Распечатать страницу

Задачі з курсу Фінансовий аналіз - 10 штук

« Назад

Код роботи: 6008

Вид роботи: Задачі

Предмет: Фінансовий аналіз

Тема: 10 штук

Кількість сторінок: 27

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн (або 100 грн штука)

ЗАДАЧА 1. За результатами фінансового аналізу діяльності підприємств-аналогів отримані такі значення мультиплікаторів:

Ціна/чистий прибуток – 8, ступінь довіри до нього – 0,4;

Ціна/грошовий потік – 12, ступінь довіри до нього – 0,4;

Ціна/балансова вартість активів – 11, ступінь довіри до нього – 0,2.

Діяльність підприємства-об’єкта оцінки характеризується такими даними: прибуток до оподаткування – 42 тис. грн., амортизація – 7тис. грн., балансова вартість активів – 160 тис. грн. Оцінити вартість об’єкта оцінки.

 

ЗАДАЧА 2. Необхідно розрахувати вартість складної технологічної лінії, конструктивними елементами якої є техніка трьох видів, у залежності від існуючого попиту на неї. При чому: техніки 1-го виду використано 30 %, техніки 2-го виду — 20 %, техніки 3-го виду — 50 %. Собівартість аналогів, яка припадає на 1 % техніки 1-го виду — 1100 грн; 2-го виду — 880грн; 3-го виду — 630 грн.

 

ЗАДАЧА 3. Підприємство «Арго» є власником нової технології виробництва макаронних виробів, яка захищена патентом. Продукція, що виробляється з використанням нової технології, має поліпшені споживчі властивості. Ціна продукції з використанням старої технології складає 2,7 грн за 1 кг, а обсяг реалізації – 50 тис. кг. Після впровадження нової технології ціна продукції збільшиться до 3,0 грн за 1 кг, а обсяг реалізації прогнозується на рівні 75 тис. кг. Термін використання нової технології виробництва макаронних виробів складає 5 років, ставка дисконту – 20 %. Оцінити вартість нової технології.

 

ЗАДАЧА 4. Ринкова вартість активів підприємства дорівнює 4000000 грн, чистий прибуток — 800000 грн. Середній дохід на активи дорівнює 15 %. Ставка капіталізації — 20 %. Потрібно оцінити вартість гудвілу.

 

ЗАДАЧА 5. Поточна вартість будівель і споруд становить 910 тис. грн; середньорічний дохід від використання земельномайнового комплексу в господарській діяльності товариства дорівнює 250 тис. грн. Визначити вартість земельної ділянки у складі цілісного земельно-майнового комплексу ТОВ, якщо коефіцієнт капіталізації для нерухомості становить 16 %, а для землі — 10 %.

 

ЗАДАЧА 6. Необлаштована земельна ділянка надана підприємством в оренду під автостоянку для тимчасового зберігання легкових автомобілів на 120 місць. За умовою сторін плата за оренду земельної ділянки встановлена на рівні 20% річного фактичного доходу від автостоянки. Вважається, що 75-відсотковий рівень завантаження автостоянки відповідає її ефективному використанню. Відомо, що плата за машино-місце на автостоянці становить 20 грн за добу; ставка капіталізації для землі в даному районі складає 12 %.

 

ЗАДАЧА 7. Вартість основних фондів заводу на 1.01. звітного року становила 1600 тис. грн., з 1.06 уведено в дію основних фондів на суму 105 тис. грн., а з 1.10 виведено з експлуатації основних фондів на 90 тис. грн. Обсяг виробництва продукції у звітному періоді становив 3450 тис. грн. Визначити усі можливі показники ефективності використання основних фондів.

 

ЗАДАЧА 8. Розрахувати фондовіддачу та фондомісткість продукції у звітному та плановому роках, якщо виробництво товарної продукції у звітному році становило 3600 тис. грн., а у плановому передбачається ріст виробництва на 15%. Середньорічна вартість основних фондів у звітному році становила 1240 тис. грн. Вартість основних фондів на кінець звітного періоду становила 1200 тис. грн., а протягом планового року прогнозується введення основних фондів на 200 тис. грн. на 1,06.

 

ЗАДАЧА 9. Земельну ділянку використано для розміщення триповерхового гаражного комплексу на 320 автомобілів. Ставка капіталізації для землі становить 12 %, для будівель і споруд – 16 %. Середня заповнюваність гаража дорівнює 75 %, вартість оренди одного машино-місця – 350 грн. на місяць. Експлуатаційні витрати гаражного комплексу – 650000 грн. в рік. Вартість будівництва гаражного комплексу оцінюється 1500 тис. грн.. Визначити вартість земельної ділянки.

 

ЗАДАЧА 10. Підприємство розглядає можливість придбання ліцензії на виготовлення нової продукції Запланований обсяг виробництва і реалізації продукції за ліцензією становить у перший рік 1000 штук, 2-рік - 1200 шт.; 3-рік – 1600 шт. Ціна одиниці продукції по роках дії ліцензії становить 210 грн, 240 грн, 220 грн. Ставка роялті незмінна по роках і становить 12% від обсягу реалізованої продукції. Ставка дисконтування - 15%.