цінностей, що здобувають системою;

- розробки програми проходження цінностей до їхнього втілення, одержання конкретного результату або ефекту в просторі й у часі;

- аналізу можливості якісного дотримання принципів прогнозування.

Конкуренція - визначальна умова підтримання динамізму в економіці, за умов конкуренції створюється більше національне багатство при меншій вартості кожного виду продукції порівняно з монополією й плановою економікою.

1. Гасанов Р. М. Промышленный шпионаж на службе монополий. - М.: Международные отношения, 1986.

2. Зайдель Х., Теммен Р. Основы учения об экономике. - М.: Дело ЛТД, 1994.

4. Маконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика. - 1992. - Т. 1.

5. Основи економічної теорії / С. В. Мочерний, С. А. Єрохін, Л. О. Каніщенко та ін. За ред. С. В. Мочерного. - К.: ВЦ “Академія”, 1997.

6. Портер М. Международная конкуренция. - М.: 1994.

8. Толкачев. С. Несовершенная конкуренция. // Российский экономический журнал. - 1993. - N.5.

9. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко та ін. - К.: Генеза, 1994.

10. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: «Дело ЛТД», 1993.

11. Мокєєва Ю. Сочна украинская жизнь... // Drinks plus. – 2006. - №3. – с. 42-52.

12. Чаварга О., Прибильський В., Домарецький В. Оздоровчі напої // Харчова і переробна промисловість. – 2003. - № 12. – с. 19-20.

13. Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика. - Суми: Університетська книга, 2005. – 232 с.

14. Мороз О. В., Пашенко О. В. Теорія сучасного брендингу: Монографія. – Вінниця:УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с.

15. Академія ТЕС. Рейтинги // Drinks plus. – 2004. - №2.

16. Громова О. Ю. Так ли важно содержимое. Роль упаковки в создании и продвижении бренда// Новая торговля. - 2005. - № 1. – с. 70-73.

17. Во, фрукт! // Drinks plus. – 1998. - №12. – с. 16-27.