Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономико-математические методы и модели (Эконометрия та Эконометрика) \ 5953. Шпаргалка з курсу Економіко-математичні методи та моделі (Економетрія та Економетрика) - 30 питань

Шпаргалка з курсу Економіко-математичні методи та моделі (Економетрія та Економетрика) - 30 питань

« Назад

Код роботи: 5953

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Економіко-математичні методи та моделі (Економетрія та Економетрика)

Тема: 30 питань

Кількість сторінок: 64

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Загальна економіко-математична модель задачі лінійного програмування. Допустимий та оптимальний план задачі лінійного програмування

2. Завдання економетричного дослідження

3. Двоїстість у лінійному програмуванні. Економічний зміст двоїстих оцінок

4. Правила побудови двоїстих задач

5. Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування

6. Означення економетричної моделі

7. Метод множників Лагранжа розв'язування нелінійних задач оптимізації

8. Симплексний метод зі штучним базисом. Ознака оптимальності плану зі штучним базисом

9. Етапи побудови економетричної моделі

10. Довірчі інтервали значень парної лінійної функції регресії із заданою надійністю g

11. Довірчі інтервали параметрів парної лінійної функції регресії із заданою надійністю g

12. Довірчі інтервали прогнозного значення парної лінійної функції регресії із заданою надійністю g

13. Алгоритм графічного методу розв'язування задач лінійного програмування

14. Перша основна теорема двоїстості

15. Друга основна теорема двоїстості

16. Третя основна теорема двоїстості

17. Довірчі інтервали для прогнозного значення Yp загальної лінійної економетричної моделі із заданою надійністю g

18. Оператор оцінювання 1МНК

19. Економічна та математична постановка задачі дрібно-лінійного програмування

20. Графічний метод розв'язування задач дрібно лінійного програмування

21. Алгоритм симплексного методу для задач лінійного програмування

22. Метод розв'язування задачі дрібно лінійного програмування у загальному вигляді

23. Довірчі інтервали значень множинної лінійної функції регресії із заданою надійністю g

24. Довірчі інтервали параметрів множинної лінійної функції регресії із заданою надійністю g

25. Форми запису лінійної задачі оптимізації: в скороченому вигляді, в матричній і векторній формах

26. Метод найменших квадратів (1МНК). (Система нормальних рівнянь)

27. Постановка транспортної задачі

28. Методи розв'язання транспортної задачі

29. Методи знаходження початкового опорного плану транспортної задачі

30. Порівняльна характеристика задач лінійного і нелінійного програмування