Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Налогообложение субъектов хозяйствования \ 5954. Шпаргалка з курсу Оподаткування суб'єктів підприємництва - 73 питання

Шпаргалка з курсу Оподаткування суб'єктів підприємництва - 73 питання

« Назад

Код роботи: 5954

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Оподаткування суб'єктів підприємництва

Тема: 73 питання

Кількість сторінок: 116

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. Сутність і суспільне призначення податків

2. Роль податків в умовах розвитку ринку

3. Регулююча функція податків, особливості її прояву і вплив на діяльність суб’єктів господарювання

4. Система оподаткування, її сутність та принципи побудови

5. Становлення в Україні системи оподаткування

6. Підсистема оподаткування суб’єктів господарювання та її характеристика

7. Недоліки та шляхи вдосконалення оподаткування суб’єктів господарювання

8. Необхідність і значення оподаткування прибутку підприємств

9. Становлення та розвиток оподаткування прибутку підприємств в Україні

10. Особливості оподаткування прибутку підприємств в Україні в 1995-1997 рр.

11. Зміни в оподаткуванні прибутку підприємств в Україні в 1997 р., їх сутність та значення

12. Визначення суми валового і скоригованого валового доходу при оподаткуванні прибутку

13. Валові витрати, що враховуються при обчисленні оподаткованого прибутку

14. Валові витрати подвійного призначення, їх склад і особливості визначення

15. Витрати, що не включаються до складу валових при визначенні оподаткованого прибутку та їх характеристика

16. Шляхи зменшення суми оподаткованого прибутку при визначенні валових витрат

17. Амортизаційні відрахування, їх обчислення і вплив на суму оподаткованого прибутку

18. Шляхи зниження податкового навантаження за рахунок амортизаційних відрахувань при оподаткуванні прибутку підприємств

19. Податковий період. Терміни сплати податку на прибуток та їх вплив на фінансовий стан суб’єктів господарювання

20. Оподаткування дивідендів в системі оподаткування прибутку підприємств

21. Пільги, які надаються при оподаткуванні прибутку підприємств

22. Визначення розміру ставок єдиного податку для юридичних і фізичних осіб, суб’єктів малого підприємництва та терміни сплати єдиного податку

23. Відповідальність платників податку на прибуток та економічні важелі її забезпечення

24. Необхідність і шляхи зниження податкового навантаження на платників податку на прибуток

25. Призначення платежів (податків) за ресурси та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

26. Плата (податок) за землю сільськогосподарського призначення та механізм її впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання

27. Плата (податок) за землі в населених пунктах та її вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання

28. Фіксований сільськогосподарський податок, його сутність та призначення. Визначення платників податку

29. Об’єкт оподаткування, ставки податку, терміни сплати фіксованого сільськогосподарського податку

30. Податок з власників транспортних засобів, його призначення та вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання

31. Об’єкти оподаткування, ставки, строки сплати податку із власників транспортних засобів

32. Податок на нерухоме майно (нерухомість), його призначення та перспективи введення. Можливі варіанти визначення податку

33. Сутність непрямих податків та їх призначення

34. Види непрямих податків та їх функції

35. Вплив непрямих податків на формування цін

36. Механізм впливу сплати непрямих податків на фінансовий стан суб’єктів господарювання

37. Податок на мито та його призначення. Види мита

38. Фіскальна і регулююча функції податку на мито та особливості їх прояву

39. Критерії визначення юридичних та фізичних осіб суб’єктів малого підприємництва та умови їх переведення на спрощену систему оподаткування

40. Механізм впливу податку мито на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання

41. Акцизний збір, його призначення, фіскальна і регулююча функції податку

42. Платники податку акцизний збір в бюджет. Визначення об’єкта оподаткування

43. Податковий період та строки сплати податку акцизний збір в бюджет

44. Вплив податку акцизний збір на фінансово-господарську діяльність підприємств

45. Податок на додану вартість, його сутність, призначення та впровадження в Україні

46. Платники в бюджет ПДВ. Об’єкти оподаткування та їх види. База оподаткування ПДВ

47. Операції суб’єктів господарювання, які не являються об’єктами оподаткування ПДВ

48. Операції, здійснювані суб’єктами господарювання, звільнені від оподаткування ПДВ та їх характеристика

49. Вхідний податок на додану вартість, умови його формування та джерела відшкодування у суб’єктів підприємницької діяльності

50. Ставки оподаткування ПДВ. Нульова ставка оподаткування ПДВ, умови її застосування та вплив на діяльність суб’єктів господарювання - платників податку

51. Податковий кредит, його сутність та умови виникнення в суб’єктів господарювання

52. Визначення дати виникнення податкового кредиту. Погашення податкового кредиту

53. Визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету суб’єктами господарювання та строки сплати

54. Час виникнення податкових зобов’язань у платника ПДВ

55. Механізм впливу ПДВ на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання, які працюють в виробничій сфері

56. Сутність спрощеної системи оподаткування малого підприємництва та її значення

57. Призначення і склад зборів і відрахувань суб’єктів господарювання в бюджет та цільові державні фонди

58. Механізм впливу зборів і цільових відрахувань суб’єктів господарювання на їх фінансово-господарську діяльність

59. Суб’єкти підприємницької діяльності, що є платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та його призначення

60. Об’єкти для обчислення збору на обов’язкове пенсійне страхування, строки та джерела його сплати суб’єктами підприємницької діяльності

61. Становлення та розвиток оподаткування малого підприємництва в Україні

62. Обчислення збору на обов’язкове соціальне страхування та його вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання

63. Відрахування суб’єктів господарювання на інноваційну діяльність, їх використання та вплив на їх фінансово-господарську діяльність

64. Призначення та склад місцевих податків і зборів, що їх сплачують суб’єкти господарювання

65. Механізм впливу місцевих податків і зборів на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва

66. Призначення, порядок обчислення та сплати комунального податку суб’єктами підприємництва

67. Призначення, порядок обчислення та сплати податку з реклами суб’єктами підприємництва

68. Призначення, порядок обчислення та сплати збору за використання місцевої символіки суб’єктами підприємництва

69. Призначення, порядок обчислення та сплати інших зборів суб’єктами підприємництва

70. Податки, які сплачують комерційні банки, їх призначення та вплив на діяльність банків

71. Оподаткування прибутку комерційних банків

72. Умови і організація сплати непрямих податків комерційними банками

73. Оподаткування прибутку страхових компаній