Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансовый менеджмент \ 5932. Дипломна робота Удосконалення фінансового менеджменту на підприємстві ТОВ «Будівельник»

Дипломна робота Удосконалення фінансового менеджменту на підприємстві ТОВ «Будівельник»

« Назад

Код роботи: 5932

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Фінансовий менеджмент

Тема: Удосконалення фінансового менеджменту на підприємстві ТОВ «Будівельник»

Кількість сторінок: 110

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні засади фінансового менеджменту підприємства

1.1. Фінансовий менеджмент в системі діяльності підприємства

1.2. Інструменти фінансового менеджменту підприємства

1.3. Методи оцінки ефективності фінансового стану підприємства

1.4. Стратегія та політика фінансового менеджменту підприємства

Розділ 2. Дослідження системи фінансового менеджменту  підприємства ТОВ «Будівельник»

2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика показників і напрямків діяльності підприємства

2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельник»

2.3. Аналіз та оцінка управління фінансами на ТОВ «Будівельник»

Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи фінансового менеджменту ТОВ «Будівельник»

3.1. Напрямки підвищення еефктивності фінансового менеджменту на підприємстві ТОВ «Будівельник»

3.2. Розробка заходів фінансового контролю підприємства

3.3. Удосконалення фінансового планування для підвищення ефективної діяльності підприємства ТОВ «Будівельник»

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Фінансовий менеджмент – мистецтво управління фінансами підприємств – впевнено ввійшов у вітчизняну практику господарювання, використовуючи багатий арсенал методів, накопичених ринковою економікою. [1, c. 74]

Фінансовий менеджмент, чи керування фінансовими ресурсами й рівнішими стосунками, охоплює систему принципів, методів, форм і прийомів регулювання ринкового механізму сфері фінансів з метою підвищення конкурентоспроможності господарюючого суб'єкту.

Вітчизняний фінансового менеджменту, на відміну західного, характеризується динамізмом своїх підходів і методів, що визначаються швидкими змінами зовнішніх й захищає внутрішніх умов підприємств. Ті управлінські рішення, які вчора забезпечували підприємству фінансовий успіх, сьогодні не можуть призвести до протилежного результату.

У зв'язку з цим мистецтво управління фінансами підприємства вимагає на етапі своєчасної коригування його фінансової ідеології й стратегії, постійного пошуку нових методичних прийомів обґрунтування управлінські рішення, нових фінансових інструментів цих рішень. [2, c. 37]

Проте, попри високий динамізм фінансового менеджменту, йому властиві й власні стабільні принципи, не повідомляючи яких досить ризиковано прийняття рішень на умовах ринкової економіки. Це стосується й принципів формування структури капіталу і складу активів, методів управління грошовими потоками і фінансовими ризиками, механізмом управління за умов кризового розвитку підприємства.

Знання і практичне використання сучасних принципів, і механізмів, методів управління фінансової діяльністю підприємств дозволяє забезпечувати їхню щодо безболісний перехід до нової якості економічного розвитку на ринкових умов.

Досягнення високих результатів підприємства  безпосередньо залежить від рівня керівництва, від об'єктивності, конкретності, оперативності і з наукового обґрунтованості прийнятих рішень. Теорія і практика показують, що успіху ринку домогтися вимагає ефективного і цілеспрямованого успішного управління всіма процесами, пов'язані з функціонуванням організації у ринкових умов. А конкурентоспроможність підприємства, своєю чергою, безпосередньо залежить від успішного управління перелічених вище процесів.

Саме роль управлінні підприємством, і вдосконалення системи фінансового менеджменту пояснюють актуальність теми даної дипломної роботи.

З актуальності, було визначено мету дослідження, що полягає у вивченні ролі фінансового менеджменту та забезпечення  конкурентоспроможності підприємства.

Відповідно до мети дипломної роботи було поставлено ряд завдань:

- розглянути теоретичні основи фінансового менеджменту підприємства, зокрема розкрити сутність фінансового менеджменту в системі діяльності підприємства, дослідити інструменти фінансового менеджменту, а також методи оцінки ефективності фінансового стану підприємства;

- проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства та дослідити систему фінансового менеджменту досліджуваного підприємства;

- запропонувати шляхи вдосконалення фінансового менеджменту підприємства, а саме визначити напрямки підвищення ефективності фінансового менеджменту на підприємстві;

- розробити заходи фінансового контролю для підвищення ефективності фінансового менеджменту підприємства;

- удосконалення фінансового планування для підвищення ефективної діяльності підприємства.

Об'єктом дослідження дипломної роботи є – система фінансового менеджменту ТОВ «Будівельник».

Предметом дослідження є – організація системи управління фінансовими показниками для підвищення ефективності фінансового менеджменту на підприємстві.

Під час написання роботи було використані наступні методи дослідження: організаційні, емпіричні методи, методи обробки даних, які включають: кількісний (статистичний) і якісний методи, і навіть інтерпретаційні методи.

Інформаційній базою проведеного дослідження дипломної роботи послужили наукові праці та монографії провідних вітчизняних і зарубіжних учених-фінансистів, спеціальна і навчальна література, а також статистичні дані та матеріали ТОВ «Будівельник».