Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент \ 6022. Курсова робота Розробка системи менеджменту в організації (ПП) Авторемонтне

Курсова робота Розробка системи менеджменту в організації (ПП) Авторемонтне

« Назад

Код роботи: 6022

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Менеджмент

Тема: Розробка системи менеджменту в організації (ПП) Авторемонтне

Кількість сторінок: 52

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика організації (підприємства)

Розділ 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві

2.1. Функція планування

2.2. Функція організації взаємодії

2.3. Функція мотивації

2.4. Функція контролю

Розділ 3. Використання методів менеджменту в організації

Розділ 4. Комунікації в організації в організації

Розділ 5. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації

Розділ 6. Розробка пропозицій та вдосконалення керівництва

Розділ 7. Організація управління конфліктами перемінами та стресами в організації

Розділ 8. Організація праці менеджерів в організації підприємстві

Висновки

Список використанної літератури

Час, в який ми живемо – епоха змін. Наше суспільство здійснює винятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і необхідну перебудову. У соціальному – політичному житті це перехід від тоталітаризму до демократії, в економіці – від адміністративно-командної системи до ринку у житті окремої людини-перетворення його з «гвинта» у самостійного суб’єкта господарської діяльності. Такі зміни в суспільстві, економіці, у всьому нашому життєвому укладі складні тим, що вони вимагають нас самих.

Подібну ситуацію американці звикли відносити до різних поворотів долі до конкуренції, визначають словом «виклик». По їхньому поняттю, кожен виклик таїть у собі для особистості, організації, країни, як можливості, так і погрози. Щоб справитись з цим безпрецедентним у житті нинішніх поколінь, викликом, нам, крім всього іншого, потрібно опанувати новим знанням, навчитися користатися ними на практиці. Важлива частина цих знань, як показує світовий досвід - збагнення науки і мистецтва менеджменту.

З легкої руки американців англійське слово «менеджмент» стало відомо сьогодні практично кожній людині. У спрощеному розумінні менеджмент - це уміння домагатись поставлених цілей, використовувати працю, інтелект, мотиви поводження інших людей. Менеджмент у перекладі з латинського «керування» - функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях.

Менеджмент як збірне від менеджерів – це визначена категорія людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу по керуванню. Значимість менеджменту була особливо ясно усвідомлена в тридцяті роки. Уже тоді стало очевидним, що діяльність ця перетворилася в професію, область знань - у самостійну дисципліну, а соціальний шар – у дуже впливову суспільну силу. Зростаюча роль цієї суспільної сили змусила заговорити про «революцію менеджерів», коли виявилося, що існують корпорації – гіганти, що володіють величезним економічним, виробничим, науково – технічним потенціалом, порівнявши помочі з цілими державами.

Найбільші корпорації, банки складають стержень економічної і політичної сили великих націй. Від них залежить уряд, багато хто з них мають транснаціональний характер, простираючи свої виробничі, сервісні, розподільні, інформаційні мережі по всьому світі. Тому рішення менеджерів, подібно рішенням державних діячів, можуть визначити долі мільйонів людей, держав і цілих регіонів. Але в ринковій економіці не менш важливий і малий бізнес. За значенням – це найбільша наближена до повсякденних потреб споживачів і в той же час полігон технічного прогресу й інших нововведень. Для більшості населення – це ще і робота. Уміло керувати в малому бізнесі – значить жити, вистояти, виростити. Як це зробити теж питання ефективного менеджменту.

Метою написання цієї курсової роботи є: розробка фактичної та раціональної системи менеджменту в приватному підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів, їх зіставлення переваг однієї системи над іншою.

Основним завданням є: закріпити теоретичні значення в галузі менеджменту, оволодіти прикладними аспектами менеджерської підготовки, які дозволяють в майбутньому успішно здійснювати управлінську діяльність.

В даній курсовій роботі була розроблена система менеджеру в організації, розглянуті функції, методи менеджменту механізми прийняття управлінських рішень.

В процесі аналізу в цій діяльності підприємства була дана характеристика керівників та колективу підходу лідерства.

Рекомендовані стилі керівництва проведена оцінка професійних якостей та дана оцінка ефективності системи менеджменту.

Працюючи над проектом були розроблені фактична та раціональна системи менеджменту в організації. Їх зіставлення дало можливість визначити преваги однієї системи над іншою. Ще раз була доказана ефективність роботи менеджера та необхідність його роботи в нових економічних умовах.

У процесі планування ретельно проаналізовано середовище функціонування організації, що дало змогу зробити прогнози умов та результати діяльності підприємств сформовано діяльності установлено цілі. При цьому відображено процедури регулювання виявлених у процесі й контролювання на підприємстві недоліків проблем відхилень.

У результаті реалізації функцій менеджменту на підприємстві розроблено економічні, технологічні, соціально – психологічні адміністративні тобто способи впливу керуючої системи на керовану. Також відображення механізми трансформації методів менеджменту в управлінські рішення умови та фактори прийняття управлінських рішень. У проекті розроблено комунікації системи в організації наведено приклади використання документації та графічні засоби при передачі.

1. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. - Підручник, Львів; Світ 1995.

2. Вітвицький Я. В., Вітвицька У. Я., Данилюк М. О. Економіка підприємства. Навчальний посібник, Івано-Франківськ, 2002.

3. Гаркавенко С. С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2004. – 712 с.

4. Жигалов В. Т., Шимановська Л. М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. Підручник – К. «Вища школа», 1994.

5. Закон України « Про підприємства в Україні».

6. Закон України « Про підприємництво».

7. Закон України» Про власність».

8. Петренко В. П, Данилюк М. О. Вступ до менеджменту. Навчальний посібник., - Івано-Франківськ. 1994.

9. Хміль Ф. І. Менеджмент. Підручник. - К: Вища школа. 1995.

10. Щербяк О. І., Куклін О. В. Організація підготовки фахівців із комерційної діяльності. - Львів. Видавнитцтво «Оріяна – Нова». 2001.

11. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія і практика. Підручник для вузів, - Тернопіль: Карт-бланш. - 1997.