Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Коммерческая деятельность предприятия \ 6031. Курсова робота Комерційна діяльність фірмового магазину та шляхи підвищення її ефективності

Курсова робота Комерційна діяльність фірмового магазину та шляхи підвищення її ефективності

« Назад

Код роботи: 6031

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Комерційна діяльність підприємств

Тема: Комерційна діяльність фірмового магазину та шляхи підвищення її ефективності

Кількість сторінок: 24

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

1. Комерційне підприємство у сфері фірмової торгівлі

1.1. Сучасні форми роздрібного бізнесу

1.2. Сутність та особливості комерційної діяльності в сфері фірмової торгівлі

1.3. Складові елементи комерційної роботи підприємства роздрібної торгівлі, їх взаємозв’язок

2. Організація комерційної роботи в фірмовому магазині

2.1. Організаційно-комерційна характеристика торговельного підприємства

2.2. Формування асортименту та управління торговими запасами в торговельному підприємстві у межах купівельного попиту споживача

2.3. Аналіз господарських зв’язків з постачальниками

2.4. Оцінка використання ефективних методів роздрібного продажу товарів

2.5. Характеристика методів активізації продажу товарів

3. Комерційні рішення щодо поліпшення комерційної діяльності у фірмовому торговельному підприємстві та шляхи удосконалення його діяльності

Висновок

Література

Додатки

В умовах ринкових відносин взаємопов’язаний розвиток виробництва і торгівлі виступає як один із важливіших факторів інтенсифікації виробництва і підвищення рівня життя людей.

Ріст виробництва товарів народного споживання, удосконалення їх структури, скорочення дефіцитності товарів потребують чіткої організації взаємодії і узгодження економічно-взаємовигідних інтересів виробництва і торгівлі, що обумовлює необхідність пошуку нових організаційних форм і принципів економічного регулювання господарських зв’язків, які сприяють підвищенню ефективності виробництва.

В умовах подальшого удосконалення господарських зв’язків торгівлі з промисловістю важливе значення має вивчення попиту населення і на основі цього формування асортименту товару.

Внаслідок недоліків у вивченні і прогнозуванні попиту багато-які можливості покращання торгового обслуговування населення залишаються невикористаними.

Насичення ринку товарами потребує певного зміщення прийняття господарських рішень від виробничих підприємств до тих, які займаються реалізацією товарів – до магазинів. Промисловість, збуваючи товари, прагне заставити покупця брати те, що вона може йому запропонувати. Але ринкова економіка направлена на те, щоб заставити промисловість (виробника) робити те, що бажає покупець.

Комерційна діяльність є однією з найважливіших галузей людської діяльності, що виникли в результаті поділу праці. Вона полягає у виконанні ряду торгово-організаційних операцій, спрямованих на процес купівлі-продажу товарів і надання торгових послуг з метою отримання прибутку. Від ефективності організації цих процесів залежить рентабельність торгових організацій.

Комерційна діяльність - невід'ємна умова споживчого ринку, сфери комерційного підприємництва, де відбувається обмін грошей на товари і товарів на гроші. Під нею слід розуміти процеси, пов'язані з купівлею і продажем товарів, задоволенням попиту покупців, розвитком цільових ринків товарів, мінімізацією витрат обігу та отриманням прибутку. При закупівлі та постачання товарів вивчається ринок, встановлюються господарські зв'язки з постачальниками, здійснюються комерційні операції, спрямовані на комерційні угоди, укладання контрактів та товарно-грошовий обмін.

Комерційна робота повинна супроводжуватися комерційними діями і рішеннями виходячи з умов конкретної зовнішнього середовища і кон'юнктури ринку. При виконанні комерційних функцій слід грунтуватися на економічних законах ринку, фінансовій політиці і комерційному праві.

Метою курсової роботи є проаналізувати комерційну діяльність фірмового магазину та напрями її вдосконалення на прикладі конкретного магазину.

Виходячи з вищесказаного, завданнями даної курсової роботи є:

- вивчення функції, цілей і завдань комерційної діяльності фірмового магазину;

- вивчення комерційної роботи з закупівель товарів і організація комерційної роботи з продажу товарів;

- проведення аналізу господарських зв’язків з постачальниками.

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Комерційна діяльність - невід'ємна умова споживчого ринку, сфери комерційного підприємництва, де відбувається обмін грошей на товари і товарів на гроші. Під нею слід розуміти процеси, пов'язані з купівлею і продажем товарів, задоволенням попиту покупців, розвитком цільових ринків товарів, мінімізацією витрат обігу та отриманням прибутку.

Ефективність комерційної діяльності характеризує який прибуток від досягнення її кінцевих і проміжних цілей отримана протягом періоду в середньому на кожну одиницю різних ресурсів або витрат в їх сукупності або роздільності і наскільки цей прибуток перевищує витрати.

На підставі аналізу основних економічних показників можна зробити наступні висновки:

- спостерігається постійне зростання виручки;

- збільшення валового доходу;

- тенденцію зростання товарообігу.

1. Баканов М. І. та ін. Теорія економічного аналізу. - М.: Фінанси і статистика, 2007.

2. Виноградова С. Н. та ін. Комерційна діяльність / С. М. Виноградова. - Мн.: Вишейшая школа, 2005. – 352 c.

3. Гаджинский А. М. Логістика / А. М. Гаджинский. - М.: ІТК «Дашков і К», 2006. – 483 с.

4. Миколаєва Т. І. Системна оцінка ефективності комерційної діяльності торговельних організацій. Маркетинг в Росії і за кордоном / Т. І Миколаєва - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 211 с.

5. Осипова Л. В. та ін. Основи комерційної діяльності / Л. В. Осипова, І. М. Синяєва. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 623 с.

6. Памбухчиянц О. В. Організація і технологія комерційної діяльності / О. В. Памбухчиянц. - М.: Маркетинг, 2001. – 450 с.

7. Панкратов Ф. Г. Комерційна діяльність: навчальний посібник / Ф. Г. Панкратов, Р. К. Серьогіна. - М.: Маркетинг, 2005. – 579 с.

8. Половцева Ф. П. Комерційна діяльність: Підручник / Ф. П. Половцева. - М.: ИНФРА-І, 2001. - 248 с.

9. Савицька Г. В. Економічний аналіз / Г. В. Савицька. 12-е изд. испр. і доп. - М.: ТОВ Нове знання, 2006. – 678 с.

10. Синецкий Б. І. Основи комерційної діяльності: Підручник. - М.: Юрист, 2007. – 659 с.

11. ГОСТ Р 51305-99 «Роздрібна торгівля. Вимоги обслуговуючому персоналу». М.: Держстандарт, 2005.

12. ГОСТ 51773-2001 «Роздрібна торгівля. Класифікація підприємств». - М.: Держстандарт, 2003.

13. Дослідження ринку споживчих товарів: Практичний маркетинг. Вип. 5. - М.: НПО «Реклама, інформація, маркетинг», 2000.

14. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб. - К.: МАУП, 2001.

15. Карпов В. Н. Управління маркетингом // Маркетинг. - 1999. - № 2.